Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 318, 23. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.318.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 318

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
23. prosince 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

456. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 30. září a 1. října 2009

2009/C 318/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak uplatňovat flexikuritu v oblasti restrukturalizací v kontextu světového rozvoje (průzkumné stanovisko na žádost švédského předsednictví)

1

2009/C 318/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Spolupráce makroregionů Rozšíření strategie pro oblast Baltského moře na další makroregiony v Evropě (průzkumné stanovisko)

6

2009/C 318/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak učinit strategii EU v oblasti škod souvisejících s alkoholem udržitelnou, dlouhodobou a víceodvětvovou (průzkumné stanovisko)

10

2009/C 318/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Souvislost mezi genderovou rovností, hospodářským růstem a mírou zaměstnanosti (průzkumné stanovisko)

15

2009/C 318/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Různé typy podniků (stanovisko z vlastní iniciativy)

22

2009/C 318/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potraviny fair trade: samoregulace nebo právní úprava? (stanovisko z vlastní iniciativy)

29

2009/C 318/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Severní dimenze znevýhodněných oblastí (stanovisko z vlastní iniciativy)

35

2009/C 318/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora politik a programů v oblasti energetické účinnosti u konečných uživatelů (stanovisko z vlastní iniciativy)

39

2009/C 318/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad světové krize na nejdůležitější evropská výrobní odvětví a evropské služby (stanovisko z vlastní iniciativy)

43

2009/C 318/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práce a chudoba: na cestě k nezbytnému komplexnímu přístupu (stanovisko z vlastní iniciativy)

52

2009/C 318/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Zprávě de Larosièrovy skupiny (stanovisko z vlastní iniciativy)

57

2009/C 318/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2013 (dodatkové stanovisko)

66


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

456. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 30. září a 1. října 2009

2009/C 318/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) (KOM(2008) 329 v konečném znění)

69

2009/C 318/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečná, inovativní a dostupná léčiva: obnovená vize pro farmaceutické odvětví (KOM(2008) 666 v konečném znění)

74

2009/C 318/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská facilita mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (facilita mikrofinancování Progress) (KOM(2009) 333 v konečném znění — 2009/0096 (COD))

80

2009/C 318/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (KOM(2009) 340 v konečném znění — 2009/0091 (COD))

84

2009/C 318/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (KOM(2008) 644 v konečném znění — 2008/0198 (COD))

88

2009/C 318/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (KOM(2008) 811 v konečném znění)

92

2009/C 318/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (KOM(2009) 82 v konečném znění)

97

2009/C 318/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky – směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (KOM(2009) 44 v konečném znění)

101

2009/C 318/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů EU, Afrika a Čína: Na cestě k třístrannému dialogu a spolupráci (KOM(2008) 654 v konečném znění)

106

2009/C 318/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení – Obnovená otevřená metoda koordinace přístupu k problémům a příležitostem mládeže (KOM(2009) 200 v konečném znění)

113

2009/C 318/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (KOM(2009) 268 v konečném znění – 2009/0077 (COD))

121


CS

 

Top