EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:238:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 238, 13. srpen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.238.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 238

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
13. srpna 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 238/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 232, 6.8.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 238/02

Věc C-97/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Itálie) dne 28. února 2011 — Amia Spa, in liquidazione v. Provincia Regionale di Palermo

2

2011/C 238/03

Věc C-104/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. března 2011 Stichting Nederlandse Publieke Omroep, dříve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2010 ve spojených věcech T-231/06 a T-237/06, Nizozemské království (T-231/06) a Nederlandse Omroep Stichting (T-237/06) v. Evropská komise

2

2011/C 238/04

Věc C-105/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. března 2011 Nizozemským královstvím proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2010 ve spojených věcech T-231/06 a T-237/06, Nizozemské království (T-231/06) a Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06) v. Evropská komise

3

2011/C 238/05

Věc C-113/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Ragusta (Itálie) dne 7. března 2011 — trestní řízení proti Mohamed Ali Cherni

4

2011/C 238/06

Věc C-236/11: Žaloba podaná dne 17. května 2011 — Evropská komise v. Italská republika

4

2011/C 238/07

Věc C-251/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif de Rennes (Francie) dne 23. května 2011 — Martial Huet v. Université de Bretagne occidentale

4

2011/C 238/08

Věc C-257/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel București (Rumunsko) dne 26. května 2011 — SC Gran Via Moinești srl v. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

4

2011/C 238/09

Věc C-261/11: Žaloba podaná dne 26. května 2011 — Evropská komise v. Dánské království

5

2011/C 238/10

Věc C-276/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. června 2011 Viega GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-375/06, Viega GmbH & Co. KG v. Evropská komise

5

2011/C 238/11

Věc C-280/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2011 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 22. března 2011 ve věci T-233/09, Access Info Europe v. Rada Evropské unie

6

2011/C 238/12

Věc C-284/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 8. června 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD v. Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prihodite (ředitel ředitelství „Odvolací agenda a správa výkonu“ Plovdiv u ústřední správy Národní agentury pro příjmy)

7

2011/C 238/13

Věc C-285/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 8. června 2011 — Bonik EOOD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (ředitel ředitelství „Odvolací agendy a správy výkonu“ Varna při ústřední správě Národní agentury pro příjmy)

8

2011/C 238/14

Věc C-286/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. června 2011 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-382/06, Tomkins v. Evropská komise

9

2011/C 238/15

Věc C-287/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2011 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-385/06, Aalberts Industries NV, Comap SA, dříve Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG v. Evropská komise

10

2011/C 238/16

Věc C-297/11: Žaloba podaná dne 14. června 2011 — Evropská komise v. Řecká republika

11

2011/C 238/17

Věc C-306/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2011 XXXLutz Marken GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-54/09, XXXLutz Marken GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) — Natura Selection S.L.

12

2011/C 238/18

Věc C-314/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2011 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. dubna 2011 ve věci T-320/09, Planet AE v. Komise

12

 

Tribunál

2011/C 238/19

Věc T-161/04: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2011 — Valero Jordana v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Seznam úspěšných účastníků otevřeného výběrového řízení a individuální rozhodnutí o jmenování úředníků — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce — Ochrana osobních údajů — Nařízení (ES) č. 45/2001“)

14

2011/C 238/20

Věc T-283/08 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2011 — Longinidis v. Cedefop („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Smlouva na dobu neurčitou — Propuštění — Odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu“)

14

2011/C 238/21

Věc T-463/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. června 2011 — Imagion v. OHIM (DYNAMIC HD) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství DYNAMIC HD — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

15

2011/C 238/22

Věc T-258/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2011 — i-content v. OHIM (BETWIN) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BETWIN — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení — Článek 49 ES“)

15

2011/C 238/23

Věc T-318/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2011 — Audi a Volkswagen v. OHIM (TDI) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství TDI — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. c) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 75 a čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009“)

15

2011/C 238/24

Věc T-235/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2011 — Timehouse v. OHIM (Tvar hodinek s vroubkovanou obrubou) („Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky — Tvar hodinek s vroubkovanou obrubou — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

16

2011/C 238/25

Věc T-343/09: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2011 — Amecke Fruchtsaft v. OHIM — Uhse (69 Sex up) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

16

2011/C 238/26

Věc T-409/09: Usnesení Tribunálu ze dne 22. června 2011 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Veřejné zakázky na služby — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení rozhodnutí rozsudkem Tribunálu — Promlčení — Prodloužení procesních lhůt z důvodu vzdálenosti — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoli právní základ“)

16

2011/C 238/27

Věc T-452/09 P: Usnesení Tribunálu ze dne 21. června 2011 — Rosenbaum v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Zařazení do platové třídy při přijetí do zaměstnání — Zohlednění odborné praxe dotyčného — Článek 31 služebního řádu — Povinnost uvést odůvodnění“)

16

2011/C 238/28

Věc T-12/10 P: Usnesení Tribunálu ze dne 21. června 2011 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Náhrada nákladů — Oznámení Komise informující žalobce o jejím záměru provést srážku z jeho příspěvku v invaliditě — Absence aktu, který nepříznivě zasahuje do právního postavení — Zčásti nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

17

2011/C 238/29

Věc T-125/10: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2011 — Amecke Fruchtsaft v. OHIM — Uhse (69 Sex up) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

17

2011/C 238/30

Věc T-256/10 P: Usnesení Tribunálu ze dne 20. června 2011 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Stěhování osobních věcí — Implicitní a explicitní zamítnutí žalobcových žádostí — Povinnost uvést odůvodnění — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

17

2011/C 238/31

Věc T-160/10: Žaloba podaná dne 19. dubna 2011 — J v. Parlament

18

2011/C 238/32

Věc T-231/11: Žaloba podaná dne 2. května 2011 — Fraas v. OHIM (károvaný vzor v barvách, tmavě šedá, světle šedá, světle modrá, tmavě modrá, okrová a béžová)

18

2011/C 238/33

Věc T-247/11: Žaloba podaná dne 13. května 2011 — FairWild Foundation v. OHIM — Wild (FAIRWILD)

18

2011/C 238/34

Věc T-263/11: Žaloba podaná dne 23. května 2011 — Bopp v. OHIM (zeleně orámovaný osmiúhelník)

19

2011/C 238/35

Věc T-277/11: Žaloba podaná dne 30. května 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge v. OHIM — Promotora Imperial (iHotel)

19

2011/C 238/36

Věc T-280/11: Žaloba podaná dne 31. května 2011 — Ewald v. OHIM — Kin Cosmetics (Keen)

20

2011/C 238/37

Věc T-281/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. června 2011 Diegem Canga Fanem proti rozsudku vydanému dne 24. března 2011 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-104/09, Canga Fano v. Rada

20

2011/C 238/38

Věc T-285/11: Žaloba podaná dne 6. června 2011 — Gooré v. Rada

21

2011/C 238/39

Věc T-287/11: Žaloba podaná dne 6. června 2011 — Heitkamp BauHolding v. Komise

21

2011/C 238/40

Věc T-289/11: Žaloba podaná dne 7. června 2011 — Deutsche Bahn a další v. Komise

22

2011/C 238/41

Věc T-290/11: Žaloba podaná dne 7. června 2011 — Deutsche Bahn a další v. Komise

22

2011/C 238/42

Věc T-292/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Cemex a další v. Komise

23

2011/C 238/43

Věc T-293/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Holcim (Německo) a Holcim v. Komise

24

2011/C 238/44

Věc T-294/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Řecká republika v. Komise

25

2011/C 238/45

Věc T-295/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Duscholux Ibérica v. OHIM — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

26

2011/C 238/46

Věc T-296/11: Žaloba podaná dne 8. června 2011 — Cementos Portland Valderrivas v. Komise

26

2011/C 238/47

Věc T-298/11: Žaloba podaná dne 31. května 2011 — Ghost Brand v. OHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

27

2011/C 238/48

Věc T-300/11: Žaloba podaná dne 10. června 2011 — Otto v. OHIM — Nalsani (TOTTO)

27

2011/C 238/49

Věc T-302/11: Žaloba podaná dne 10. června 2011 — HeidelbergCement v. Komise

28

2011/C 238/50

Věc T-303/11: Žaloba podaná dne 14. června 2011 — Leopardi Dittajuti v. OHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

29

2011/C 238/51

Věc T-306/11: Žaloba podaná dne 10. června 2011 — Schwenk Zement v. Komise

29

2011/C 238/52

Věc T-308/11: Žaloba podaná dne 13. června 2011 — Eurallumina v. Komise

30

2011/C 238/53

Věc T-312/11: Žaloba podaná dne 14. června 2011 — Süd-Chemie v. OHIM — BYK-Cera (CERATIX)

32

2011/C 238/54

Věc T-313/11: Žaloba podaná dne 16. června 2011 — Heede v. OHIM (Matrix-Energetics)

32

2011/C 238/55

Věc T-314/11: Žaloba podaná dne 17. června 2011 — Fortress Participations v. OHIM — Fortress Investment Group a Fortress Investment Group (Spojené království) (FORTRESS)

32

2011/C 238/56

Věc T-315/11: Žaloba podaná dne 17. června 2011 — Fortress Participations v. OHIM — Fortress Investment Group a Fortress Investment Group (Spojené království) (FORTRESS)

33

2011/C 238/57

Věc T-321/11: Žaloba podaná dne 21. června 2011 — Morelli v. OHIM Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTA')

33

2011/C 238/58

Věc T-322/11: Žaloba podaná dne 21. června 2011 — Morelli v. OHIM — Brambilla (Partito della Libertà)

34

2011/C 238/59

Věc T-330/11: Žaloba podaná dne 15. června 2011 — MasterCard a další v. Komise

34

2011/C 238/60

Věc T-331/11: Žaloba podaná dne 16. června 2011 — Besselink v. Rada

35

2011/C 238/61

Věc T-522/09: Usnesení Tribunálu ze dne 10. června 2011 — Gemmi Furs v. OHIM — Lemmi Fashion (GEMMI)

35

2011/C 238/62

Věc T-484/10: Usnesení Tribunálu ze dne 20. června 2011 — Gas Natural Fenosa SDG v. Komise

36

2011/C 238/63

Věc T-486/10: Usnesení Tribunálu ze dne 20. června 2011 — Iberdrola v. Komise

36

2011/C 238/64

Věc T-490/10: Usnesení Tribunálu ze dne 20. června 2011 — Endesa a Endesa Generación v. Komise

36

2011/C 238/65

Věc T-14/11: Usnesení Tribunálu ze dne 14. června 2011 — Timab Industries a CFPR v. Komise

36

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 238/66

Věc F-14/11: Žaloba podaná dne 17. února 2011 — Strohm v. Komise

37


CS

 

Top