EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 12, 14. leden 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.012.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 12

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
14. ledna 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 012/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 012/02

Směnné kurzy vůči euru

5

 

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

2012/C 012/03

Rozhodnutí č. E3 ze dne 19. října 2011 o přechodném období definovaném v článku 95 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (2)

6

 

Evropská služba pro vnější ăinnost

2012/C 012/04

Rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. března 2011, kterým se stanoví pravidla pro národní odborníky vyslané k Evropské službě pro vnější činnost

8

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2012/C 012/05

Informace Evropské komise o oznámení příslušného orgánu, které provedla Řecká republika podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

17

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Evropská komise

2012/C 012/06

Zveřejnění záměru norského Ministerstva dopravy a spojů přímo uzavřít smlouvu o veřejných službách v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70

18


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 012/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení v důsledku zpětvzetí oznámení o státní podpoře členským státem – Státní podpora – Polsko (Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie) – Oznámení Komise podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie – zpětvzetí oznámení o státní podpoře – Státní podpora SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polsko (1)

21


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem

CS

 

Top