EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 175, 28. červenec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.175.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 175

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
28. července 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

449. plenární zasedání ve dnech 3. a 4. prosince 2008

2009/C 175/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Budoucí investice do jaderné energetiky a jejich role v energetické politice EU“

1

2009/C 175/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Přístup k vysokorychlostnímu internetu pro všechny – úvahy o vývoji rozsahu univerzální služby v elektronických komunikacích

8

2009/C 175/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Účinná správa obnovené Lisabonské strategie“

13

2009/C 175/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hospodářská demokracie na vnitřním trhu

20

2009/C 175/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Proaktivní právní přístup: krok kupředu ke zlepšení právní úpravy na úrovni EU“

26

2009/C 175/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Řešení úkolů vyplývajících z nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) v EU

34

2009/C 175/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potřeba koordinované činnosti na úrovni EU s cílem posílit občanskou společnost ve venkovských oblastech, a to zejména v nových členských státech

37

2009/C 175/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Sociální dopady vývoje vztahu mezi dopravou a energetikou“

43

2009/C 175/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Evropský letecký průmysl – situace a perspektiva“

50

2009/C 175/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Vývoj v oblasti velkých maloobchodních řetězců a dopad na dodavatele a spotřebitele“

57

2009/C 175/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Průmyslové změny, územní rozvoj a sociální odpovědnost podniků“

63


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

449. plenární zasedání ve dnech 3. a 4. prosince 2008

2009/C 175/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zelená kniha – Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv“

73

2009/C 175/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky“

78

2009/C 175/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Lepší kariéra a větší mobilita: evropské partnerství pro výzkumné pracovníky“

81

2009/C 175/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci“

84

2009/C 175/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního ke „sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií“

87

2009/C 175/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionůModernizace internetu – akční plán pro zavedení internetového protokolu verze 6 (IPv6) v Evropě“

92

2009/C 175/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu nařízení Rady (ES) č. …/…, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)“

97

2009/C 175/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“

100

2009/C 175/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o inovaci a udržitelnosti v průmyslových odvětvích EU založených na lesnictví Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“

105

2009/C 175/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství“

109

2009/C 175/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči“

116

2009/C 175/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne […] o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření“

122

2009/C 175/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Rady, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikace)“

123


CS

 

Top