Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:051:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 51, 17. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.051.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 51

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
17. února 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

466. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 19., 20. a 21. října 2010

2011/C 051/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Finanční spoluúčast zaměstnanců v Evropě“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2011/C 051/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboruk tématu „Změny v kovodělném průmyslu a jeho perspektivy“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

8

2011/C 051/03

Stanovisko specializované sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost k tématu „Důsledky krize veřejného dluhu pro veřejnou správu v EU“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2011/C 051/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Transatlantické vztahy a mezinárodní propagace evropského sociálního modelu“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

20

2011/C 051/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Obnovení metody Společenství (hlavní směry)“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

29


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

466. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 19., 20. a 21. října 2010

2011/C 051/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření KOM(2010) 388 v konečném znění – 2008/0173 (COD)

35

2011/C 051/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností KOM(2010) 391 v konečném znění – 2008/0009 (COD)

36

2011/C 051/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Evropská strategie pro čistá a energeticky účinná vozidla KOM(2010) 186 konečném znění

37

2011/C 051/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize „Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“KOM(2010) 183 v konečném znění

43

2011/C 051/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV KOM(2010) 95 v konečném znění – 2010/0065 (COD)

50

2011/C 051/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012) KOM(2010) 462 v konečném znění

55

2011/C 051/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Mobilizace soukromých a veřejných investic pro obnovu a dlouhodobou strukturální změnu: rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru KOM(2009) 615 v konečném znění

59

2011/C 051/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu KOM(2010) 331 v konečném znění – 2010/0179 (CNS)

67

2011/C 051/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Mezinárodní politika v oblasti klimatu po kodaňské konferenci: „Okamžitá akce pro oživení celosvětového úsilí v oblasti změny klimatu“KOM(2010) 86 v konečném znění

69

2011/C 051/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu provádění integrované výrobkové politiky KOM(2009) 693 v konečném znění

75

2011/C 051/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře KOM(2010) 393 v konečném znění – 2009/0153 (COD)

80


CS

 

Top