Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 353, 3. prosinec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.353.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 353E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
3. prosince 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2012–2013
Dílčí zasedání od 11. do 13. září 2012
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 370 E, 30.11.2012
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 11. září 2012

2013/C 353E/01

Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemíchUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující na zprávu výboru Evropského parlamentu TDIP (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azyluUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Příprava pracovního programu Komise na rok 2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pracovním programu Komise na rok 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněkUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Úloha žen v ekologickém hospodářstvíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o úloze žen v ekologickém hospodářství (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Pracovní podmínky žen v odvětví služebUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pracovních podmínkách žen v odvětví služeb (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Vzdělávání, odborná příprava a strategie Evropa 2020Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o vzdělávání, odborné přípravě a strategii Evropa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii (2011/2313(INI))

64

 

Středa, 12. září 2012

2013/C 353E/09

Rozhodnutí nevyjádřit svůj nesouhlas s prováděcím opatřením: palubní protisrážkový systém u některých nově vyrobených letadelRozhodnutí Evropského parlamentu nevyjádřit svůj nesouhlas s návrhem rozhodnutí Komise, kterým se Francouzské republice povoluje odchylka od nařízení Komise (EU) č. 1332/2011, pokud jde o používání nové verze softwaru palubního protisrážkového systému (ACAS II) v některých nově vyrobených letadel (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Rozhodnutí nevyslovit námitky proti aktu v přenesené pravomoci: nadnárodní spolupráce a smluvní jednání v odvětví mléka a mléčných produktůRozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. června 2012 doplňujícímu nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politiceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o povinnosti podávat zprávy podle nařízení (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma společné rybářské politikyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o reformě společné rybářské politiky – zastřešujícím sdělení (2011/2290(INI))

104

 

Čtvrtek, 13. září 2012

2013/C 353E/14

18. zpráva o zlepšení právních předpisů - používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o 18. zprávě o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategie politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o strategii politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánu (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situace v SýriiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Sýrii (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politické využívání spravedlnosti v RuskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o využívání soudnictví k politickým účelům v Rusku (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Návrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o zprávě nazvané „Směrem k bankovní unii“ (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Jižní Afrika: masakr stávkujících horníkůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Jihoafrické republice: hromadné zabíjení stávkujících horníků (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Perzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v BarměUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Ázerbájdžán: případ Ramila SafarovaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Boj s roztroušenou sklerózou v EvropěProhlášení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě

151


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 11. září 2012

2013/C 353E/23

Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunityRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o žádosti, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven imunity (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunityRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o žádosti, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena imunity (2012/2128(IMM))

153

 

Čtvrtek, 13. září 2012

2013/C 353E/25

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a jeho nakládání s nimiRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi (2012/2069(ACI))

156

PŘÍLOHA

159


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 11. září 2012

2013/C 353E/26

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PŘÍLOHA

172

2013/C 353E/27

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/017 ES/Aragón Stavebnictví, ŠpanělskoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2011/017 ES/Aragón Stavebnictví, Španělsko) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PŘÍLOHA

175

2013/C 353E/28

Energetická účinnost ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu 11. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU o.o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

177

Příloha k legislativnímu usnesení

177

2013/C 353E/29

Evropská normalizace ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

179

2013/C 353E/30

Elektronická identifikace skotu ***IPozmněňovací návrhy Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném označování hovězího masa (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/…/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci

192

2013/C 353E/32

Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci

193

2013/C 353E/33

Obsah síry v lodních palivech ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

194

2013/C 353E/34

Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy

195

2013/C 353E/35

Správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne w'11. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“)

196

2013/C 353E/36

Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Středa, 12. září 2012

2013/C 353E/37

Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV

202

2013/C 353E/38

Správa některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky ***IPozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 12. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, souřez a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny Komisi ***IPozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 12. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny Komisi (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Změna Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií (12124/2010 – C7–0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi ES a Novým Zélandem ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem (12126/2010 – C7–0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých opatřeních ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o některých opatřeních za účelem zachování populací ryb ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov

212

2013/C 353E/43

Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a ruší nařízení Rady (ES) č. 104/2000

213

PŘÍLOHA I

241

PŘÍLOHA II

242

PŘÍLOHA III

245

 

Čtvrtek, 13. září 2012

2013/C 353E/44

Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědeckotechnické spolupráci ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Vyloučení některých zemí z celních preferencíLegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání (COM(2011)0598 – C7–0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání

249

PŘÍLOHA

252

2013/C 353E/47

Mezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky (KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2012/EU, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky

253

2013/C 353E/48

Systémy kvality vztahující se na zemědělské produkty ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o režimech jakosti zemědělských produktů (KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

255

Příloha k legislativnímu usnesení

255

2013/C 353E/49

Evropské fondy sociálního podnikání ***IPozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Evropské fondy rizikového kapitálu ***IPozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru ***IPozmněňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou ***IPozmněňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Povolená užití osiřelých děl ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl

323

2013/C 353E/54

Zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán

324


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top