EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 93, 30. březen 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.093.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 93

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
30. března 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Evropská centrální banka

2012/C 093/01

Doporučení Evropské centrální banky ze dne 23. března 2012 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France (ECB/2012/5)

1

 

STANOVISKA

 

Evropská centrální banka

2012/C 093/02

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 10. února 2012 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (CON/2012/10)

2


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 093/03

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

13

2012/C 093/04

Zahájení řízení (Případ COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (2)

16


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 093/06

Směnné kurzy vůči euru

18

2012/C 093/07

Prohlášení Komise

19

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2012/C 093/08

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

20


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2012/C 093/09

Výzva k předkládání návrhů – Aktuální často poskytované ukazatele globálního a regionálního obchodu

21

2012/C 093/10

Přípravná akce „Šíření filmů v digitálním věku“ – Výzva k předkládání návrhů pro rok 2012

30

2012/C 093/11

Výzva k podávání žádostí ve věci jmenování členů dozorčí rady Evropské poradní skupiny pro finanční výkaznictví (EFRAG) zastupujících oblast veřejného pořádku

32

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 093/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

34

2012/C 093/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

35


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy

CS

 

Top