EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:313:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 313, 26. říjen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.313.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 313

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
26. října 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2013/C 313/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 304, 19.10.2013

1

 

Tribunál

2013/C 313/02

Volba předsedy Tribunálu

2

2013/C 313/03

Volba místopředsedy Tribunálu

2

2013/C 313/04

Volby předsedů senátů

2

2013/C 313/05

Přidělení soudců k senátům

2

2013/C 313/06

Kritéria přidělování věcí senátům

4

2013/C 313/07

Plénum

4

2013/C 313/08

Složení velkého senátu

5

2013/C 313/09

Kasační senát

5

2013/C 313/10

Určení soudce nahrazujícího předsedu Tribunálu pro účely rozhodování o předběžných opatřeních

5

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2013/C 313/11

Složení senátů a přidělení soudců k senátům

6


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2013/C 313/12

Věc C-407/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 17. července 2013 — Rotondo a další v. Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Věc C-418/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte costituzionale (Itálie) dne 23. července 2013 — Napolitano a další v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Věc C-420/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 24. července 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG v. Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Věc C-421/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 24. července 2013 — Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Věc C-428/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce předložená Consiglio di Stato (Itálie) dne 26. července 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze a AAMS v. Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Věc C-434/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2013 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 17. května 2013 ve věci T-146/09, Parker ITR Srl a Parker-Hannifin Corp. v. Komise

9

2013/C 313/18

Věc C-441/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 5. srpna 2013 — Pez Hejduk v. EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Věc C-448/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. srpna 2013 Delphi Technologies, Inc. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 6. června 2013 ve věci T-515/11, Delphi Technologies, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

10

2013/C 313/20

Věc C-449/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance d'Orléans (Francie) dne 12. srpna 2013 — CA Consumer Finance v. Ingrid Bakkaus a další

11

2013/C 313/21

Věc C-450/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. srpna 2013 Donaldson Filtration Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 30. května 2013 ve věci T-396/11, ultra air GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

12

2013/C 313/22

Věc C-454/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Bruxelles (Belgie) dne 13. srpna 2013 — Belgacom SA v. Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Věc C-466/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. srpna 2013 Repsol proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 27. června 2013 ve věci T-89/12, Repsol YPF v. OHIM — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Věc C-496/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. září 2013 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 3. července 2013 ve věci T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

13

 

Tribunál

2013/C 313/25

Věc T-73/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung v. Komise („Finanční podpora vyplacená v rámci programu Daphné II — Stanovení konečné částky, kterou je třeba vyplatit příjemci — Oznámení o dluhu — Napadnutelný akt — Povinnost uvést odůvodnění — Spravedlivý proces — Nesprávné posouzení“)

15

2013/C 313/26

Věc T-142/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Itálie v. Komise („Jazykový režim — Oznámení o otevřených výběrových řízeních na místa administrátorů a asistentů — Zveřejnění úplného znění ve třech úředních jazycích — Informace týkající se oznámení o otevřených výběrových řízeních — Zveřejnění ve všech úředních jazycích — Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky — Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků“)

15

2013/C 313/27

Věc T-164/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Itálie v. Komise („Jazykový režim — Oznámení o otevřeném výběrovém řízení za účelem vytvoření seznamu vhodných kandidátů na místa lékařů — Úplné zveřejnění ve třech úředních jazycích — Informace o otevřeném výběrovém řízení — Zveřejnění ve všech úředních jazycích — Zkušební jazyk — Výběr druhého jazyka mezi třemi úředními jazyky“)

15

2013/C 313/28

Věc T-380/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Nizozemsko v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Žádost o získání přístupu k určitým důvěrným částem konečného rozhodnutí Komise, týkajícího se kartelové dohody — Odepření přístupu — Povinnost odůvodnění — Povinnost konkrétního a individuálního zkoumání — Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetích osob — Výjimka týkající se ochrany cílů vyšetřování — Převažující veřejný zájem — Loajální spolupráce“)

16

2013/C 313/29

Věc T-525/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Poste Italiane v. Komise („Státní podpory — Odměňování prostředků na poštovních běžných účtech u státní pokladny — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její navrácení — Pojem „státní podpora“ — Výhoda“)

16

2013/C 313/30

Věc T-536/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Huvis v. Rada („Dumping — Dovoz polyesterových střižových vláken pocházejících z Jižní Koreje — Zachování antidumpingového cla po částečném prozatímním přezkumu — Žaloba na neplatnost — Bezprostřední a osobní dotčenost — Přípustnost — Rovné zacházení a zákaz diskriminace — Článek 9 odst. 5 a čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 9 odst. 5 čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

17

2013/C 313/31

Věc T-537/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Cixi Jiangnan Chemical Fiber a další v. Rada („Dumping — Dovoz polyesterových střižových vláken pocházejících z Číny — Zachování antidumpingového cla po částečném prozatímním přezkumu — Žaloba na neplatnost — Bezprostřední a osobní dotčení — Přípustnost — Rovné zacházení a zákaz diskriminace — Článek 9 odst. 5 a čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 9 odst. 5 a čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

17

2013/C 313/32

Věc T-548/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Total v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh parafínových vosků — Trh gače — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Právo na obhajobu — Zásada legality trestných činů a trestů — Presumpce neviny — Přičitatelnost protiprávního jednání — Odpovědnost mateřské společnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže jejími dceřinými společnostmi — Rozhodující vliv vykonávaný mateřskou společností — Domněnka v případě vlastnictví 100 % kapitálu“)

18

2013/C 313/33

Věc T-566/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Total Raffinage Marketing v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh parafínových vosků — Trh gače — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Důkaz o existenci kartelové dohody — Pojem jediné a pokračující protiprávní jednání — Doba trvání protiprávního jednání — Přerušení protiprávního jednání — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006 — Rovné zacházení — Presumpce neviny — Přičitatelnost protiprávního jednání — Odpovědnost mateřské společnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže jejími dceřinými společnostmi — Rozhodující vliv vykonávaný mateřskou společností — Domněnka v případě vlastnictví 100 % kapitálu — Proporcionalita — Zaokrouhlovací metoda — Plná jurisdikce“)

18

2013/C 313/34

Věc T-126/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Itálie v. Komise („Jazykový režim — Oznámení o otevřeném výběrovém řízení na místa administrátorů — Zveřejnění úplného znění ve třech úředních jazycích — Informace týkající se oznámení o otevřeném výběrovém řízení — Zveřejnění ve všech úředních jazycích — Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky — Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků“)

19

2013/C 313/35

Věc T-218/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Itálie v. Komise („Jazykový režim — Oznámení o otevřeném výběrovém řízení na místa asistentů — Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky — Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků“)

19

2013/C 313/36

Věc T-347/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Německo v. Komise („Státní podpory — Bezúplatný převod některých území národního přírodního bohatství — Opatření, která mají zajistit finanční podporu velkých projektů na ochranu životního prostředí — Rozhodnutí prohlašující podpory za slučitelné se společným trhem — Pojem podnik — Povinnost uvést odůvodnění“)

20

2013/C 313/37

Věc T-320/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt v. OHIM — Castel Frères (CASTEL) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství CASTEL — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Přípustnost — Absolutní důvod pro zamítnutí neuplatněný před odvolacím senátem — Zkoumání skutečností z úřední moci — Článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009“)

20

2013/C 313/38

Věc T-551/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Fri-El Acerra v. Komise („Státní podpory — Dotace na odkup a přeměnu tepelné elektrárny na elektrárnu na biopaliva — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Uplatnění ratione temporis pokynů pro vnitrostátní regionální podporu — Legitimní očekávání — Motivační účinek“)

21

2013/C 313/39

Věc T-111/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — ClientEarth v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Studie, které obdržela Komise, týkající se provedení směrnic v oblasti životního prostředí — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu — Konkrétní a individuální přezkum — Slučitelnost s Aarhuskou úmluvou — Převažující veřejný zájem — Důsledky překročení lhůty pro přijetí výslovného rozhodnutí — Rozsah povinnosti aktivního šíření informací o životním prostředí“)

21

2013/C 313/40

Věc T-214/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — ClientEarth a PAN Europe v. EFSA (Přístup k dokumentům — (ES) č. 1049/2001 — Jména odborníků, jež předložili vyjádření k návrhu pokynů týkajících se odborné literatury, která má být připojena k žádostem o povolení uvádět na trh přípravky na ochranu rostlin a účinné látky obsažené v těchto přípravcích — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce — Ochrana osobních údajů — Nařízení (ES) č. 45/2001 — Povinnost uvést odůvodnění)

21

2013/C 313/41

Věc T-264/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2013 — De Nicola v. EIB („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Povyšování — Hodnocení a povyšování za rok 2007 — Rozhodnutí odvolacího výboru — Psychické obtěžování — Přiměřená lhůta — Návrh na zrušení — Žádost o náhradu škody“)

22

2013/C 313/42

Věc T-331/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Besselink v. Rada („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k jednání o Dohodě o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů — Částečný přístup — Povinnost uvést odůvodnění — Návrh na organizační procesní opatření nebo na dokazování — Nepřípustnost“)

22

2013/C 313/43

Věc T-380/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Palirria Souliotis v. Komise („Žaloba na neplatnost — Společný celní sazebník — Zařazení v kombinované nomenklatuře — Položka sazebníku — Nařizovací akt vyžadující přijetí prováděcích opatření — Nepřípustnost“)

23

2013/C 313/44

Věc T-383/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Makhlouf v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Omezení vstupu na území Unie a průjezdu přes ně — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Základní práva“)

23

2013/C 313/45

Věc T-418/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2013 — De Nicola v. EIB („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Zdravotní pojištění — Zamítnutí úhrady léčebných výloh — Žádost o určení nezávislého lékaře — Přiměřená lhůta — Zamítnutí návrhu na zahájení smírčího řízení — Návrh na zrušení — Žádost o úhradu léčebných výloh — Překážka věci zahájené“)

23

2013/C 313/46

Věc T-457/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — Valeo Vision v. Komise („Žaloba na neplatnost — Společný celní sazebník — Zařazení do kombinované nomenklatury — Sazební číslo — Neexistence osobního dotčení — Nařizovací akt vyžadující přijetí prováděcích opatření — Nepřípustnost“)

24

2013/C 313/47

Věc T-492/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — „Rauscher“ Consumer Products v. OHIM (Ztvárnění tampónu) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství představující hygienický tampón — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

24

2013/C 313/48

Věc T-563/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Anbouba v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá proti Sýrii — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Důkazní břemeno — Zjevně nesprávné posouzení — Právo se v řízení účinné bránit — Povinnost uvést odůvodnění — Řízení bez účasti žalovaného — Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

24

2013/C 313/49

Věc T-592/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 — Anbouba v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Presumpce neviny — Důkazní břemeno — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění“)

25

2013/C 313/50

Věc T-618/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2013 — De Nicola v. EIB („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Povyšování — Hodnocení a povyšování za rok 2008 — Rozhodnutí odvolacího výboru — Rozsah přezkumu — Hodnotící zpráva — Námitka protiprávnosti — Přiměřená lhůta — Návrh na zrušení — Žádost o náhradu škody — Litispendence“)

25

2013/C 313/51

Věc T-383/13: Žaloba podaná dne 17. července 2013 — Chatzianagnostou v. Rada a další

26

2013/C 313/52

Věc T-386/13: Žaloba podaná dne 29. července 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB a další v. Rada a Komise

27

2013/C 313/53

Věc T-402/13: Žaloba podaná dne 31. července 2013 — Orange v. Komise

28

2013/C 313/54

Věc T-406/13: Žaloba podaná dne 29. července 2013 — Gossio v. Rada

28

2013/C 313/55

Věc T-416/13: Žaloba podaná dne 13. srpna 2013 — Stanleybet Malta a Stanley International Betting v. Komise

29

2013/C 313/56

Věc T-427/13: Žaloba podaná dne 12. srpna 2013 — Gruppo Norton v. OHIM — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Věc T-428/13: Žaloba podaná dne 19. srpna 2013 — IOC-UK v. Rada

30

2013/C 313/58

Věc T-433/13: Žaloba podaná dne 20. srpna 2013 — Petropars Iran a další v. Rada

31

2013/C 313/59

Věc T-453/13: Žaloba podaná dne 26. srpna 2013 — Klaes v. OHIM — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Věc T-458/13: Žaloba podaná dne 23. srpna 2013 — Larrañaga Otaño v. OHIM (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Věc T-459/13: Žaloba podaná dne 23. srpna 2013 — Larrañaga Otaño v. OHIM (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Věc T-467/13: Žaloba podaná dne 28. srpna 2013 — Arrow Group a Arrow Generics v. Komise

32

2013/C 313/63

Věc T-482/13: Žaloba podaná dne 9. září 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack v. OHIM — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Věc T-487/13: Žaloba podaná dne 6. září 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías v. Komise

34

 

Soud pro veřejnou službu

2013/C 313/65

Věc F-83/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. září 2013 — Gheysens v. Rada („Veřejná služba — Pomocný smluvní zaměstnanec — Podmínky pro přijetí — Funkční skupina — Shoda mezi druhy úkolů a funkčními skupinami — Trvání pracovního poměru“)

35

2013/C 313/66

Věc F-31/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. září 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu — Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby prodloužené o desetidenní lhůtu z důvodu vzdálenosti — Žaloba podaná dopisem v deseti následujících dnech — Neexistence totožnosti mezi žalobami — Opožděné podání žaloby“)

35


CS

 

Top