Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:349E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 349, 29. listopad 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.349.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 349E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
29. listopadu 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2012–2013
Dílčí zasedání od 3. do 5. července 2012
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 316 E, 19.10.2012
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 3. července 2012

2013/C 349E/01

Vývoj makroregionálních strategií EU: stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve StředomoříUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o vývoji makroregionálních strategií EU: stávající praxi a výhledu do budoucna, zejména ve Středomoří (2011/2179(INI))

1

2013/C 349E/02

Provádění vodohospodářských právních předpisů EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o provádění vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného globálního přístupu k evropským výzvám v oblasti vodohospodářství (2011/2297(INI))

9

2013/C 349E/03

eCall: nová služba „112“ pro občanyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany (2012/2056(INI))

19

2013/C 349E/04

Atraktivnost investování v EvropěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o atraktivnosti investování v Evropě (2011/2288(INI))

27

2013/C 349E/05

Obchodní aspekty Východního partnerstvíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o obchodních aspektech Východního partnerství (2011/2306(INI))

38

 

Středa, 4. července 2012

2013/C 349E/06

Mandát pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013 (2012/2016(BUD))

48

2013/C 349E/07

Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířatUsnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (2012/2043(INI))

62

2013/C 349E/08

Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířatUsnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat (2012/2670(RSP))

71

2013/C 349E/09

Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)Usnesení Evropského parlamentu ze den 4. července 2012 o zasedání Evropské rady konaném v červnu 2012 (2011/2923(RSP))

72

2013/C 349E/10

Přístup k základním bankovním službámUsnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 obsahující doporučení Komisi o přístupu k základním bankovním službám (2012/2055(INI))

74

PŘÍLOHA K USNESENÍ:

77

 

Čtvrtek, 5. července 2012

2013/C 349E/11

Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní JeruzalémUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o politice EU v otázce Západního břehu Jordánu a východního Jeruzalému (2012/2694(RSP))

82

2013/C 349E/12

Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v AfriceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o násilí vůči lesbickým ženám a právech lesbických, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a intersexuálních osob v Africe (2012/2701(RSP))

88

2013/C 349E/13

Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje PačobutaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o Bělorusku, konkrétně o případu Andrzeje Poczobuta (2012/2702(RSP))

93

2013/C 349E/14

Pobouření vyvolané nuceným potratem v ČíněUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o skandálním případu nuceného potratu v Číně (2012/2712(RSP))

98

2013/C 349E/15

Poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanstvíProhlášení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství

99

2013/C 349E/16

Zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzlinyProhlášení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny

100


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 3. července 2012

2013/C 349E/17

Elektronický podpis pozměňovacích návrhů (výklad čl. 156 odst. 1 druhého pododstavce jednacího řádu)Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o pilotním projektu umožňujícím elektronický podpis pozměňovacích návrhů předložených ve výboru (výklad čl. 156 odst. 1 druhého pododstavce jednacího řádu)

101


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 3. července 2012

2013/C 349E/18

Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o datum jejího provedení a použití a o datum zrušení některých směrnic (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))

102

P7_TC1-COD(2012)0110
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic

103

2013/C 349E/19

Přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

103

2013/C 349E/20

Jednotný evropský železniční prostor ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

104

P7_TC2-COD(2010)0253
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)

105

2013/C 349E/21

Záznamové zařízení v silniční dopravě ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0196
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
 (1)

106

2013/C 349E/22

Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

148

P7_TC1-COD(2011)0137
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

148

 

Středa, 4. července 2012

2013/C 349E/23

Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

180

P7_TC1-COD(2010)0267
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

181

2013/C 349E/24

Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

215

P7_TC1-COD(2010)0266
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

216

2013/C 349E/25

Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) (KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

231

P7_TC1-COD(2010)0385
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. …/2012, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“)

232

PŘÍLOHA I

425

PŘÍLOHA II

448

PŘÍLOHA III

449

PŘÍLOHA IV

455

PŘÍLOHA V

457

PŘÍLOHA VI

460

PŘÍLOHA VII

461

PŘÍLOHA VIII

463

PŘÍLOHA IX

464

PŘÍLOHA X

465

PŘÍLOHA XI

466

PŘÍLOHA XII

466

Dodatek k příloze XII (uvedený v části II)

481

PŘÍLOHA XIII

484

PŘÍLOHA XIV

488

PŘÍLOHA XV

489

PŘÍLOHA XVI

490

PŘÍLOHA XVII

490

PŘÍLOHA XVIII

503

PŘÍLOHA XIX

504

PŘÍLOHA XX

504

2013/C 349E/26

Financování společné zemědělské politiky ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 (KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

519

P7_TC1-COD(2010)0365
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a nařízení Rady (ES) č. 78/2008

520

2013/C 349E/27

Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

533

P7_TC1-COD(2010)0364
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

533

2013/C 349E/28

Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy (KOM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

545

P7_TC1-COD(2010)0366
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy

546

2013/C 349E/29

Dohoda EU–Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o zachování závazků týkajících se obchodu službami obsažených ve stávající dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem (16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))

550

2013/C 349E/30

Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací (16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE))

550

2013/C 349E/31

Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny (16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

551

2013/C 349E/32

Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a Spojenými státy americkými ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

552

2013/C 349E/33

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkovaLegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 (COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD))

553

P7_TC1-COD(2011)0286
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013

554

 

Čtvrtek, 5. července 2012

2013/C 349E/34

Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

555

P7_TC1-COD(2011)0901A
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu

556

2013/C 349E/35

Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

556

P7_TC1-COD(2011)0902
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. …/2012 o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

557

2013/C 349E/36

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

557

P7_TC1-COD(2011)0301
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí

558

2013/C 349E/37

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: přebytek rozpočtu na rok 2011Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

558


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top