Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:351E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 351, 2. prosinec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2011.351.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 351E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
2. prosince 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2010–2011
Dílčí zasedání od 6. do 8. července 2010
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 298 E, 4.11.2010
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 6. července 2010

2011/C 351E/01

Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnostiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a roli makroregionů v budoucí politice soudržnosti (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

Příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o příspěvku regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

Udržitelná budoucnost pro dopravuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o udržitelné budoucnosti pro dopravu (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2009Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2009 (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialoguUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o atypických smlouvách, zabezpečených profesních drahách, flexikuritě a nových formách sociálního dialogu (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (2009/2153(INI))

48

 

Středa, 7. července 2010

2011/C 351E/08

Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služebUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 o odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a o politikách odměňování v odvětví finančních služeb (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoruUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 obsahující doporučení Komisi o řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (2010/2006(INI))

61

PŘÍLOHA K USNESENÍ

65

2011/C 351E/10

Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatřeníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 o evropském nástroji finanční stability a evropském mechanismu finanční stabilizace a o dalších opatřeních

69

2011/C 351E/11

Žádost Islandu o členství v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 o žádosti Islandu o členství v Evropské unii

73

 

Čtvrtek, 8. července 2010

2011/C 351E/12

KosovoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o evropském integračním procesu v případě Kosova

78

2011/C 351E/13

AlbánieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o Albánii

85

2011/C 351E/14

Situace v KyrgyzstánuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o situaci v Kyrgyzstánu

92

2011/C 351E/15

HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech

95

2011/C 351E/16

Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU

101

2011/C 351E/17

Budoucnost SZP po roce 2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

Režim pro dovoz produktů rybolovu a akvakultury do EU z hlediska budoucí reformy SRPUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o režimu pro dovoz produktů rybolovu a akvakultury do EU z hlediska budoucí reformy SRP (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Zimbabwe, zejména případ Faraie MaguwuaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o Zimbabwe, zejména o případu Faraie Maguwua

128

2011/C 351E/20

Venezuela, zejména případ Maríi Lourdes AfiuniovéUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o Venezuele, zejména o případu Marie Lourdes Afiuniové

130

2011/C 351E/21

Severní KoreaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o Severní Koreji

132


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 6. července 2010

2011/C 351E/22

Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar TomaševskiRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

137


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Úterý, 6. července 2010

2011/C 351E/23

Přistoupení členských států k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členským státům povoluje přistoupit k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a doplněné protokoly ze dne 10. května 1948, ze dne 16. listopadu 1966 a ze dne 30. listopadu 1972 a dodatky ze dne 24. června 1982 a ze dne 31. května 1988 (08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře jménem Evropské unie (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

Dohoda s Islandem a Norskem: uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Účast Švýcarska a Lichtenštejnska v agentuře Frontex ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech účasti těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Unie (05707/2010 –C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. července 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
 (1)

150

PŘÍLOHA I

166

PŘÍLOHA II

167

2011/C 351E/29

Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/ – 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. července 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

169

PŘÍLOHA

170

2011/C 351E/31

Ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů nebo odplouvajících z nich ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich a kterou se zrušuje směrnice 2002/6/ES (KOM(2009)0011 – C6–0030/2009 – 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES

172

PŘÍLOHA

173

 

Středa, 7. července 2010

2011/C 351E/32

Nové potraviny ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 k postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. 1331/2008 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 7. července 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. 1331/2008 a zrušují nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001
 (1)

175

2011/C 351E/33

Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 k postoji Rady z prvního čtení ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 7. července 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/ EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění)

194

2011/C 351E/34

Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 k postoji Rady přijatému v prvním čtení s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 7. července 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

195

2011/C 351E/35

Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***INávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***INávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***INávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Evropský orgán pro bankovnictví ***INávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***INávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování (KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. července 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/…/EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování

447

2011/C 351E/41

Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika *Návrh nařízení Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

447

 

Čtvrtek, 8. července 2010

2011/C 351E/42

Dohoda mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (11222/1/2010/REV 1 a COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Evropská služba pro vnější činnost *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. července 2010 k přijetí rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

455

PŘÍLOHA

468

PŘÍLOHA

470


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top