Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 193, 15. srpen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.193.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 193

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
15. srpna 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 193/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 180, 1.8.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 193/02

Věc C-165/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 4. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals v. College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dotčená třetí strana: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Věc C-166/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 11. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotčené třetí osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Věc C-167/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 11. května 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotčené třetí osoby: E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Věc C-182/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Spojené království) dne 19. května 2009 — Seaport (NI) Limited v. Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Věc C-188/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 28. května 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku v. Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Věc C-191/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2009 Radou Evropské unie proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. března 2009 ve věci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Rada Evropské unie

7

2009/C 193/08

Věc C-193/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2009 Kaul GmbH proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-402/07, Kaul GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Věc C-194/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2009 Alcoa Trasformazioni Srl proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl v. Komise Evropských společenství

8

2009/C 193/10

Věc C-195/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Anglie a Wales) dne 29. května 2009 — Synthon BV v. Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Věc C-196/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Radou pro stížnosti evropských škol dne 26. května 2009 — Paul Miles a další, Robert Watson Mac Donald v. Generální tajemník evropských škol

9

2009/C 193/12

Věc C-199/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) dne 4. června 2009 — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Věc C-200/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. května 2009 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. března 2009 ve věci T-249/09, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dříve Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dříve Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Rada Evropské unie

10

2009/C 193/14

Věc C-204/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 8. června 2009 — Flachglas Torgau GmbH v. Spolková republika Německo

11

2009/C 193/15

Věc C-208/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 10. června 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien

12

2009/C 193/16

Věc C-209/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 10. června 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Věc C-211/09: Žaloba podaná dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

13

2009/C 193/18

Věc C-214/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. června 2009 společností Anheuser-Busch, Inc., proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 25. března 2009 ve věci T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Věc C-215/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Markkinaoikeus (Finsko) dne 15. června 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj v. Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Věc C-220/09: Žaloba podaná dne 16. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Republika Malta

15

 

Soud prvního stupně

2009/C 193/21

Věc T-259/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Španělsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Textilní len — Konopí — Banány — Zpráva OLAF — Zpráva Účetního dvora — Dvoustranné jednání podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1663/95 — Porušení podstatných formálních náležitostí — Zneužívající praktiky — Vznik finanční škody EZOZF“)

16

2009/C 193/22

Věc T-435/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — Danjaq v. OHIM — Mission Productions (Dr. No) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Dr. No — Námitky majitele nezapsaných slovních ochranných známek a označení Dr. No a Dr. NO — Neexistence podmínky starších ochranných známek — Neexistence rozlišovacího označení užívaného v obchodním styku — Článek 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. c) a odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. c) a odstavec 4 nařízení (ES) č. 207/2009] — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 73 nařízení č. 40/94 [nyní článek 75 nařízení (ES) č. 207/2009]“)

16

2009/C 193/23

Věc T-273/06 a T-297/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ISD Polska a další v. Komise („Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli — Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení — Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu — Žaloba na neplatnost — Aktivní legitimace — Lhůta pro podání žaloby — Přípustnost — Legitimní očekávání — Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 — Úroková míra pro vrácení neslučitelných podpor — Povinnost úzké spolupráce se členským státem — Složená úroková míra — Článek 9 odst. 4 a článek 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004“)

17

2009/C 193/24

Věc T-288/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy v. Komise („Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli — Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení — Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu — Úroková míra, která se uplatní na vrácení neslučitelných podpor — Povinnost úzké spolupráce se členským státem — Článek 9 odst. 4 a článek 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 794/2004“)

17

2009/C 193/25

Věc T-291/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Operator ARP v. Komise („Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci poskytnutých Polskou republikou výrobci oceli — Rozhodnutí prohlašující podpory zčásti za neslučitelné se společným trhem a ukládající jejich vrácení — Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu — Žaloba na neplatnost — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Pojem ‚příjemce‘ — Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999“)

18

2009/C 193/26

Věc T-24/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ThyssenKrupp Stainless v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Ploché výrobky z nerezové oceli — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 65 UO po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO podle nařízení (ES) č. 1/2003 — Přirážka za slévání — Pravomoc Komise — Přičitatelnost protiprávního jednání — Překážka věci rozsouzené — Právo na obhajobu — Nahlížení do spisu — Promlčení — Zásada non bis in idem — Spolupráce během správního řízení“)

18

2009/C 193/27

Spojené věci T-81/07, T-82/07 a T-83/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — KG Holding a další v. Komise („Státní podpory — Podpora na restrukturalizaci poskytnutá nizozemskými orgány společnosti KG Holding NV — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje její navrácení — Žaloba na neplatnost — Částečná nepřípustnost — Navrácení podpory podniky, které jsou jejími příjemci a jsou v úpadku — Pokyny Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích“)

19

2009/C 193/28

Věc T-414/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009 — Euro-Information v. OHIM (Vyobrazení ruky držící lístek se třemi trojúhelníky) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující ruku držící lístek se třemi trojúhelníky — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

19

2009/C 193/29

Věc T-419/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Okalux v. OHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH) („Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství OKATECH — Částečné zrušení — Lhůta pro podání žaloby — Články 57 a 77a nařízení (ES) č. 40/94 [nyní články 58 a 80 nařízení (ES) č. 207/2009] — Zásada ochrany legitimního očekávání a zásada právní jistoty — Právo být vyslechnut“)

20

2009/C 193/30

Věc T-444/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — CPEM v. Komise („ESF — Zrušení finanční pomoci — Zpráva úřadu OLAF“)

20

2009/C 193/31

Věc T-16/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — Perfetti Van Melle v. OHIM — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Slovní ochranná známka Společenství CENTER SHOCK — Starší národní slovní ochranné známky CENTER — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

20

2009/C 193/32

Věc T-311/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2009 — Fitoussi v. OHIM — Loriot (IBIZA REPUBLIC) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství IBIZA REPUBLIC — Starší národní obrazová ochranná známka znázorňující pěticípou hvězdu v kruhu — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

21

2009/C 193/33

Věc T-258/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2009 — Polsko v. Komise („Žaloba na neplatnost — Přechodná opatření, která je třeba přijmout z důvodu přistoupení nových členských států — Nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru — Lhůta pro podání žaloby — Počátek plynutí — Opožděnost — Nepřípustnost“)

21

2009/C 193/34

Věc T-524/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. června 2009 — AVLUX v. Parlament („Žaloba na neplatnost — Veřejné zakázky na služby — Výzva k podání nabídek týkající se rozšíření a opravy budovy Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení zadávacího řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

22

2009/C 193/35

Věc T-550/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen v. Komise („Předběžné opatření — Rozhodnutí Komise o uložení pokuty — Návrh na odklad provádění a předběžná opatření (vrácení již zaplacené pokuty a vzdání se požadavku bankovní záruky) — Neexistence fumus boni juris a nedostatek naléhavosti“)

22

2009/C 193/36

Věc T-173/09 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 8. června 2009 — Z v. Komise („Předběžné opatření — Nahlédnutí dotčené třetí osoby do dosud nezveřejněného rozhodnutí Komise o uložení pokuty — Návrh na předběžné opatření — Nevydání rozhodnutí ve věci samé — Neexistence naléhavosti“)

22

2009/C 193/37

Věc T-184/09: Žaloba podaná dne 14. května 2009 — Řecká republika v. Komise

23

2009/C 193/38

Věc T-212/09: Žaloba podaná dne 2. června 2009 — Dánsko v. Komise

23

2009/C 193/39

Věc T-226/09: Žaloba podaná dne 9. června 2009 — British Telecommunications v. Komise

24

2009/C 193/40

Věc T-227/09: Žaloba podaná dne 10. června 2009 — Feng Shen Technology v. OHIM — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Věc T-230/09: Žaloba podaná dne 10. června 2009 — BT Pension Scheme Trustees v. Komise

25

2009/C 193/42

Věc T-236/09: Žaloba podaná dne 8. června 2009 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

26

2009/C 193/43

Věc T-237/09: Žaloba podaná dne 17. června 2009 — Région Wallonne v. Komise

27

2009/C 193/44

Věc T-238/09: Žaloba podaná dne 23. června 2009 — Sniace v. Komise

28

2009/C 193/45

Věc T-239/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. června 2009 Luigim Marcucciem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. března 2009 ve věci F-146/07, Marcuccio v. Komise

28

2009/C 193/46

Věc T-244/09: Žaloba podaná dne 22. června 2009 — Accenture Global Services v. OHIM

29

2009/C 193/47

Věc T-245/09: Žaloba podaná dne 24. června 2009 — Shell Hellas v. Komise

29

2009/C 193/48

Věc T-246/09: Žaloba podaná dne 29. června 2009 — Insula v. Komise

30

2009/C 193/49

Věc T-250/09: Žaloba podaná dne 23. června 2009 — Cesea Group v. OHIM — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Věc T-251/09: Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Société des Pétroles Shell v. Komise

32

2009/C 193/51

Věc T-255/09: Žaloba podaná dne 30. června 2009 — Caixa Geral de Depósitos v. OHIM — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona („la Caixa“)

32

2009/C 193/52

Věc T-218/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Lemans v. OHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Věc T-389/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Lemans v. OHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Věc T-435/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2009 — Tokita Management Service v. OHIM — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 193/55

Věc F-39/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 — Campos Valls v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Přijímání — Jmenování — Pracovní místo vedoucího oddělení — Zamítnutí žádosti žalobce o pracovní místo — Podmínky požadované v oznámení o volném pracovním místě — Zjevně nesprávné posouzení“)

34

2009/C 193/56

Věc F-137/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 — Sergio a další v. Komise („Veřejná služba — Práva a povinnosti — Právo odborově se organizovat — Protokol o dohodě Evropská komise-odborové a profesní organizace — Individuální rozhodnutí o dočasném přidělení/zproštění služební povinnosti na základě protokolu — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Aktivní legitimace — Úředník jednající vlastním jménem, a nikoli jménem odborové organizace — Nepřípustnost — Oznámení o zamítnutí stížnosti adresované právnímu zástupci žalobců — Počátek běhu lhůty k podání žaloby“)

34

2009/C 193/57

Věc F-43/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. června 2009 — Spee v. Europol („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Volné pracovní místo — Výběrové řízení“)

35

2009/C 193/58

Věc F-72/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Ketselidis v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žaloba — Předcházející správní stížnost — Předběžná odpověď — Omluvitelné nesprávné posouzení — Neexistence — Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí — Opožděná stížnost — Nepřípustnost — Rozsudek některého ze soudů Společenství — Nová podstatná skutečnost — Neexistence“)

35

2009/C 193/59

Věc F-81/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Ketselidou v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žaloba — Rozsudek některého ze soudů Společenství — Nová podstatná skutečnost — Neexistence“)

35

2009/C 193/60

Věc F-61/09: Žaloba podaná dne 25. června 2009 — Strack v. Komise

36

2009/C 193/61

Věc F-62/09: Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Strack v. Komise

36

2009/C 193/62

Spojené věci F-14/05 a F-20/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Albert-Bousquet a další a Johansson a další v. Komise

37

2009/C 193/63

Věc F-21/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — De Geest v. Rada

37

2009/C 193/64

Věc F-38/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Delplancke a Governatori v. Komise

37

2009/C 193/65

Věc F-49/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — Bethuyne a další v. Komise

37

2009/C 193/66

Věc F-80/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 — De Geest v. Rada

37


CS

 

Top