Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 402, 29. prosinec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.402.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 402

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
29. prosince 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Rada

2012/C 402/01

Protidrogová strategie EU (2013–2020)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 402/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 402/04

Směnné kurzy vůči euru

12

2012/C 402/05

Jednací řád řídícího výboru Úřadu pro publikace Evropské unie

13

2012/C 402/06

Oznámení Komise o aktuální úrokové sazbě pro navrácení státní podpory a o referenční a diskontní sazbě pro 27 členských států použitelných od 1. ledna 2013(Zveřejněno v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21 dubna 2004 (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1))

16

2012/C 402/07

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 547/2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel(Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a odkazů na ně pro účely provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 547/2012, a zejména příloh III a IV uvedeného nařízení)  (1)

17

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2012/C 402/08

Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh

20

2012/C 402/09

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

22


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 402/10

Rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení v důsledku zpětvzetí oznámení o státní podpoře členským státem – Státní podpora – Řecko (Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie) – Oznámení Komise podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU – zpětvzetí oznámení o státní podpoře – Státní podpora C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 a N 169/08) – Řecko – Veřejné financování infrastruktury a zařízení v přístavu Pireus – část oznámená pod ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

26


 

2012/C 402/12

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top