Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:037:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 37, 05. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.037.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 37

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
5. února 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 037/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1

2011/C 037/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5932 – News Corp/BSkyB) (1)

5

2011/C 037/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6100 – Gilde/Parcom/Gamma) (1)

5


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 037/04

Oznámení pro osoby, na něž se vztahují opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

6

 

Evropská komise

2011/C 037/05

Směnné kurzy vůči euru

7

 

Europol

2011/C 037/06

Rozhodnutí správní rady Europolu, kterým se mění rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu a přijímají podmínky a postupy, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze tohoto rozhodnutí

8

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 037/07

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1; Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16; Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9; Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10; Úř. věst. C 331, 31.12.2008, s. 13; Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 10; Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 10; Úř. věst. C 64, 19.3.2009, s. 20; Úř. věst. C 99, 30.4.2009, s. 7; Úř. věst. C 229, 23.9.2009, s. 28; Úř. věst. C 263, 5.11.2009, s. 22; Úř. věst. C 298, 8.12.2009, s. 17; Úř. věst. C 74, 24.3.2010, s. 13; Úř. věst. C 326, 3.12.2010, s. 17; Úř. věst. C 355, 29.12.2010, s. 34; Úř. věst. C 22, 22.1.2011, s. 22)

12

2011/C 037/08

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

13


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Rada

2011/C 037/09

Otevřená výzva – Evropská spolupráce v oblasti vědy a technologií (COST)

17

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 037/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6101 – UPM/Myllykoski ja Rhein Papier) (1)

19

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 037/11

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

20

2011/C 037/12

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

24


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top