Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:195:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 195, 17. červenec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.195.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 195

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
17. července 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2010/C 195/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 179, 3.7.2010

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 195/02

Věc C-228/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2010 — Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 78, 79, 83 a 86 — Vyměřovací základ — Prodej automobilu — Začlenění registračního poplatku do vyměřovacího základu daně“)

2

2010/C 195/03

Věc C-187/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 16. dubna 2010 — Baris Unal v. Staatssecretaris van Justitie

2

2010/C 195/04

Věc C-190/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 16. dubna 2010 — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS) v. Boys Toys S.A., Administración del Estado

3

2010/C 195/05

Věc C-192/10: Žaloba podaná dne 19. dubna 2010 — Evropská komise v. Španělské království

3

2010/C 195/06

Věc C-194/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 21. dubna 2010 — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann v. Hypo Real Estate Holding AG

3

2010/C 195/07

Věc C-197/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 23. dubna 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya v. Administración del Estado y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Espaňol

4

2010/C 195/08

Věc C-199/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 26. dubna 2010 — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL v. Fazenda Pública

4

2010/C 195/09

Věc C-203/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad na Republika Balgaria (Bulharsko) dne 26. dubna 2010 — Zástupce ředitele ředitelství „Odvolací agenda a správa výkonu“ ústřední správy Národní agentury pro příjmy v. Auto Nikolovi OOD

5

2010/C 195/10

Věc C-205/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. dubna 2010 Heinzem Helmuthem Eriksenem proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 24. března 2010 ve věci T-516/08, Heinz Helmuth Eriksen v. Evropská komise

6

2010/C 195/11

Věc C-210/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Maďarská republika) dne 3. května 2010 — Urbán Márton v. Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

7

2010/C 195/12

Věc C-213/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litevská republika) dne 4. května 2010 — F-Tex SIA v. Lietuvos-Anglijos UAB „Jadecloud-Vilma“

7

2010/C 195/13

Věc C-217/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. května 2010 Bentem Hansenem proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 24. března 2010 ve věci T-6/09, Bent Hansen v. Evropská komise

8

2010/C 195/14

Věc C-221/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. května 2010 společností Artegodan GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. března 2010 ve věci T-429/05, Artegodan GmbH v. Evropská komise, další účastnice řízení: Spolková republika Německo

9

2010/C 195/15

Věc C-222/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. května 2010 Brigit Lind proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 24. března 2010 ve věci T-5/09, Brigit Lind v. Evropská komise

10

2010/C 195/16

Věc C-223/10: Žaloba podaná dne 7. května 2010 — Evropská komise v. Rakouská republika

12

2010/C 195/17

Věc C-229/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Cível da Comarca do Porto (Portugalsko) dne 10. května 2010 — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira v. Companhia de Seguros Tranquilidade SA

12

2010/C 195/18

Věc C-233/10: Žaloba podaná dne 11. května 2010 — Evropská komise v. Nizozemské království

13

2010/C 195/19

Věc C-246/10: Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

13

2010/C 195/20

Věc C-251/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. května 2010 KEK Diavlos proti rozsudku Tribunálu (samosoudce) vydanému dne 18. března 2010 ve věci T-190/07, KEK Diavlos v. Evropská komise

14

2010/C 195/21

Věc C-253/10: Žaloba podaná dne 19. května 2010 — Evropská komise v. Slovenská republika

14

2010/C 195/22

Věc C-257/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Regeringsrätten (Švédsko) dne 25. května 2010 — Försäkringskässan v. Elisabeth Bergström

15

2010/C 195/23

Věc C-146/09: Usnesení předsedy čtvrtého senátu Soudního dvora ze dne 22. dubna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof — Německo) — Prof. Dr. Claus Scholl v. Stadtwerke Aachen AG

15

2010/C 195/24

Věc C-491/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. dubna 2010 — Evropská komise v. Belgické království

16

2010/C 195/25

Věc C-553/09 P: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. dubna 2010 — BCS SpA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Deere & Company, Deere & Company

16

 

Tribunál

2010/C 195/26

Věc T-35/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2010 — Procaps v. OHIM — Biofarma (PROCAPS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PROCAPS — Starší slovní národní ochranná známka a starší slovní mezinárodní ochranná známka PROCAPTAN — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Podobnost výrobků a služeb — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

17

2010/C 195/27

Usnesení Tribunálu ze dne 5. května 2010 — CBI a ABISP v. Komise (Věci T-128/08 a T-241/08) („Státní podpory — Dotace poskytnuté veřejným nemocnicím belgickými orgány — Služba obecného hospodářského zájmu — Stížnost — Údajné rozhodnutí o odkladu stížnosti — Následné přijetí rozhodnutí prohlašujícího podporu za slučitelnou se společným trhem — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

17

2010/C 195/28

Věc T-441/08: Usnesení Tribunálu ze dne 21. května 2010 — ICO Services v. Parlament a Rada („Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí č. 626/2008/ES — Společný rámec pro výběr a povolování provozovatelů družicových pohyblivých soustav — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

18

2010/C 195/29

Věc T-502/08: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2010 — Volkswagen v. OHIM — Deutsche BP (SunGasoline) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

18

2010/C 195/30

Věc T-200/09: Usnesení Tribunálu ze dne 18. května 2010 — Abertis Infraestructuras v. Komise („Žaloba na neplatnost — Spojování podniků — Rozhodnutí o ukončení řízení zahájeného na základě čl. 21 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 — Lhůta pro podání žaloby — Východisko — Nepřípustnost“)

18

2010/C 195/31

Věc T-15/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 26. května 2010 — Noko Ngele v. Komise („Předběžné opatření — Návrh na vydání předběžných opatření — Formální náležitosti — Nepřípustnost“)

19

2010/C 195/32

Věc T-194/10: Žaloba podaná dne 28. dubna 2010 — Maďarsko v. Komise

19

2010/C 195/33

Věc T-207/10: Žaloba podaná dne 6. května 2010 — Deutsche Telekom v. Komise

20

2010/C 195/34

Věc T-211/10: Žaloba podaná dne 3. května 2010 — Strålfors Aktiebolag v. OHIM (ID SOLUTIONS)

21

2010/C 195/35

Věc T-212/10: Žaloba podaná dne 3. května 2010 — Strålfors Aktiebolag v. OHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

21

2010/C 195/36

Věc T-213/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. května 2010 P proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. února 2010 ve věci F-89/08, P v. Parlament

22

2010/C 195/37

Věc T-214/10: Žaloba podaná dne 7. května 2010 — Moselland v. OHIM — Renta Siete (DIVINUS)

23

2010/C 195/38

Věc T-215/10: Žaloba podaná dne 11. května 2010 — Řecká republika v. Komise

23

2010/C 195/39

Věc T-216/10: Žaloba podaná dne 10. května 2010 — Monster Cable Products v. OHIM — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

25

2010/C 195/40

Věc T-217/10: Žaloba podaná dne 11. května 2010 — Rautaruukki Oyj v. OHIM — Manuel Vigil Pérez (MONTERREY)

26

2010/C 195/41

Věc T-218/10: Žaloba podaná dne 12. května 2010 — DHL International v. OHIM — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)

26

2010/C 195/42

Věc T-222/10: Žaloba podaná dne 12. května 2010 — ratiopharm v. OHIM — Nycomed (ZUFAL)

27

2010/C 195/43

Věc T-227/10: Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Banco Santander v. Komise

28

2010/C 195/44

Věc T-228/10: Žaloba podaná dne 21. května 2010 — Telefónica v. Komise

28

2010/C 195/45

Věc T-229/10: Žaloba podaná dne 21. května 2010 — Graf-Syteco v. OHIM — Teco Electric & Machinery (SYTECO)

28

2010/C 195/46

Věc T-232/10: Žaloba podaná dne 21. května 2010 — Couture Tech Limited v. OHIM (zobrazení erbu se zeměkoulí, hvězdou, kladivem a srpem)

29

2010/C 195/47

Věc T-233/10: Žaloba podaná dne 20. května 2010 — Nike International Ltd v. OHIM — Intermar Sonanto Nahmias (JUMPMAN)

30

2010/C 195/48

Věc T-234/10: Žaloba podaná dne 18. května 2010 — Ebro Puleva v. Komise

30

2010/C 195/49

Věc T-236/10: Žaloba podaná dne 21. května 2010 — Asociación Española de Banca v. Komise

31

2010/C 195/50

Věc T-239/10: Žaloba podaná dne 20. května 2010 — Itálie v. Komise

31

2010/C 195/51

Věc T-246/10: Žaloba podaná dne 25. května 2010 — Industrias Francisco Ovare v. OHIM — Motive (Omezovače rychlosti)

31

2010/C 195/52

Věc T-74/09: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2010 — Francie v. Komise

32


CS

 

Top