Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, C 278, 15. říjen 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.278.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 278

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
15. října 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropská centrální banka

2010/C 278/01

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. října 2010 ke dvěma návrhům nařízení o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (CON/2010/72)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 278/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 278/03

Směnné kurzy vůči euru

6

2010/C 278/04

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 15. dubna 2010 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci COMP/39.317 – E.ON Gas – Zpravodaj: Polsko

7

2010/C 278/05

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2010 týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 Dohody o EHP (Věc COMP/39.317 – E.ON Gas) (oznámeno pod číslem K(2010) 2863 v konečném znění)  (1)

9

2010/C 278/07

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení ze zasedání dne 9. Července 2010 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Zpravodaj: Rakousko

11

2010/C 278/08

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2010 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 dohody o EHP (Věc COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (oznámeno pod číslem K(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Jmenování úředníka pro slyšení

16

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2010/C 278/11

Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnými leteckými službami v souladu se závazky veřejné služby (1)

17


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2010/C 278/12

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reforma vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím mezinárodní spolupráce vysokých škol

18

2010/C 278/13

Výzva k vyjádření zájmu pro operační program ESPON 2013

22

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2010/C 278/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

23

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2010/C 278/15

Zveřejnění žádosti o uznání tradičního výrazu podle článku 33 nařízení Komise (ES) č. 607/2009

24

2010/C 278/16

Zveřejnění žádosti o uznání tradičního výrazu podle článku 33 nařízení Komise (ES) č. 607/2009

25

2010/C 278/17

Zveřejnění žádosti o uznání tradičního výrazu podle článku 33 nařízení Komise (ES) č. 607/2009

26

2010/C 278/18

Zveřejnění žádosti o uznání tradičního výrazu podle článku 33 nařízení Komise (ES) č. 607/2009

27

2010/C 278/19

Státní podpora – Italská republika – Státní podpora C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU (1)

28


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top