Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:161E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 161, 31. květen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2011.161.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 161E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
31. května 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2010–2011
Dílčí zasedání dne 18. do 20. května 2010
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 256 E, 23.9.2010
Texty přijaté dne 19. května 2010, které se týkají udělení absolutoria za plnění rozpočtu 2008, byly uveřejněny v Úř. věst. L 252, 25.9.2010, s. 22.
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 18. května 2010

2011/C 161E/01

Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlováníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování (2009/2240(INI))

1

2011/C 161E/02

Klíčové kompetence v měnícím se světě: provádění pracovního programu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na rok 2010Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o klíčových schopnostech pro měnící se svět: provádění pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 (2010/2013(INI))

8

2011/C 161E/03

Deontologické otázky spojené s řízením podnikůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o deontologických otázkách vztahujících se k řízení podniků (2009/2177(INI))

16

2011/C 161E/04

Strategie EU pro mládež – investování do mládeže a posílení jejího postaveníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o strategii EU pro mládež – investování do mládeže a posílení jejího postavení (2009/2159(INI))

21

2011/C 161E/05

Zjednodušení SZPUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o zjednodušení SZP (2009/2155(INI))

32

2011/C 161E/06

Nový vývoj v oblasti veřejných zakázekUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek (2009/2175(INI))

38

2011/C 161E/07

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje a koncepce „Oficiální rozvojová pomoc plus“Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje a o koncepci oficiální rozvojové pomoci plus (ODA +) (2009/2218(INI))

47

2011/C 161E/08

Sankce v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o sankcích v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě (2009/2154(INI))

58

2011/C 161E/09

Úsilí Evropské unie v boji proti korupciProhlášení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci

62

 

Středa, 19. května 2010

2011/C 161E/10

Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla (hovězí a/nebo vepřový trombin)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o návrhu směrnice Komise, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a kterou se zrušuje rozhodnutí 2004/374/ES

63

2011/C 161E/11

Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o sdělení Komise: Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy (2009/2104(INI))

65

2011/C 161E/12

Institucionální aspekty přístupu Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobodUsnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o institucionálních aspektech přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (2009/2241(INI))

72

2011/C 161E/13

Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v UganděUsnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o konferenci hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě

78

 

Čtvrtek, 20. května 2010

2011/C 161E/14

Vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občanyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany (2010/2011(INI))

84

2011/C 161E/15

Dialog mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzitUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o dialogu mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (2009/2099(INI))

95

2011/C 161E/16

Provádění synergií z prostředků vyčleněných na výzkum a inovace v rámci nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvojUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech a také v členských státech a v Unii (2009/2243(INI))

104

2011/C 161E/17

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživeníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení (2010/2038(INI))

112

2011/C 161E/18

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (2009/2235(INI))

120

2011/C 161E/19

Unie pro StředomoříUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o Unii pro Středomoří (2009/2215(INI))

126

2011/C 161E/20

Nezbytnost evropské strategie pro jižní KavkazUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (2009/2216(INI))

136

2011/C 161E/21

Náboženská svoboda v PákistánuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o náboženské svobodě v Pákistánu

147

2011/C 161E/22

ThajskoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o Thajsku

152

2011/C 161E/23

BarmaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o situaci v Barmě / Myanmaru

154


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Úterý, 18. května 2010

2011/C 161E/24

Zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

158

2011/C 161E/25

Energetická náročnost budov (přepracované znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))

159

PŘÍLOHA

160

2011/C 161E/26

Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí Rady č. 573/2007/ES) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

161

P7_TC1-COD(2009)0127
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2010 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2010/EU, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“

162

2011/C 161E/27

Přechod z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna nařízení (ES) č. 1104/2008) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

166

2011/C 161E/28

Přechod ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (změna rozhodnutí 2008/839/SVV) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

172

2011/C 161E/29

Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

177

P7_TC2-COD(2008)0192
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 18. května 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS

178

2011/C 161E/30

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami (KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))

179

P7_TC1-COD(2009)0006
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami, a kterým se zrušují směrnice Rady 73/44/EHS, směrnice 96/73/ES a směrnice 2008/121/ES

180

PŘÍLOHA I

196

PŘÍLOHA II

199

PŘÍLOHA III

200

PŘÍLOHA IV

201

PŘÍLOHA V

202

PŘÍLOHA VI

204

PŘÍLOHA VII

205

PŘÍLOHA VIII

206

PŘÍLOHA IX

252

PŘÍLOHA X

254

2011/C 161E/31

Makrofinanční pomoc Ukrajině ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině (KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))

256

P7_TC1-COD(2009)0162
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2010/EU o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

257

2011/C 161E/32

Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (změna nařízení (ES) č. 247/2006) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))

257

P7_TC1-COD(2009)0138
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

258

2011/C 161E/33

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011– oddíl I – ParlamentUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2011 (2010/2005(BUD))

258

PŘÍLOHA

265

 

Středa, 19. května 2010

2011/C 161E/34

Zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí č. 573/2007/ES) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))

266

2011/C 161E/35

Uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích energetických spotřebičů a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))

267

PŘÍLOHA

268

2011/C 161E/36

Opravný rozpočet č. 1/2010 – oddíl I – ParlamentUsnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 k postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD))

269

2011/C 161E/37

Jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

271

P7_TC1-COD(2008)0238
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. května 2010 o návrhu směrnice 2010/…/EU Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci

272

PŘÍLOHA

272

 

Čtvrtek, 20. května 2010

2011/C 161E/38

Finanční pomoc Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu –„Program Kozloduj“ *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o návrhu nařízení Rady o finanční pomoci Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu –„Program Kozloduj“ (KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

273


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem▐ .

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem║.

CS

 

Top