Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:239E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 239, 20. srpen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.239.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 239E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
20. srpna 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2012–2013
Denní zasedání dne 2. února 2012
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 114 E, 19.4.2012
PŘIJATÉ TEXTY

 

Čtvrtek, 2. února 2012

2013/C 239E/01

Zahraniční politika EU ve vztahu k zemím BRICS a dalším vznikajícím velmocímUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o zahraniční politice EU ve vztahu k zemím BRICS a dalším vznikajícím velmocím: cíle a strategie (2011/2111(INI))

1

2013/C 239E/02

Konzistentní politika uplatňovaná vůči režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatřeníDoporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. února 2012 s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se konzistentní politiky uplatňované vůči režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatření týkající se osobních a komerčních zájmů vůdců těchto režimů v EU (2011/2187(INI))

11

2013/C 239E/03

Přemísťování sídel společností do jiného členského státuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o 14. směrnici v oblasti práva společností o přemísťování sídel společností do jiného členského státu doplněný o doporučení Komisi (2011/2046(INI))

18

PŘÍLOHA

21

2013/C 239E/04

Rozpočtová kontrola humanitární pomoci EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o rozpočtové kontrole humanitární pomoci EU řízené generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu (2011/2073(INI))

23

2013/C 239E/05

Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodněníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 k dokumentu „Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“ (2011/2089(INI))

32

2013/C 239E/06

Seznam výživových tvrzeníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení

39

2013/C 239E/07

Závěry neformálního zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o zasedání Evropské rady konaném dne 30. ledna 2012

41

2013/C 239E/08

Írán a jeho jaderný programUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o Íránu a jeho jaderném programu

43

2013/C 239E/09

Evropský rozměr v oblasti sportuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu (2011/2087(INI))

46

2013/C 239E/10

Uplatňování směrnice o nakládání s odpadyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o otázkách vznesených předkladateli petic v souvislosti s uplatňováním směrnice o nakládání s odpady a souvisejících směrnic v členských státech Evropské unie (2011/2038(INI))

60

2013/C 239E/11

Program DaphneUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o programu Daphne: dosažené výsledky a výhledy do budoucnosti (2011/2273(INI))

69

2013/C 239E/12

Situace žen ve válceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o situaci žen ve válce 2011/2198(INI)

74

2013/C 239E/13

Rozvojová spolupráce EU na podporu cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2030Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o rozvojové spolupráci EU na podporu cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2030 (2011/2112(INI))

83

2013/C 239E/14

Výroční zpráva o daníchUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o výroční zprávě o daních (2011/2271(INI))

89

2013/C 239E/15

Politika hospodářské soutěže EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU (2011/2094(INI))

97


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top