EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 299, 4. říjen 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.299.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 299

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
4. října 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

482. plenární zasedání ve dnech 11. a 12. července 2012

2012/C 299/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení participačních postupů a zapojení místních orgánů, nevládních organizací a sociálních partnerů do provádění strategie Evropa 2020 (průzkumné stanovisko)

1

2012/C 299/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Změny v odvětví bankovnictví v Evropě v souvislosti s novými finančními předpisy (stanovisko z vlastní iniciativy)

6

2012/C 299/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské technologické platformy (ETP) a průmyslové změny (stanovisko z vlastní iniciativy)

12

2012/C 299/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potřeba evropského obranného průmyslu: průmyslové, inovativní a sociální aspekty (stanovisko z vlastní iniciativy)

17

2012/C 299/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Ženy-podnikatelky – konkrétní politiky na podporu růstu a zaměstnanosti v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2012/C 299/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha žen jako hybatelek modelu rozvoje a inovací v zemědělství a ve venkovských oblastech (stanovisko z vlastní iniciativy)

29

2012/C 299/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Moldavsko: jakou úlohu má hrát organizovaná občanská společnost?

34

2012/C 299/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti v mnohostranné obchodní dohodě mezi EU, Kolumbií a Peru

39

2012/C 299/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Družstva a zemědělsko-potravinářský rozvoj (stanovisko z vlastní iniciativy)

45

2012/C 299/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přezkum pokynů EU v odvětví letectví a letišť z let 1994 a 2005 (doplňující stanovisko)

49


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

482. plenární zasedání ve dnech 11. a 12. července 2012

2012/C 299/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností (zelená kniha) COM(2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu – Agenda EU pro lepší sdílení odpovědnosti a silnější vzájemnou důvěru COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Iniciativa „Příležitosti pro mladé“COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Spravedlnost COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních ohledně Azylového a migračního fondu a ohledně nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD), návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize – Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu (zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice) COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů: strategie propagace chutí Evropy s vysokou evropskou přidanou hodnotou COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací COM(2012) 155 final — 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vysoce výkonná výpočetní technika: evropská pozice v celosvětovém závodu COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí COM(2012) 118 final — 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Klíčová opatření pro Akt o jednotném trhu II (průzkumné stanovisko)

165

2012/C 299/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Bílá kniha o dopravě – jak získat podporu a účast občanské společnosti (průzkumné stanovisko)

170


CS

 

Top