EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:033E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 33, 5. únor 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2013.033.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 33E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
5. února 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2011–2012
Dílčí zasedání od 5. do 7. července 2011
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 291 E, 4.10.2011
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 5. července 2011

2013/C 033E/01

Univerzální služba a linka tísňového volání 112Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o univerzální službě a lince tísňového volání 112 (2010/2274(INI))

1

2013/C 033E/02

Účinnější a spravedlivější maloobchodní trhUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu (2010/2109(INI))

9

2013/C 033E/03

Revize maďarské ústavyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o změně maďarské ústavy

17

2013/C 033E/04

5. zpráva o soudržnosti a strategie politiky soudržnosti po roce 2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI))

21

2013/C 033E/05

Budoucnost rozpočtové podpory EU ve prospěch rozvojových zemíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o budoucnosti rozpočtové podpory EU ve prospěch rozvojových zemí (2010/2300(INI))

38

2013/C 033E/06

Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další obdobíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o prioritách energetických infrastruktur pro rok 2020 a na další období (2011/2034(INI))

46

2013/C 033E/07

Sociální služby obecného zájmuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu (2009/2222(INI))

65

2013/C 033E/08

Zvyšování dopadu rozvojové politiky EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o zvyšování dopadu rozvojové politiky EU (2011/2047(INI))

77

 

Středa, 6. července 2011

2013/C 033E/09

Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o evropských širokopásmových sítích: investice do digitálního růstu (2010/2304(INI))

89

2013/C 033E/10

Ochrana osobních údajů v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o komplexním přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii (2011/2025(INI))

101

2013/C 033E/11

Příprava pracovního programu Komise na rok 2012Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o pracovním programu Komise na rok 2012

110

2013/C 033E/12

Právní předpisy EU o přenosných spongiformních encefalopatiích (TSE) a o souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhledUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o právních předpisech EU v oblasti přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhled (2010/2249(INI))

120

2013/C 033E/13

Bezpečnost letectví, se zvláštním zřetelem na otázku bezpečnostních skenerůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o bezpečnosti letectví, se zvláštním zřetelem na otázku bezpečnostních skenerů (2010/2154(INI))

125

2013/C 033E/14

Ženy a řízení podnikůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o ženách a řízení podniků (2010/2115(INI))

134

2013/C 033E/15

Finanční, hospodářská a sociální krize: opatření a iniciativy, které mají být učiněnyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o finanční, hospodářské a sociální krizi: doporučení k opatřením a vhodným iniciativám (2010/2242(INI))

140

 

Čtvrtek, 7. července 2011

2013/C 033E/16

Situace v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní AfriceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe

158

2013/C 033E/17

Vnější politika EU na podporu demokracieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu demokracie (2011/2032(INI))

165

2013/C 033E/18

Příprava na volby do ruské Státní dumy v prosinciUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011

180

2013/C 033E/19

Změny SchengenuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o změnách schengenských pravidel

182

2013/C 033E/20

Přístup Evropského parlamentu k provádění článků 9 a 10 Protokolu 1 Lisabonské smlouvy o parlamentní spolupráci v oblasti SZBP a SBOPUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o přístupu Evropského parlamentu k provádění článků 9 a 10 Protokolu 1 Lisabonské smlouvy, pokud jde o parlamentní spolupráci v oblasti SZBP/SBOP

186

2013/C 033E/21

Režim rozdělování potravin nejchudším osobám v UniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii

188

2013/C 033E/22

Pokroku v odminováníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o pokroku v odminování (2011/2007(INI))

191

2013/C 033E/23

Konžská demokratická republika: hromadné znásilňování v provincii Jižní KivuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o Konžské demokratické republice a hromadném znásilňování v provincii Jižní Kivu

198

2013/C 033E/24

Indonésie: útoky proti menšinámUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o Indonésii: útoky proti menšinám

201

2013/C 033E/25

Indie, zejména trest smrti pro Davindera Pala SinghaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o Indii, konkrétně o rozsudku trestu smrti pro Davindera Pala Singha

204


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 5. července 2011

2013/C 033E/26

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Odense Steel Shipyard, DánskoUsnesení Evropského parlamentuze dne 5. července 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení(žádost EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard from Denmark) (KOM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))

207

PŘÍLOHA

208

2013/C 033E/27

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie - záplavy ve Slovinsku, Chorvatsku a Česká republice v roce 2010Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))

209

PŘÍLOHA

209

2013/C 033E/28

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2011: povodně ve Slovinsku, Chorvatsku a České repblice v roce 2010Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))

210

2013/C 033E/29

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: LM Glasfiber, DánskoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Dánsko) (KOM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))

227

PŘÍLOHA

228

2013/C 033E/30

Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

229

P7_TC1-COD(2009)0089
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

230

PŘÍLOHA NÁVRHU LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

230

2013/C 033E/31

Produkty, jež mohou být osvobozeny od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) nebo jimž může být tato daň snížena *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) nebo jimž může být tato daň snížena (KOM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

230

2013/C 033E/32

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2011: přebytek rozpočtu na rok 2010Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))

231

2013/C 033E/33

Vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

232

P7_TC1-COD(2011)0001
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

233

2013/C 033E/34

Deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů ***IPozměňovací návrhy Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

233

2013/C 033E/35

Doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (KOM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

296

P7_TC1-COD(2010)0232
Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu

297

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

297

2013/C 033E/36

Krátký prodej a některé aspekty swapů úvěrového selhání ***IPozměňovací návrhy Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání (KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

298

2013/C 033E/37

Systémy pro odškodnění investorů ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

328

P7_TC1-COD(2010)0199
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU, kterou se mění směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů
 (1)

329

2013/C 033E/38

Možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich územíí (KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

350

P7_TC1-COD(2010)0208
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2011, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území
 (1)

351

 

Středa, 6. července 2011

2013/C 033E/39

Cestovní doklady, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu (KOM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

359

P7_TC1-COD(2010)0325
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2011 k přijetí návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/…/EU o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu

359

2013/C 033E/40

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ruší směrnice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení (ES) č. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))

360

P7_TC2-COD(2008)0028
Postoj Evropského Parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. července 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady, 2000/13/ES, směrnice Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise(ES) č. 608/2004

360

2013/C 033E/41

Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))

361

P7_TC2-COD(2008)0062
Postoj Evropského Parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. července 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu

361

PŘÍLOHA

362

2013/C 033E/42

Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))

362

 

Čtvrtek, 7. července 2011

2013/C 033E/43

Evropský rok aktivního stárnutí (2012) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012) (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

364

P7_TC1-COD(2010)0242
Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. července 2011 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2011/EU o Evropském roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012)

365

PŘÍLOHA

365


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top