Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:089:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 89, 19. březen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.089.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 89

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
19. března 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 089/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 80, 12.3.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 089/02

Věc C-449/09: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sofijski gradski sad — Bulharsko) — Canon Kabushiki Kaisha v. IPN Bulgaria OOD („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Právo majitele ochranné známky bránit prvnímu uvedení výrobků označených touto ochrannou známkou na trh v EHP bez jeho souhlasu“)

2

2011/C 089/03

Věc C-73/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 16. listopadu 2010 — Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Rozhodnutí Komise týkající se řízení podle článku 81 ES — Žaloba na neplatnost — Lhůta — Opožděná žaloba — Důvody, které mohou odůvodnit odchylku od lhůty pro podání žaloby — Právo na přístup k soudu — Zásady legality a proporcionality — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

2

2011/C 089/04

Věc C-156/10 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. prosince 2010 — Karen Goncharov v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), DSB („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Ochranné známky složené z akronymů — Starší ochranná známka DSB — Slovní označení „DSBW“ — Námitkové řízení — Relativní důvod zamítnutí — Přezkum nebezpečí záměny — Vizuální podobnost — Fonetická podobnost — Nepřípustnost — Posouzení skutkového stavu“)

3

2011/C 089/05

Věc C-204/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 23. listopadu 2010 — Enercon GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranná známka ENERCON — Námitky podané majitelem slovní ochranné známky TRANSFORMERS ENERGON — Zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny“)

3

2011/C 089/06

Věc C-216/10 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. listopadu 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Applus Servicios Tecnológicos SL („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 a články 73, 74 a 79 — Obrazová ochranná známka A+ — Námitky majitele slovní ochranné známky Společenství AirPlus International — Zamítnutí námitek“)

4

2011/C 089/07

Věc C-352/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Oviedo — Španělsko) — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE („Řízení o předběžné otázce — Nepřípustnost“)

4

2011/C 089/08

Věc C-583/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 13. prosince 2010 — Spojené státy americké v. Christine Nolan

4

2011/C 089/09

Věc C-586/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 15. prosince 2010 — Bianca Kücük v. Land Nordrhein-Westfalen

5

2011/C 089/10

Věc C-588/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 14. prosince 2010 — Minister Finansów v. Kraft Foods Polska S.A.

5

2011/C 089/11

Věc C-589/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polská republika) dne 14. prosince 2010 — Janina Wencel v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

5

2011/C 089/12

Věc C-591/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 14. prosince 2010 — Littlewoods Retail Ltd a další v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

6

2011/C 089/13

Věc C-602/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Călărași (Rumunsko) dne 21. prosince 2010 — SC Volksbank România S.A. v. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași

7

2011/C 089/14

Věc C-604/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 21. prosince 2010 — Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited v. Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

7

2011/C 089/15

Věc C-607/10: Žaloba podaná dne 22. prosince 2010 — Evropská komise v. Švédské království

8

2011/C 089/16

Věc C-609/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. prosince 2010 Dieter C. Umbach proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 21. října 2010 ve věci T-474/08, Dieter C. Umbach v. Evropská komise

8

2011/C 089/17

Věc C-616/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank ’s-Gravenhage (Nizozemsko) dne 29. prosince 2010 — Solvay SA v. Honeywell Fluorine Products Europe BV a další

9

2011/C 089/18

Věc C-629/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) dne 24. prosince 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen v. Civil Aviation Authority

10

2011/C 089/19

Věc C-630/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 24. prosince 2010 — University of Queensland, CSL Ltd v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

10

2011/C 089/20

Věc C-18/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) dne 12. ledna 2011 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Philips Electronics UK Ltd

11

2011/C 089/21

Věc C-33/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 21. ledna 2011 — A Oy

11

2011/C 089/22

Věc C-36/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato — Druhý senát (Itálie) dne 24. ledna 2011 — Pioneer Hi-Bred Italia Srl v. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

12

2011/C 089/23

Věc C-349/09: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 14. prosince 2010 — Evropská komise v. Polská republika

12

2011/C 089/24

Věc C-486/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. listopadu 2010 — Evropská komise v. Italská republika

12

2011/C 089/25

Věc C-80/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2010 — Evropská komise v. Řecká republika

13

2011/C 089/26

Věc C-251/10 P: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2010 — KEK Diavlos v. Evropská komise

13

2011/C 089/27

Věc C-315/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação do Porto — Portugalsko) — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Caymann Ltd v. Unifer Steel SL, BNP Paribas (Švýcarsko), Colepccl (Portugalsko) SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

13

2011/C 089/28

Věc C-353/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2010 — Evropská komise v. Řecká republika

13

2011/C 089/29

Věc C-394/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. listopadu 2010 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

13

2011/C 089/30

Věc C-398/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 3. ledna 2011 — Evropská komise v. Řecká republika

13

 

Tribunál

2011/C 089/31

Věc T-33/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. února 2011 — Cetarsa v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Španělský trh nákupu a prvotního zpracování surového tabáku — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Pokuty — Závažnost a délka trvání protiprávního jednání — Rovné zacházení — Zásada proporcionality — Maximální výše 10 % obratu — Spolupráce“)

14

2011/C 089/32

Věc T-205/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. února 2011 — Itálie v. Komise („Jazykový režim — Zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu za účelem vytvoření databáze kandidátů, kteří mohou být přijati jako smluvní zaměstnanci, na internetových stránkách EPSO — Zveřejnění ve třech úředních jazycích — Články 12 ES a 290 ES — Článek 82 PŘOZ — Nařízení č. 1“)

14

2011/C 089/33

Věc T-157/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. února 2011 — Paroc v. OHIM (INSULATE FOR LIFE) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství INSULATE FOR LIFE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Pouze potvrzující rozhodnutí — Částečná nepřípustnost“)

15

2011/C 089/34

Věc T-584/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. února 2011 — Cantiere navale De Poli v. Komise („Státní podpory — Dočasný obranný mechanismus pro stavbu lodí — Změna režimu podpor předem schváleného Komisí zamýšlená italskými orgány — Rozhodnutí prohlašující režim podpor za neslučitelný se společným trhem“)

15

2011/C 089/35

Věc T-3/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. února 2011 — Itálie v. Komise („Státní podpory — Dočasný obranný mechanismus pro stavbu lodí — Změna režimu podpor předem schváleného Komisí zamýšlená italskými orgány — Rozhodnutí prohlašující režim podpor za neslučitelný se společným trhem“)

15

2011/C 089/36

Věc T-194/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. února 2011 — Lan Airlines v. OHIM — Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM — Starší slovní a obrazová ochranná známka Společenství LAN — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

16

2011/C 089/37

Věc T-222/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. února 2011 — Ineos Healthcare v. OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ALPHAREN — Starší národní slovní ochranné známky ALPHA D3 — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Zkoumání skutečností z úřední moci — Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 nařízení č. 207/2009)“)

16

2011/C 089/38

Věc T-299/09 a T-300/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. února 2011 — Gühring v. OHIM (kombinace kručinkově žluté a stříbrošedé barvy a kombinace okrově žluté a stříbrošedé barvy) („Ochranná známka Společenství — Žádost o zápis ochranné známky Společenství sestávající z kombinace kručinkově žluté a stříbrošedé barvy — Žádost o zápis ochranné známky Společenství sestávající z kombinace okrově žluté a stříbrošedé barvy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Přezkum skutkových okolností z úřední povinnosti — Článek 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

16

2011/C 089/39

Věc T-136/10: Usnesení Tribunálu ze dne 20. ledna 2011 — M v. EMA („Žaloba na náhradu škody — Nepříslušnost Soudu — Postoupení věci Soudu pro veřejnou službu“)

17

2011/C 089/40

Věc T-587/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — Interspeed v. Komise

17

2011/C 089/41

Věc T-588/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — Řecká republika v. Komise

18

2011/C 089/42

Věc T-2/11: Žaloba podaná dne 4. ledna 2011 — Portugalsko v. Komise

20

2011/C 089/43

Věc T-43/11: Žaloba podaná dne 25. ledna 2011 — Singapore Airlines a Singapore Airlines Cargo PTE v. Komise

21

2011/C 089/44

Věc T-50/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Fraas v. OHIM (károvaný vzor v barvách tmavě šedá, světle šedá, černá, béžová, tmavě červená a světle červená)

22

2011/C 089/45

Věc T-56/11: Žaloba podaná dne 25. ledna 2011 — SAS Cargo Group a další v. Komise

23

2011/C 089/46

Věc T-58/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2011 Michelem Nolinem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu vydanému dne 1. prosince 2010 ve věci F-82/09, Nolin v. Komise

23

2011/C 089/47

Věc T-59/11: Žaloba podaná dne 31. ledna 2011 — ISOTIS v. Komise

24

2011/C 089/48

Věc T-61/11: Žaloba podaná dne 28. ledna 2011 — Vermop Salmon v. OHIM — Leifheit (Clean Twist)

25

2011/C 089/49

Věc T-64/11: Žaloba podaná dne 28. ledna 2011 — Run2Day Franchise v. OHIM — Runners Point (Run2)

25

2011/C 089/50

Věc T-66/11: Žaloba podaná dne 28. ledna 2011 — Present Service Ullrich v. OHIM — Punt-Nou (babilu)

26

2011/C 089/51

Věc T-69/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Truvo Belgium v. OHIM — AOL (Truvo)

26

2011/C 089/52

Věc T-76/11: Žaloba podaná dne 2. února 2011 — Španělsko v. Komise

27

2011/C 089/53

Věc T-416/06: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2011 — Sumitomo Chemical Agro Europe v. Komise

27

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 089/54

Věc F-60/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 8. února 2011 — Chiavegato v. Komise

28


CS

 

Top