Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:038:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 38, 05. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.038.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 38

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
5. února 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 038/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 30, 29.1.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 038/02

Věc C-532/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2010 adp Gauselmann GmbH proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. září 2010 ve věci T-106/09, adp Gauselmann GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Archer Maclan

2

2011/C 038/03

Věc C-534/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2010 Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2010 ve věci T-135/08, Schniga v. OÚS — Elaris a Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

2

2011/C 038/04

Věc C-538/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 19. listopadu 2010 — Richard Lebrun, Marcelle Howet v. Belgický stát — SPF Finances

4

2011/C 038/05

Věc C-541/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. listopadu 2010 Quinta do Portal, SA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 8. září 2010 ve věci T-369/09, Quinta do Portal, SA v. OHIM

4

2011/C 038/06

Věc C-545/10: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2010 — Evropská komise v. Česká republika

5

2011/C 038/07

Věc C-556/10: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

5

2011/C 038/08

Věc C-557/10: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika

7

2011/C 038/09

Věc C-563/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 1. prosince 2010 — Kashayar Khavand v. Spolková republika Německo

7

2011/C 038/10

Věc C-585/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 13. prosince 2010 — Niels Møller v. Haderslev Kommune

8

 

Tribunál

2011/C 038/11

Spojené věci T-231/06 a T-237/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Nizozemsko v. Komise („Státní podpory — Veřejnoprávní vysílání — Opatření přijatá nizozemskými orgány — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za částečně slučitelné a částečně neslučitelné se společným trhem — Nová podpora nebo existující podpora — Pojem „státní podpora“ — Pojem „podnik“ — Nadměrná náhrada nákladů na plnění úkolů veřejné služby — Přiměřenost — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu“)

9

2011/C 038/12

Věc T-19/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Systran a Systran Luxembourg v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu týkajícího se údržby a lingvistického posílení služby automatického překladu Komise — Zdrojové kódy počítačového programu uváděného na trh — Porušení autorského práva — Nedovolené zpřístupnění know-how — Žaloba na náhradu škody — Mimosmluvní spor — Přípustnost — Skutečná a určitá škoda — Příčinná souvislost — Paušální vyčíslení výše škody“)

9

2011/C 038/13

Věc T-276/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Martin v. Parlament („Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků členům Evropského parlamentu — Vymáhání neoprávněně vyplacených částek“)

10

2011/C 038/14

Věc T-141/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — E.ON Energie v. Komise („Hospodářská soutěž — Správní řízení — Rozhodnutí konstatující rozlomení pečeti — Článek 23 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1/2003 — Důkazní břemeno — Presumpce neviny — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění“)

10

2011/C 038/15

Věc T-369/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2010 — EWRIA a další v. Komise („Dumping — Dovoz ocelových a železných lan a kabelů pocházejících z Číny, Indie, Jižní Afriky, Ukrajiny a Ruska — Odmítnutí provést částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla“)

10

2011/C 038/16

Věc T-427/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — CEAHR v. Komise („Kartelové dohody — Zneužití dominantního postavení — Rozhodnutí, kterým se zamítá stížnost — Odmítnutí výrobců švýcarských hodinek dodávat náhradní díly nezávislým hodinářům — Zájem Společenství — Relevantní trh — Primární trh a poprodejní trh — Povinnost odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“)

11

2011/C 038/17

Věc T-460/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2010 — Komise v. Acentro Turismo („Rozhodčí doložka — Smlouva o poskytování služeb týkající se organizace služebních cest — Nesplnění smlouvy — Přípustnost — Zaplacení dlužné jistiny — Úroky z prodlení“)

11

2011/C 038/18

Věc T-132/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — Epcos v. OHIM — Epco Sistemas (EPCOS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství EPCOS — Starší národní obrazová ochranná známka epco SISTEMAS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009)“)

12

2011/C 038/19

Věc T-143/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Komise v. Petrilli („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Pomocní smluvní zaměstnanci — Smlouva na dobu určitou — Pravidla upravující maximální dobu zaměstnání dočasných zaměstnanců ve službách Komise — Rozhodnutí, kterým nebyla prodloužena smlouva“)

12

2011/C 038/20

Věc T-175/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Rada v. Stols („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Povýšení — Srovnávací přezkum zásluh — Zjevně nesprávné posouzení — Zkreslení důkazů“)

12

2011/C 038/21

Věc T-191/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — HIT Trading BV a Berkman Forwarding v. Komise („Celní unie — Dovoz kompaktních fluorescenčních výbojek s integrovanými elektronickými předřadníky (CFL-i) z Pákistánu — Vybrání dovozního cla po propuštění zboží — Žádost o prominutí dovozního cla — Článek 220 odst. 2 písm. b) a článek 239 nařízení (EHS) č. 2913/92“)

13

2011/C 038/22

Věc T-259/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Komise v. Arci Nuova associazione comitato di Cagliari a Gessa („Rozhodčí doložka — Úmluva uzavřená v rámci podpory evropských diskusních projektů uskutečňovaných nevládními organizacemi pro rok 2003 — Žaloba směřující proti řediteli jednoho sdružení — Nedostatek příslušnosti — Neplnění úmluvy — Vrácení vyplacených částek“)

13

2011/C 038/23

Věc T-323/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2010 — Komise v. Irish Electricity Generating („Rozhodčí doložka — Smlouva uzavřená v rámci zvláštního programu výzkumu a technologického rozvoje, včetně demonstrace, v oblasti nejaderné energetiky (1994-1998) — Nesplnění smlouvy — Vrácení částek zálohy — Úroky z prodlení — Rozsudek pro zmeškání“)

14

2011/C 038/24

Věc T-331/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — Novartis v. OHIM — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství TOLPOSAN — Starší mezinárodní slovní ochranná známka TONOPAN — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst.1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

14

2011/C 038/25

Věc T-364/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Lebedef v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Dovolená za kalendářní rok — Dočasné přidělení poloviny pracovního úvazku pro účely odborového zastoupení — Neomluvená nepřítomnost — Snížení dnů nároků na dovolenou za kalendářní rok — Článek 60 služebního řádu“)

14

2011/C 038/26

Věc T-380/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — Bianchin v. OHIM — Grotto (GASOLINE) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství GASOLINE — Starší obrazová ochranná známka Společenství GAS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

15

2011/C 038/27

Věc T-451/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — Wind v. OHIM — Sanyang Industry (Wind) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Wind — Starší obrazová národní ochranná známka Wind — Relativní důvod zamítnutí — Čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistující podobnost výrobků a služeb“)

15

2011/C 038/28

Věc T-52/10 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Lebedef v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Dovolená za kalendářní rok — Dočasné přidělení poloviny pracovního úvazku pro účely odborového zastoupení — Neomluvená nepřítomnost — Snížení dnů nároků na dovolenou za kalendářní rok — Článek 60 služebního řádu“)

15

2011/C 038/29

Věc T-188/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2010 — DTL v. OHIM — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Solaria — Starší národní obrazová ochranná známka SOLARTIA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost služeb — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

16

2011/C 038/30

Věc T-559/10: Žaloba podaná dne 7. prosince 2010 — Laboratoire Garnier v. OHIM (natural beauty)

16

2011/C 038/31

Věc T-560/10: Žaloba podaná dne 10. prosince 2010 — Nencini v. Parlament

17

2011/C 038/32

Věc T-561/10: Žaloba podaná dne 8. prosince 2010 — LG Electronics, Inc. v. OHIM (DIRECT DRIVE)

17

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 038/33

Věc F-25/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. prosince 2010 — Bleser v. Soudní dvůr („Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel — Články 2 a 13 přílohy XIII ke služebnímu řádu — Zásada transparentnosti — Zásada souladu mezi platovou třídou a pracovním místem — Zákaz jakékoli diskriminace na základě věku — Povinnost péče vůči zaměstnancům — Zásada řádné správy — Zásada právní jistoty a zásada zákazu zpětné účinnosti — Pravidlo zakazující reformatio in pejus — Zásada ochrany legitimního očekávání — Zásada dobré víry — Zásada patere legem quam ipse fecisti“)

18

2011/C 038/34

Věc F-14/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2010 — Almeida Campos a další v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Povyšování — Rok povýšení 2008 — Zvažování srovnatelných zásluh administrátorů přidělených na jazyková pracovní místa a administrátorů přidělených na všeobecná pracovní místa“)

18

2011/C 038/35

Věc F-66/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2010 — Saracco v. ECB („Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Pracovní volno z osobních důvodů — Maximální délka — Odmítnutí prodloužení“)

19

2011/C 038/36

Věc F-67/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2010 — Angelo Sánchez v. Rada („Veřejná služba — Mimořádné volno — Vážné onemocnění příbuzného ve vzestupné linii — Způsob výpočtu počtu dní mimořádného volna v případě několika vážně nemocných příbuzných ve vzestupné linii“)

19

2011/C 038/37

Věc F-25/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. prosince 2010 — AG v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Propuštění po skončení zkušební doby — Zjevná nepřípustnost — Zmeškání lhůty pro podání žaloby — Oznámení doporučeným dopisem s dodejkou“)

19


CS

 

Top