Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:376:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 376, 22. prosinec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2011.376.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 376

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
22. prosince 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

474. plenární zasedání ve dnech 21. a 22. září 2011

2011/C 376/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Podpora energie z obnovitelných zdrojů a evropská politika sousedství: případ evropsko-středomořského regionu (průzkumné stanovisko)

1

2011/C 376/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Metropolitní oblasti a městské regiony ve strategii Evropa 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy)

7

2011/C 376/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu LEADER jako nástroj pro místní rozvoj (stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2011/C 376/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucnost mladých zemědělců v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)

19

2011/C 376/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj venkova a zaměstnanost na západním Balkáně (stanovisko z vlastní iniciativy)

25

2011/C 376/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora zastupitelských občanských společností v evropsko-středomořském regionu (stanovisko z vlastní iniciativy)

32

2011/C 376/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jednotné evropské nebe II (stanovisko z vlastní iniciativy)

38


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

474. plenární zasedání ve dnech 21. a 22. září 2011

2011/C 376/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“KOM(2010) 352 v konečném znění

44

2011/C 376/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu KOM(2011) 78 v konečném znění

51

2011/C 376/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy KOM(2011) 259 v konečném znění – 2011/0111 (CNS)

58

2011/C 376/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly související s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství KOM(2011) 288 v konečném znění – 2011/0135 (COD)

62

2011/C 376/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl KOM(2011) 289 v konečném znění – 2011/0136 (COD)

66

2011/C 376/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES KOM(2011) 315 v konečném znění – 2011/0150 (COD)

69

2011/C 376/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií KOM(2010) 573 v konečném znění

74

2011/C 376/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu KOM(2010) 636 v konečném znění

81

2011/C 376/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství KOM(2011) 126 v konečném znění – 2011/0059 (CNS) a k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství KOM(2011) 127 v konečném znění – 2011/0060 (CNS)

87

2011/C 376/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2011–2015 – Využívání IKT na podporu inteligentní, udržitelné a inovativní veřejné správy KOM(2010) 743 v konečném znění a sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb KOM(2010) 744 v konečném znění

92

2011/C 376/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 KOM(2011) 21 v konečném znění

97

2011/C 376/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě KOM(2011) 363 v konečném znění – Příspěvek evropské organizované občanské společnosti

102

2011/C 376/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 KOM(2011) 112 v konečném znění

110

2011/C 376/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci KOM(2011) 336 v konečném znění – 2011/0147 (COD)

116


CS

 

Top