Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 255, 22. září 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.255.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 255

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
22. září2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

458. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 16. a 17. prosince 2009

2010/C 255/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Obchod a zajišťování potravin

1

2010/C 255/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Finanční krize a její dopad na reálnou ekonomiku (stanovisko z vlastní iniciativy)

10

2010/C 255/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společný postup na podporu profesní dráhy a mobility výzkumných pracovníků v Evropské unii

19

2010/C 255/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Způsob podpory malých a středních podniků s ohledem na jejich přizpůsobení se změnám světového trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2010/C 255/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský program pomoci v oblasti letecké dopravy (stanovisko z vlastní iniciativy)

31


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

458. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 16. a 17. prosince 2009

2010/C 255/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami (KOM(2009) 31 v konečném znění/2 – 2009/0006 (COD))

37

2010/C 255/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (přepracované znění) – Provádění „Small Business Act“(KOM(2009) 126 v konečném znění – 2009/0054 (COD))

42

2010/C 255/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (KOM(2009) 175 v konečném znění)

48

2010/C 255/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posouváme hranice IKT – strategie výzkumu budoucích a vznikajících technologií v Evropě (KOM(2009) 184 v konečném znění)

54

2010/C 255/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Madeiry a Azo (KOM(2009) 370 v konečném znění – 2009/0125 (CNS))

59

2010/C 255/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Podpora řádné správy v daňové oblasti (KOM(2009) 201 v konečném znění)

61

2010/C 255/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nové partnerství pro modernizaci univerzit: Fórum EU pro dialog mezi univerzitami a podniky (KOM(2009) 158 v konečném znění)

66

2010/C 255/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském partnerství pro boj proti rakovině (KOM(2009) 291 v konečném znění)

72

2010/C 255/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence (KOM(2009) 380 v konečném znění)

76

2010/C 255/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha – Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (KOM(2009) 329 v konečném znění)

81

2010/C 255/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta k cílenějšímu zaměření podpory určené zemědělcům v oblastech s přírodním znevýhodněním (KOM(2009) 161 v konečném znění)

87

2010/C 255/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008) 436 v konečném znění – 2008/0147 (COD))

92

2010/C 255/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o ochraně kritické informační infrastruktury – „Ochrana Evropy před rozsáhlými počítačovými útoky a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a odolnost“(KOM(2009) 149 v konečném znění)

98

2010/C 255/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (KOM(2009) 8 v konečném znění)

103

2010/C 255/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům (KOM(2009) 279 v konečném znění) a k tématu Výchozí body pro evropskou dopravní politiku po roce 2010

110

2010/C 255/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Internet věcí – akční plán pro Evropu (KOM(2009) 278 v konečném znění)

116

2010/C 255/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č.736/96 (KOM(2009) 361 v konečném znění – 2009/0106 (CNS))

121

2010/C 255/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora rozvojových zemí při zvládání krize (KOM(2009) 160 v konečném znění)

124

2010/C 255/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel (kodifikované znění) (KOM(2009) 546 v konečném znění – 2009/0154 (COD))

132

2010/C 255/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství (KOM(2009) 516 v konečném znění – 2009/0146 (COD))

133


CS

 

Top