EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 16, 22. leden 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.016.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 16E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
22. ledna 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý 18. listopadu 2008

2010/C 016E/01

Zlepšení vzdělávání a povědomí spotřebitelů v oblasti úvěrů a financíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o ochraně spotřebitele: zlepšení vzdělávání a povědomí spotřebitelů v oblasti úvěrů a financí (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzíchUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

Deset let HMU: Prvních deset let Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o deseti letech HMU: prvních deset let Hospodářské a měnové unie a budoucí problémy (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 obsahující doporučení Komisi o uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (2008/2012(INI))

21

PŘÍLOHA
PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

24

2010/C 016E/05

Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních palivUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o podpoře brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv (2008/2140(INI))

28

 

Čtvrtek 20. listopadu 2008

2010/C 016E/06

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GGUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv v návaznosti na návrh doporučení Radě Evropské unie ve věci stížnosti č. 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Systémy sociálního zabezpečení a důchodůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o budoucnosti systémů sociálního zabezpečení a důchodů: jejich financování a tendence k individualizaci (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Používání jmenné evidence cestujících (PNR)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vynucování práva

44

2010/C 016E/09

Finanční pomoc členským státůmUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o zavedení systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států

49

2010/C 016E/10

Odpověď Evropské unie na zhoršující se situaci na východě Konžské demokratické republikyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o reakci EU na zhoršující se situaci na východě Konžské demokratické republiky

51

2010/C 016E/11

Evropská politika pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír ZemiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o evropské politice pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi

57

2010/C 016E/12

Kazetová municeUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o Úmluvě o kazetové munici

61

2010/C 016E/13

HIV/AIDS: včasná diagnóza a včasná léčbaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné léčbě

62

2010/C 016E/14

Situace ve včelařském odvětvíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o situaci ve včelařském odvětví

65

2010/C 016E/15

Inspekce životního prostředí v členských státechUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech

67

2010/C 016E/16

SomálskoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o Somálsku

68

2010/C 016E/17

Trest smrti v NigériiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o trestu smrti v Nigérii

71

2010/C 016E/18

Případ rodiny al-KurdovýchUsnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o případu rodiny al-Kurdových

73


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý 18. listopadu 2008

2010/C 016E/19

Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Franka VanheckeRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o žádosti o zbavení poslanecké imunity pana Franka Vanhecke (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Massima D'AlemaRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o žádosti o zbavení poslanecké imunity pana Massima D’Alemy (2008/2298(IMM))

77


 

III   Přípravné orgány

 

Evropský parlament

 

Úterý 18. listopadu 2008

2010/C 016E/21

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kazachstánem *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (KOM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Povinné označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (KOM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Právo společností týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem (Kodifikované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) (KOM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Sedadlo řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sedadlech řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) (KOM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) (KOM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Úmluva o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (KOM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaciUsnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

PŘÍLOHA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE GLOBALIZACI PODLE BODU 28 INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY ZE DNE 17. KVĚTNA 2006 MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM, RADOU A KOMISÍ O ROZPOČTOVÉ KÁZNI A ŘÁDNÉM FINANČNÍM ŘÍZENÍ

85

2010/C 016E/30

Obecná úprava spotřební daně *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně (KOM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Program na podporu konzumace ovoce ve školách *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“ (KOM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Středa 19. listopadu 2008

2010/C 016E/32

Statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Závazky, pokud jde o zveřejňování a překlady pro některé formy společností ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů (KOM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. listopadu 2008 k přijetí k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, 77/91/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů

112

2010/C 016E/34

Evropská statistika ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice (KOM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. listopadu 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství

117

2010/C 016E/35

Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Úpravy ve společné zemědělské politice *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 (KOM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova*Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (2007–2013) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) (KOM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Čtvrtek 20. listopadu 2008

2010/C 016E/39

Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (KOM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2008k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Opravný rozpočet č. 8/2008Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnaní vyžadujícího vysokou kvalifikaci *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (KOM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Sjednocený postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (KOM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (KOM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252


Evropský parlamentZASEDÁNÍ 2008–2009Dílčí zasedání od 18. do 20. listopadu 2008PŘIJATÉ TEXTYZápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 29 E, 5.2.2009

CS

 

Top