Help Print this page 

Document C:2013:353E:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, CE 353, 3. prosinec 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.353.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 353E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
3. prosince 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2012–2013
Dílčí zasedání od 11. do 13. září 2012
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 370 E, 30.11.2012
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 11. září 2012

2013/C 353E/01

Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemíchUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující na zprávu výboru Evropského parlamentu TDIP (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azyluUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Příprava pracovního programu Komise na rok 2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pracovním programu Komise na rok 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněkUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Úloha žen v ekologickém hospodářstvíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o úloze žen v ekologickém hospodářství (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Pracovní podmínky žen v odvětví služebUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pracovních podmínkách žen v odvětví služeb (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Vzdělávání, odborná příprava a strategie Evropa 2020Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o vzdělávání, odborné přípravě a strategii Evropa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii (2011/2313(INI))

64

 

Středa, 12. září 2012

2013/C 353E/09

Rozhodnutí nevyjádřit svůj nesouhlas s prováděcím opatřením: palubní protisrážkový systém u některých nově vyrobených letadelRozhodnutí Evropského parlamentu nevyjádřit svůj nesouhlas s návrhem rozhodnutí Komise, kterým se Francouzské republice povoluje odchylka od nařízení Komise (EU) č. 1332/2011, pokud jde o používání nové verze softwaru palubního protisrážkového systému (ACAS II) v některých nově vyrobených letadel (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Rozhodnutí nevyslovit námitky proti aktu v přenesené pravomoci: nadnárodní spolupráce a smluvní jednání v odvětví mléka a mléčných produktůRozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. června 2012 doplňujícímu nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politiceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o povinnosti podávat zprávy podle nařízení (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma společné rybářské politikyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o reformě společné rybářské politiky – zastřešujícím sdělení (2011/2290(INI))

104

 

Čtvrtek, 13. září 2012

2013/C 353E/14

18. zpráva o zlepšení právních předpisů - používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o 18. zprávě o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategie politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o strategii politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánu (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situace v SýriiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Sýrii (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politické využívání spravedlnosti v RuskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o využívání soudnictví k politickým účelům v Rusku (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Návrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o zprávě nazvané „Směrem k bankovní unii“ (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Jižní Afrika: masakr stávkujících horníkůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Jihoafrické republice: hromadné zabíjení stávkujících horníků (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Perzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v BarměUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Ázerbájdžán: případ Ramila SafarovaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Boj s roztroušenou sklerózou v EvropěProhlášení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě

151


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 11. září 2012

2013/C 353E/23

Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunityRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o žádosti, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven imunity (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunityRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o žádosti, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena imunity (2012/2128(IMM))

153

 

Čtvrtek, 13. září 2012

2013/C 353E/25

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a jeho nakládání s nimiRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi (2012/2069(ACI))

156

PŘÍLOHA

159


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 11. září 2012

2013/C 353E/26

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PŘÍLOHA

172

2013/C 353E/27

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/017 ES/Aragón Stavebnictví, ŠpanělskoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2011/017 ES/Aragón Stavebnictví, Španělsko) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PŘÍLOHA

175

2013/C 353E/28

Energetická účinnost ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu 11. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU o.o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

177

Příloha k legislativnímu usnesení

177

2013/C 353E/29

Evropská normalizace ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

179

2013/C 353E/30

Elektronická identifikace skotu ***IPozmněňovací návrhy Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném označování hovězího masa (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/…/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci

192

2013/C 353E/32

Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci

193

2013/C 353E/33

Obsah síry v lodních palivech ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

194

2013/C 353E/34

Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy

195

2013/C 353E/35

Správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne w'11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“)

196

2013/C 353E/36

Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Středa, 12. září 2012

2013/C 353E/37

Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV

202

2013/C 353E/38

Správa některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky ***IPozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 12. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, souřez a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny Komisi ***IPozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 12. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny Komisi (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Změna Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií (12124/2010 – C7–0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi ES a Novým Zélandem ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem (12126/2010 – C7–0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých opatřeních ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o některých opatřeních za účelem zachování populací ryb ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov

212

2013/C 353E/43

Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a ruší nařízení Rady (ES) č. 104/2000

213

PŘÍLOHA I

241

PŘÍLOHA II

242

PŘÍLOHA III

245

 

Čtvrtek, 13. září 2012

2013/C 353E/44

Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědeckotechnické spolupráci ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Vyloučení některých zemí z celních preferencíLegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání (COM(2011)0598 – C7–0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání

249

PŘÍLOHA

252

2013/C 353E/47

Mezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky (KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2012/EU, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky

253

2013/C 353E/48

Systémy kvality vztahující se na zemědělské produkty ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o režimech jakosti zemědělských produktů (KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

255

Příloha k legislativnímu usnesení

255

2013/C 353E/49

Evropské fondy sociálního podnikání ***IPozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Evropské fondy rizikového kapitálu ***IPozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru ***IPozmněňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou ***IPozmněňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Povolená užití osiřelých děl ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl

323

2013/C 353E/54

Zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán

324


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top