Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:296:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 296, 05. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.296.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 296

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
5. prosince 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Rada

2009/C 296/01

Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o výměně výsledků analýz DNA

1

 

DOPORUČENÍ

 

Rada

2009/C 296/02

Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí

4


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 296/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) (1)

15


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 296/04

Směnné kurzy vůči euru

16

2009/C 296/05

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 18. září 2009 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci COMP/C.39129 – Power Transformers (1) – Zpravodaj: Lucembursko

17

2009/C 296/06

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 2. října 2009 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci COMP/C.39129 – Výkonové transformátory (2) – Zpravodaj: Lucembursko

18

2009/C 296/07

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/39.129 – výkonové transformátory (Podle článků 15 a 16 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)

19

2009/C 296/08

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2009 týkající se řízení podle článku 81 smlouvy o ES a článku 53 dohody o EHP (věc COMP/39.129 – výkonové transformátory) (oznámeno pod číslem K(2009) 7601)  (1)

21

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 296/09

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (1)

23

2009/C 296/10

Oznámení o žádosti o povolení průzkumu kapalných a plynných uhlovodíků s názvem „Biancavilla“ – Italská republika – region Sicílie – Regionální odbor průmyslu (Assessorato Regionale Industria) – Regionální oddělení pro průmysl a báňské regionální oddělení (Dipartimento Regionale dell’Industria e delle Miniere) – Regionální úřad pro uhlovodíky a geotermální energii (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia) (U.R.I.G.)

28


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2009/C 296/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

30


 

Opravy

2009/C 296/12

Oprava povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (Úř. věst. C 275 ze dne 14.11.2009)

31

2009/C 296/13

Oprava povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (Úř. věst. C 275 ze dne 14.11.2009)

31

2009/C 296/14

Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úř. věst. C 293 ze dne 2.12.2009)

31


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top