Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:009E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 9, 15. leden 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.009.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 9E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
15. ledna 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2008–2009
Dílčí zasedání dne 9. října 2008
PŘIJATÉ TEXTY
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 316 E, 11. 12. 2008

 

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek 9. října 2008

2010/C 009E/01

Zintenzivnění boje proti nehlášené práciUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o zintenzivnění boje proti nehlášené práci (2008/2035(INI))

1

2010/C 009E/02

Podpora sociálního začlenění a boj proti chudoběUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji proti chudobě v EU, včetně dětské chudoby (2008/2034(INI))

11

2010/C 009E/03

IASCFUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o IASCF: přezkum složení – veřejná odpovědnost a sestavení návrhů změn Rady pro mezinárodní účetní standardy

26

2010/C 009E/04

Situace v BěloruskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o situaci v Bělorusku po parlamentních volbách, které se konaly dne 28. září 2008

28

2010/C 009E/05

Přerušení jednacího kola WTO z DoháUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o přerušení jednacího kola WTO z Dohá a o budoucnosti rozvojové agendy z Dohá

31

2010/C 009E/06

Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI))

33

2010/C 009E/07

Správa arktické oblastiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o správě arktické oblasti

41

2010/C 009E/08

Uplatňování právních předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o uplatňování právních předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (2008/2062(INI))

44

2010/C 009E/09

Lamfalussyho proces – budoucí struktura dohleduUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 s doporučeními Komisi ohledně opatření navazujících na Lamfalussyho proces: budoucí struktura dohledu (2008/2148(INI))

48

PŘÍLOHA K USNESENÍ
PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU VYŽÁDANÉHO NÁVRHU

52

2010/C 009E/10

Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 k tématu „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“ (2008/2115(INI))

56

 

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek 9. října 2008

2010/C 009E/11

Schválení společného prohlášení o Partnerství pro komunikaci o EvropěRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o schválení společného prohlášení o Partnerství pro komunikaci o Evropě (2007/2222(ACI))

65

PŘÍLOHA
PARTNERSTVÍ PRO KOMUNIKACI O EVROPĚ

66

2010/C 009E/12

Používání symbolů Unie ParlamentemRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o vložení nového článku 202a o používání symbolů Unie Parlamentem do jednacího řádu Parlamentu (2007/2240(REG))

67

 

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek 9. října 2008

2010/C 009E/13

Protokol k dohodě mezi ES a Švýcarskem o volném pohybu osob (týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska) ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států (9116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080(AVC))

69

2010/C 009E/14

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2008/XX/SVV (KOM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

70

2010/C 009E/15

Dohoda EU/Ukrajina o zachování závazků týkajících se obchodu se službami *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou v souvislosti se zachováním závazků týkajících se obchodu se službami obsažených v dohodě o partnerství a spolupráci (KOM(2008)0220 — C6-0202/2008 — 2008/0087(CNS))

74


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem▐ .

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem║.

CS

 

Top