Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 167, 18. červenec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.167.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 167

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
18. července 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 167/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 153, 4.7.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 167/02

Věc C-214/08 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2009 — Philippe Guigard v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Žaloba na náhradu škody — Podmínky vzniku smluvní a mimosmluvní odpovědnosti Společenství — Článek 313 odst. 2 písm. k), článek 314 a čl. 317 písm. a) čtvrté úmluvy z Lomé, pozměněné dohodou podepsanou na Mauriciu“)

2

2009/C 167/03

Věc C-535/08: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Itálie) — Maria Catena Rita Pignataro v. Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso („Podmínky volitelnosti v regionálních volbách — Požadavek bydliště v dotyčném regionu — Články 17 ES a 18 ES — Základní práva — Chybějící souvislost s právem Společenství — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

2

2009/C 167/04

Věc C-148/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. dubna 2009 (fax: 22. dubna 2009) Belgickým královstvím proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 10. února 2009 ve věci T-388/03, Deutsche Post AG a DHL International v. Komise Evropských společenství

3

2009/C 167/05

Věc C-151/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Socia Único de Algeciras (Španělsko) dne 28. dubna 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v. Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe a další, a Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Věc C-152/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Schwerin (Německo) dne 4. května 2009 — André Grootes v. Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Věc C-155/09: Žaloba podaná dne 4. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

4

2009/C 167/08

Věc C-168/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 12. května 2009 — Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Věc C-172/09: Žaloba podaná dne 13. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Polská republika

5

2009/C 167/10

Věc C-174/09: Žaloba podaná dne 14. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Polská republika

6

2009/C 167/11

Věc C-183/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

6

2009/C 167/12

Věc C-184/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království

6

2009/C 167/13

Věc C-187/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

7

2009/C 167/14

Věc C-202/09: Žaloba podaná dne 5. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Irsko

7

2009/C 167/15

Věc C-312/08: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 2. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

7

2009/C 167/16

Věc C-374/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Maďarská republika

8

2009/C 167/17

Věc C-418/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. března 2009 — Komise Evropských společenství v. Irsko

8

 

Soud prvního stupně

2009/C 167/18

Věc T-152/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 9. června 2009 — NDSHT v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Stížnost soutěžitele — Dopisy Komise stěžovateli — Existující podpora — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“)

9

2009/C 167/19

Věc T-179/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 3. června 2009 — Komise v. Burie Onderzoek en advies („Rozhodčí doložka — Smlouvy uzavřené v rámci programu RACE II a zvláštního programu v odvětví telematických aplikací společného zájmu — Vrácení části vyplacených záloh — Příslušnost Soudu — Částečná nepřípustnost — Zásada řádné správy — Vzájemná žaloba“)

9

2009/C 167/20

Věc T-189/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 3. června 2009 — Frosch Touristik v. OHIM — DSR touristik (FLUGBÖRSE) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství FLUGBÖRSE — Rozhodné datum pro průzkum důvodu absolutní neplatnosti — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“)

10

2009/C 167/21

Věc T-22/07: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 14. května 2009 — US Steel Košice v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Akt o přistoupení — Podmínky stanovené příjemci podpory, kterými je omezen jeho prodej plochých výrobků v „rozšířené Evropské unii“ — Dopis Komise, kterým jsou vykládány podmínky uplatňované trhy v Bulharsku a Rumunsku ode dne jejich přistoupení — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“)

10

2009/C 167/22

Věc T-372/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 20. dubna 2009 — Murnauer Markenvertrieb v. OHIM — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) („Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

11

2009/C 167/23

Věc T-383/08: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 23. dubna 2009 — New Europe v. Komise („Nepřípustnost žaloby při nedodržení formálních podmínek — Označení žalobce — Právnická osoba soukromého práva — Mandát — Zjevná nepřípustnost — Vstup vedlejšího účastníka do řízení“)

11

2009/C 167/24

Věc T-462/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 21. dubna 2009 — Winzer Pharma v. OHIM — Alcon (OFTAL CUSI) („Ochranná známka Společenství — Zrušení rozhodnutí odvolacího senátu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

11

2009/C 167/25

Věc T-159/09 R: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. května 2009 — Biofrescos v. Komise („Předběžné opatření — Návrh na odklad vykonatelnosti — Předložení návrhu — Nepřípustnost — Finanční újma — Neexistence naléhavosti“)

12

2009/C 167/26

Věc T-127/09: Žaloba podaná dne 15. dubna 2009 — Abdulrahim v. Rada a Komise

12

2009/C 167/27

Věc T-160/09: Žaloba podaná dne 20. dubna 2009 — Winzer Pharma v. OHIM — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Věc T-162/09: Žaloba podaná dne 24. dubna 2009 — Würth a Fasteners (Shenyang) v. Rada

13

2009/C 167/29

Věc T-167/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. dubna 2009 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. února 2009 ve věci F-38/08, Liotti v. Komise

14

2009/C 167/30

Věc T-173/09: Žaloba podaná dne 5. května 2009 — Z v. Komise

15

2009/C 167/31

Věc T-175/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2009 Radou Evropské unie proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. února 2009 ve věci F-51/08, Stols v. Rada

15

2009/C 167/32

Věc T-179/09: Žaloba podaná dne 28. dubna 2009 — Dunamenti Erőmű v. Komise

16

2009/C 167/33

Věc T-189/09: Žaloba podaná dne 12. května 2009 — Poloplast v. OHIM — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Věc T-190/09: Žaloba podaná dne 13. května 2009 — Longevity Health Products v. OHIM — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Věc T-192/09: Žaloba podaná dne 14. května 2009 — Amen Corner v. OHIM — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Věc T-194/09: Žaloba podaná dne 13. května 2009 — Lan Airlines v. OHIM — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Věc T-196/09: Žaloba podaná dne 25. května 2009 — TerreStar Europe v. Komise

19

2009/C 167/38

Věc T-198/09: Žaloba podaná dne 20. května 2009 — UOP v. Komise

19

2009/C 167/39

Věc T-200/09: Žaloba podaná dne 25. května 2009 — Abertis Infraestructuras v. Komise

20

2009/C 167/40

Věc T-203/09: Žaloba podaná dne 25. května 2009 — Olymp Bezner v. OHIM

20

2009/C 167/41

Věc T-204/09: Žaloba podaná dne 25. května 2009 — Olymp Bezner v. OHIM — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Věc T-207/09: Žaloba podaná dne 25. května 2009 — El Jirari Bouzekri v. OHIM — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Věc T-208/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Mars v. OHIM — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Věc T-210/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Formenti Seleco v. Komise

22

2009/C 167/45

Věc T-216/09: Žaloba podaná dne 27. května 2009 — Astrim a Elyo Italia v. Komise

23

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 167/46

Věc F-27/09: Žaloba podaná dne 27. března 2009 — Ingo Hanschmann v. Europol

25

2009/C 167/47

Věc F-28/09: Žaloba podaná dne 27. března 2009 — Kipp v. Europol

25

2009/C 167/48

Věc F-34/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Sluiter v. Europol

25

2009/C 167/49

Věc F-35/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Visser — Fornt Raya v. Europol

26

2009/C 167/50

Věc F-36/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Armitage-Wilson v. Europol

26

2009/C 167/51

Věc F-37/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Doyle v. Europol

26

2009/C 167/52

Věc F-38/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Breige Martin v. Europol

26

2009/C 167/53

Věc F-39/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Goddijn v. Europol

27

2009/C 167/54

Věc F-49/09: Žaloba podaná dne 12. května 2009 — Wendler v. Komise

27

2009/C 167/55

Věc F-50/09: Žaloba podaná dne 12. května 2009 — Missir Mamachi di Lusignano v. Komise

27

2009/C 167/56

Věc F-54/09: Žaloba podaná dne 20. května 2009 — Lebedef v. Komise

28


 

Opravy

2009/C 167/57

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-475/08 P (Úř. věst. C 69 ze dne 21.3.2009, s. 40)

29


CS

 

Top