Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:067E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 67, 18. březen 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.067.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 67E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
18. března 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

Evropský parlament

 

Úterý 3. února 2009

2010/C 067E/01

Volná příroda v EvropěUsnesení Evropského parlamentu z 3. února 2009 o volné přírodě v Evropě (2008/2210(INI))

1

2010/C 067E/02

Program pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o programu pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebu (2008/2134(INI))

5

2010/C 067E/03

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelně vysoké kvality veřejných služeb v EvropěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě (2008/2139(INI))

10

2010/C 067E/04

Druhý strategický přezkum energetické politikyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o druhém strategickém přezkumu energetické politiky (2008/2239(INI))

16

2010/C 067E/05

Nediskriminace na základě pohlaví a mezigenerační solidaritaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě (2008/2118(INI))

31

2010/C 067E/06

Boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografiiDoporučení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 Radě o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii (2008/2144(INI))

38

2010/C 067E/07

Obnovení vysílání televize NTDTV v Číně prostřednictvím satelitní služby EutelsatProhlášení Evropského parlamentu o obnovení vysílání televize NTDTV v Číně prostřednictvím satelitní služby Eutelsat

42

 

Středa 4. února 2009

2010/C 067E/08

2050: Budoucnost začíná dnes – doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU v oblasti změny klimatuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2009„2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“ (2008/2105(INI))

44

PŘÍLOHA A

82

PŘÍLOHA B

84

2010/C 067E/09

Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologiíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2009 o zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

85

2010/C 067E/10

Návrat a opětovné začlenění vězňů z vazebního zařízení v zátoce GuantánamoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2009 o návratu a opětovném začlenění vězňů z vazebního zařízení v zátoce Guantánamo

91

 

Čtvrtek 5. února 2009

2010/C 067E/11

Uplatňování směrnice 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, v EU: návštěvy výboru LIBE v letech 2005 - 2008Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o uplatňování směrnice 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, v Evropské unii: návštěvy výboru LIBE v letech 2005 až 2008 (2008/2235(INI))

94

2010/C 067E/12

Posílení role evropských malých a středních podniků EU v mezinárodním obchoduUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o posílení úlohy malých a středních podniků EU v mezinárodním obchodě (2008/2205(INI))

101

2010/C 067E/13

Mezinárodní obchod a internetUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o mezinárodním obchodu a internetu (2008/2204(INI))

112

2010/C 067E/14

Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvojUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj (2008/2170(INI))

120

2010/C 067E/15

KosovoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o Kosovu a úloze EU

126

2010/C 067E/16

Obchodní a hospodářské vztahy s ČínouUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o obchodních a hospodářských vztazích s Čínou (2008/2171(INI))

132

2010/C 067E/17

Situace na Srí LanceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o Srí Lance

141

2010/C 067E/18

Situace barmských uprchlíků v ThajskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o situaci barmských uprchlíků v Thajsku

144

2010/C 067E/19

Odmítnutí vydání Cesareho Battistiho BrazíliíUsnesení Evropského parlamentu z 5. února 2009 o odmítnutí vydání Cesareho Battistiho z Brazílie

146


 

II   Sdělení

 

Evropský parlament

 

Úterý 3. února 2009

2010/C 067E/20

Zbavení imunity Miloslava RansdorfaRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o žádosti o zbavení imunity Miloslava Ransdorfa (2008/2176(IMM))

148


 

III   Přípravné orgány

 

Evropský parlament

 

Úterý 3. února 2009

2010/C 067E/21

Prodloužení platnosti dohody ES/Spojené státy o vědecko-technické spolupráci *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických (KOM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))

149

2010/C 067E/22

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ruskem *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

150

 

Středa 4. února 2009

2010/C 067E/23

Postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem ***INávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

151

P6_TC1-COD(2007)0094
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. února 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

151

 

Čtvrtek 5. února 2009

2010/C 067E/24

Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (KOM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

152

2010/C 067E/25

Uvádění na trh a používání krmiv ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění na trh a používání krmiv (KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

155

P6_TC1-COD(2008)0050
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. února 2009 k přijetí o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnic 79/373/EHS, 80/511/EHS, 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí 2004/217/ES

155

PŘÍLOHA

156


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top