Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 351, 15. listopad 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.351.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 351

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
15. listopadu 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

483. plenární zasedání ve dnech 18. a 19. září 2012

2012/C 351/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Inteligentní růst podporující začlenění (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2012/C 351/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k rámci pro reklamu určenou dětem a mládeži (stanovisko z vlastní iniciativy)

6

2012/C 351/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práva zranitelných skupin na pracovišti – zejména otázky diskriminace na základě sexuální orientace (stanovisko z vlastní iniciativy)

12

2012/C 351/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přínos podnikatelů z řad přistěhovalců pro hospodářství Evropské unie (stanovisko z vlastní iniciativy)

16

2012/C 351/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vymýcení domácího násilí páchaného na ženách (stanovisko z vlastní iniciativy)

21

2012/C 351/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti v boji proti korupci v zemích jižního Středomoří (stanovisko z vlastní iniciativy)

27

2012/C 351/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zodpovědnému používání sociálních sítí a předcházení souvisejícím problémům (stanovisko z vlastní iniciativy)

31

2012/C 351/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Aktualizovaná analýza nákladů v případě neexistence evropské úrovně (stanovisko z vlastní iniciativy)

36


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

483. plenární zasedání ve dnech 18. a 19. září 2012

2012/C 351/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Řešení problémů se zdaněním dědictví ze zahraničí v rámci EU COM(2011) 864 final

42

2012/C 351/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Akční plán ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování COM(2011) 870 final

45

2012/C 351/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu COM(2011) 941 final

52

2012/C 351/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE) COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP)

57

2012/C 351/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb COM(2012) 131 final

61

2012/C 351/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Inovace pro udržitelnou budoucnost – Akční plán pro ekologické inovace COM(2011) 899 final

65

2012/C 351/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Obchod, růst a rozvoj Uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují COM(2012) 22 final

77

2012/C 351/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a ruší nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 COM(2012) 298 final

83

2012/C 351/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím COM(2012) 93 final a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky COM(2012) 277 final

89

2012/C 351/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu COM(2012) 332 final

90

2012/C 351/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o zahrnutí reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie „kvalifikovaný“ do působnosti uvedeného rozhodnutí a aktualizaci názvů orgánů příslušných pro schvalování a kontrolu produkce COM(2012) 355 final

91

2012/C 351/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES rozšířením jeho doby použitelnosti a aktualizací názvu jedné z třetích zemí a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce COM(2012) 343 final

92


CS

 

Top