Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 354, 28. prosinec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.354.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 354

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
28. prosince 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

461. plenární zasedání ve dnech 17.–18. března 2010

2010/C 354/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–2010) a strategie monitorování

1

2010/C 354/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Osoby se zdravotním postižením – postupné zvyšování zaměstnanosti a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v EU. Lisabonská strategie na období po roce 2010 (průzkumné stanovisko)

8

2010/C 354/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrace přistěhovalých pracovníků (průzkumné stanovisko)

16

2010/C 354/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika dopravy v rámci Lisabonské strategie po roce 2010 a strategie udržitelného rozvoje (průzkumné stanovisko)

23

2010/C 354/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny a vyhlídky v sektoru dvoukolových motorových vozidel v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)

30

2010/C 354/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – Reforma společné zemědělské politiky v roce 2013 (stanovisko z vlastní iniciativy)

35

2010/C 354/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Za nové řízení mezinárodních organizací

43

2010/C 354/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopravní politika na západním Balkáně

50

2010/C 354/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Organizace občanské společnosti a předsednictví Rady EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

56

2010/C 354/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění Lisabonské smlouvy – participativní demokracie a evropská občanská iniciativa (článek 11) (stanovisko z vlastní iniciativy)

59


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

461. plenární zasedání ve dnech 17.–18. března 2010

2010/C 354/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro severní populaci štikozubce obecného a lov této populace KOM(2009) 122 v konečném znění – 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku KOM(2009) 151 v konečném znění – 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace KOM(2009) 189 v konečném znění – 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace KOM(2009) 399 v konečném znění – 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení (ES) č. 1984/2003 KOM(2009) 406 v konečném znění – 2009/0116 (CNS)

70

2010/C 354/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) KOM(2009) 477 v konečném znění – 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie KOM(2009) 510 v konečném znění – 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Budoucí rámec soutěžního práva použitelný v odvětví motorových vozidel KOM(2009) 388 v konečném znění

73

2010/C 354/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum inovační politiky Společenství v měnícím se světě KOM(2009) 442 v konečném znění

80

2010/C 354/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy KOM(2009) 576 v konečném znění – 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře KOM(2009) 541 v konečném znění – 2009/0153 (CNS)

88


CS

 

Top