Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:264E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 264, 13. září 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.264.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 264E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
13. září2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2012–2013
Dílčí zasedání od 22. do 24. května 2012
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 223 E, 27.7.2012
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 22. května 2012

2013/C 264E/01

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie ((2010/2308 (INI))

1

2013/C 264E/02

Přístup EU k trestnímu právuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu (2010/2310(INI))

7

2013/C 264E/03

Posílení práv zranitelných spotřebitelůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů (2011/2272(INI))

11

2013/C 264E/04

Hodnotící zpráva o vnitřním trhuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu (2011/2155(INI))

18

2013/C 264E/05

Výhled do roku 2020 pro ženy v TureckuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o výhledu do roku 2020 pro ženy v Turecku (2011/2066(INI))

25

 

Středa, 23. května 2012

2013/C 264E/06

EU a Čína: nevyvážený obchod?Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2012 o EU a Číně: nevyvážený obchod? (2010/2301(INI))

33

2013/C 264E/07

Vyšetřovací právo Evropského parlamentuNávrh přijatý Evropským parlamentem dne 23. května 2012 k nařízení Evropského parlamentu o podrobných pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu a o zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO (2009/2212(INI))

41

Návrh nařízení Evropského parlamentu
o podrobných pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, a o zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO

41

 

Čtvrtek, 24. května 2012

2013/C 264E/08

Situace na Ukrajině, případ Julie TymošenkovéUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Ukrajině (2012/2658(RSP))

51

2013/C 264E/09

Boj proti homofobii v EvropěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o boji proti homofobii v Evropě (2012/2657(RSP))

54

2013/C 264E/10

Evropa účinněji využívající zdrojeUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje (2011/2068(INI))

59

2013/C 264E/11

Iniciativa „Příležitosti pro mladé“Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o iniciativě „Příležitosti pro mladé“(2012/2617(RSP))

69

2013/C 264E/12

Doporučení Komisi k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práciUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci (2011/2285(INI))

75

PŘÍLOHA

81

2013/C 264E/13

Přistěhovalecké kvóty na výdej povolení k pobytu ve Švýcarsku pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a MaďarskaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o kvótách na výdej povolení k pobytu ve Švýcarsku pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Maďarska (2012/2661(RSP))

85

2013/C 264E/14

Venezuela: možné vystoupení z Meziamerické komise pro lidská právaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o možném vystoupení Venezuely z Meziamerické komise pro lidská práva (2012/2653(RSP))

88

2013/C 264E/15

ÁzerbájdžánUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu (2012/2654(RSP))

91

2013/C 264E/16

Situace uprchlíků ze Severní KorejeUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o situaci severokorejských uprchlíků (2012/2655(RSP))

94

2013/C 264E/17

Pokračování a zvýšení podpory očkování v rozvojových zemíchProhlášení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o pokračování a zvýšení podpory očkování v rozvojových zemích

96


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 22. května 2012

2013/C 264E/18

Změna jednacího řádu Evropského parlamentu v souvislosti s prováděním evropské občanské iniciativyRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o změně jednacího řádu Evropského parlamentu s ohledem na provádění evropské občanské iniciativy (2011/2302(REG))

98


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 22. května 2012

2013/C 264E/19

Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

101

2013/C 264E/20

Vydávání euromincí ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vydávání euromincí (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0131
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. května 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o vydávání euromincí

103

 

Středa, 23. května 2012

2013/C 264E/21

Tuňák obecný ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))

104

P7_TC1-COD(2011)0144
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. května 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

104

Příloha k legislativnímu usnesení

105

2013/C 264E/22

Požadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0243
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. května 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění)

106

2013/C 264E/23

Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

106

2013/C 264E/24

Společný systém daně z finančních transakcí *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2012 o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

107

 

Čtvrtek, 24. května 2012

2013/C 264E/25

Obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím ***IPozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních pro makrofinanční pomoc třetím zemím (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

119


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top