Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:165E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 165, 11. červen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.165.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 165E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
11. června 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2011–2012
Dílčí zasedání dne 1. prosince 2011
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 77 E, 16.3.2012
PŘIJATÉ TEXTY

 

Čtvrtek, 1. prosince 2011

2013/C 165E/01

Výroční zpráva ECB za rok 2010Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o výroční zprávě ECB za rok 2010 (2011/2156(INI))

1

2013/C 165E/02

Řešení problému předčasného ukončování školní docházkyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o řešení problému předčasného ukončování školní docházky (2011/2088(INI))

7

2013/C 165E/03

Žádost Chorvatska o členství v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o žádosti Chorvatska o členství v Evropské unii (2011/2191(INI))

19

2013/C 165E/04

Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politikyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik (2011/2071(INI))

24

2013/C 165E/05

Fórum o jednotném trhuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o výsledcích Fóra o jednotném trhu

40

2013/C 165E/06

Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítkuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o reakci EU na HIV/AIDS v EU a sousedních zemích, hodnocení sdělení Komise v polovině období

43

2013/C 165E/07

Jednání o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EU (2011/2132(INI))

48

2013/C 165E/08

Modernizace celUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o modernizaci cel (2011/2083(INI))

56


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek, 1. prosince 2011

2013/C 165E/09

Žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven imunityRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o žádosti, aby byl Georgios Toussas zbaven imunity (2011/2057(IMM))

68

2013/C 165E/10

Žádost o ochranu imunity, které požívá Luigi de MagistrisRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Luigi de Magistris (2011/2076(IMM))

69

2013/C 165E/11

Změny jednacího řádu týkající se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmůRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o změnách jednacího řádu týkajících se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů (2011/2174(REG))

70

2013/C 165E/12

Žádosti o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor UspaskichRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM) a 2011/2099(IMM))

80


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek, 1. prosince 2011

2013/C 165E/13

Uvolnění prostředků z nástroje pružnostiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve prospěch strategie EU 2020 a Evropského sousedství podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí a rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

82

PŘÍLOHA

83

2013/C 165E/14

Rozpočet pro rok 2012: společný návrh schválený dohodovacím výboremLegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (17470/2011 ADD 1,2,3,4,5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

83

PŘÍLOHA I

85

PŘÍLOHA II

97

2013/C 165E/15

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastní zdroje, integrovaná námořní politika, Řecko, ESF, PalestinaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

98

2013/C 165E/16

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

100

PŘÍLOHA

102

2013/C 165E/17

Návratná pomoc a finanční inženýrství ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o návratnou pomoc a finanční inženýrství (KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0210
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o návratnou pomoc, finanční inženýrství a některá ustanovení týkající se výkazu výdajů

103

2013/C 165E/18

Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (EFRR a ESF) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

103

P7_TC1-COD(2011)0211
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

104

2013/C 165E/19

Změna rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

104

2013/C 165E/20

Změna rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně (KOM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

105

2013/C 165E/21

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci - doprovodná opatření týkající se banánů ***IIILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, schváleném dohodovacím výborem (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

105

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

107

2013/C 165E/22

Zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi ***IIILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

107

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

108

2013/C 165E/23

Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***IIILegislativní usnesení Evropského parlamentu 1. prosince 2011 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

109

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

110

2013/C 165E/24

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ***IIILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))

110

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

111

2013/C 165E/25

Statistické vykazování silniční přepravy zboží ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění) (KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

112

P7_TC1-COD(2010)0258
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění)

113

2013/C 165E/26

Kaliningradská oblast a některé polské správní celky ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006, pokud jde o zahrnutí Kaliningradskéoblasti a některých polských správních celků do způsobilé pohraniční oblasti (KOM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

113

P7_TC1-COD(2011)0199
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006, pokud jde o zahrnutí Kaliningradské oblasti a některých polských správních celků do způsobilé pohraniční oblasti

114

2013/C 165E/27

Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

114


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top