Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:102:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 102, 01. květen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.102.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 102

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
1. května 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 102/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 90, 18.4.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 102/02

Věc C-205/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. března 2009 – Komise Evropských společenství v. Republika Rakousko („Nesplnění povinnosti státem — Porušení čl. 307 druhého pododstavce ES — Nepřijetí vhodných opatření k odstranění neslučitelností mezi dvoustrannými dohodami uzavřenými s třetími zeměmi před přistoupením členského státu k Evropské unii a Smlouvou o ES — Dohody uzavřené Rakouskou republikou s Korejskou republikou, Kapverdskou republikou, Čínskou lidovou republikou, Malajsií, Ruskou federací a Tureckou republikou v oblasti investic“)

2

2009/C 102/03

Věc C-249/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. března 2009 – Komise Evropských společenství v. Švédské království („Nesplnění povinnosti státem — Porušení čl. 307 druhého pododstavce ES — Nepřijetí vhodných opatření k odstranění neslučitelností mezi dvoustrannými dohodami uzavřenými s třetími zeměmi před přistoupením členského státu k Evropské unii a Smlouvou o ES — Dohody uzavřené Švédským královstvím s Argentinskou republikou, Bolívijskou republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Egyptskou arabskou republikou, Hongkongem, Indonéskou republikou, Čínskou lidovou republikou, Madagaskarskou republikou, Malajsií, Pákistánskou islámskou republikou, Peruánskou republikou, Senegalskou republikou, Srílanskou demokratickou socialistickou republikou, Tuniskou republikou, Vietnamskou socialistickou republikou, Jemenskou republikou a bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie v oblasti investic“)

2

2009/C 102/04

Věc C-88/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 5. března 2009 – Komise Evropských společenství v. Španělské království („Články 28 ES a 30 ES — Volný pohyb zboží — Směrnice 2001/83/ES — Výrobky na bázi léčivých bylin — Výrobky zařazené mezi léčivé přípravky — Výrobky zákonně vyráběné nebo uváděné na trh jako doplňky stravy či dietetické výrobky v jiných členských státech — Pojem ‚,léčivý přípravek‘ — Registrace — Překážka — Odůvodnění — Veřejné zdraví — Ochrana spotřebitelů — Přiměřenost — Rozhodnutí č. 3052/95/ES — Postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství“)

3

2009/C 102/05

Věc C-222/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v. Administración General del Estado („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 12 ES — Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti — Články 39 ES, 43 ES, 49 ES a 56 ES — Základní svobody zaručené Smlouvou o ES — Článek 87 ES — Státní podpora — Směrnice 89/552/EHS — Provozování televizního vysílání — Povinnost subjektů televizního vysílání vyčlenit část svých provozních příjmů pro předběžné financování kinematografických děl a televizních filmů, z čehož musí být 60 % vyhrazeno pro produkci děl, jejichž původní jazyk je ve Španělském království úředním jazykem a která jsou většinou produkována španělským filmovým průmyslem“)

4

2009/C 102/06

Věc C-302/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce VAT and Duties Tribunal, London – Spojené království) – J D Wetherspoon PLC v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs („První a šestá směrnice o DPH — Zásady daňové neutrality a proporcionality — Pravidla týkající se zaokrouhlování částek DPH — Metody a úrovně zaokrouhlování“)

5

2009/C 102/07

Věc C-350/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sächsisches Landessozialgericht – Německo) – Kattner Stahlbau GmbH v. Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft („Hospodářská soutěž — Články 81 ES, 82 ES a 86 ES — Povinné členství v subjektu poskytujícím pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání — Pojem ‚,podnik‘ — Zneužití dominantního postavení — Volný pohyb služeb — Články 49 ES a 50 ES — Omezení — Odůvodnění — Riziko závažného zásahu do finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení“)

5

2009/C 102/08

Věc C-388/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform („Směrnice 2000/78 — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Diskriminace na základě věku — Propuštění z důvodu odchodu do důchodu — Odůvodnění“)

6

2009/C 102/09

Věc C-479/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. března 2009 – Francouzská republika v. Rada Evropské unie („Žaloba na neplatnost — Nařízení (ES) č. 809/2007 — Definice pojmu ‚,unášená tenatová síť‘ — Thonaille — Povinnost uvést odůvodnění — Porušení zásad proporcionality a zákazu diskriminace“)

7

2009/C 102/10

Věc C-545/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sofiyski gradski sad – Bulharsko) – Apis-Hristovich EOOD v. Lakorda AD („Směrnice 96/9/ES — Právní ochrana databází — Zvláštní právo — Pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze — Vytěžování — Podstatná část obsahu databáze — Elektronická databáze obsahující oficiální právní údaje“)

7

2009/C 102/11

Věc C-556/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. března 2009 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinností státem — Společná rybářská politika — Nařízení (ES) č. 894/97 — Unášená tenatová síť — Pojem — Rybářská síť zvaná ‚thonaille‘ — Zákaz lovu určitých druhů — Nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 2371/2002 — Nedostatek účinného systému kontroly za účelem dodržování tohoto zákazu“)

8

2009/C 102/12

Věc C-507/08: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Slovenská republika

9

2009/C 102/13

Věc C-14/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 12. ledna 2009 – Hava Genc v. Land Berlin

10

2009/C 102/14

Věc C-45/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgericht Hamburg (Německo) dne 2. února 2009 – Gisela Rosenbladt v. Oellerking Gebäudereinigungsgesellschaft mbH

10

2009/C 102/15

Věc C-49/09: Žaloba podaná dne 2. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

11

2009/C 102/16

Věc C-63/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona (Španělsko) dne 13. února 2009 – Axel Walz v. Clickair S.A.

11

2009/C 102/17

Věc C-70/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 17. února 2009 – Alexander Hengartner a Rudolf Gasser

12

2009/C 102/18

Věc C-72/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 18. února 2009 – Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

12

2009/C 102/19

Věc C-74/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Belgie) dne 18. února 2009 – Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice v. Berlaymont 2000 SA

12

2009/C 102/20

Věc C-75/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Itálie) dne 20. února 2009 – Agra Srl v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

13

2009/C 102/21

Věc C-77/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itálie) dne 20. února 2009 – Gowan Comercio Internacional e servicos limitada v. Ministero della Salute

13

2009/C 102/22

Věc C-78/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2009 společností Compagnie des bateaux mouches SA proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 10. prosince 2008 ve věci T-365/06, Bateaux mouches v. OHIM

13

2009/C 102/23

Věc C-81/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Συμβούλιο της Επικρατείας (Státní rada, Řecko) dne 25. února 2009 – ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Institut tisku, a.s.) v. Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministerstvo tisku a sdělovacích prostředků)

14

2009/C 102/24

Věc C-82/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 25. února 2009 – Dimos Agios Nikalaos v. Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

14

2009/C 102/25

Věc C-83/09 P: Kasační opravný prostředek podaný Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 10. prosince 2008 ve věci T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG a Kronotex GmbH & Co. KG proti Komisi Evropských společenství podporované Spolkovou republikou Německo a spolkovou zemí Sasko-Anhaltsko podaný dne 25. února 2009

15

2009/C 102/26

Věc C-85/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. února 2009 Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 17. prosince 2008 ve věci T-137/07, Portela v. Komise

16

2009/C 102/27

Věc C-86/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná VAT and Duties Tribunal, Manchester (Spojené království) dne 27. února 2009 – Future Health Technologies Ltd v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

16

 

Soud prvního stupně

2009/C 102/28

Věc T-156/08 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. března 2009 – R v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci ve zkušební době — Zpráva o ukončení zkušební doby — Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost“)

18

2009/C 102/29

Věc T-47/09: Žaloba podaná dne 9. února 2009 – Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch v. OHIM (diegesellschafter.de)

18

2009/C 102/30

Věc T-55/09: Žaloba podaná dne 13. února 2009 – Swarovski v. OHIM – Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

18

2009/C 102/31

Věc T-57/09: Žaloba podaná dne 9. února 2009 – Alfastar Benelux v. Rada

19

2009/C 102/32

Věc T-60/09: Žaloba podaná dne 16. února 2009 – Herhof v. OHIM – Stabilator (stabilator)

20

2009/C 102/33

Věc T-61/09: Žaloba podaná dne 16. února 2009 – Meica v. OHIM – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

21

2009/C 102/34

Věc T-62/09: Žaloba podaná dne 13. února 2009 – Rintisch v. OHIM – Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

21

2009/C 102/35

Věc T-63/09: Žaloba podaná dne 17. února 2009 – Volkswagen v. OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi)

22

2009/C 102/36

Věc T-64/09: Žaloba podaná dne 16. února 2009 – Micro Shaping v. OHIM (>packaging)

23

2009/C 102/37

Věc T-65/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. února 2009 Enzem Realim proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 11. prosince 2008 ve věci F-136/06, Reali v. Komise

23

2009/C 102/38

Věc T-72/09: Žaloba podaná dne 18. února 2009 – Pilkington Group a další v. Komise

24

2009/C 102/39

Věc T-73/09: Žaloba podaná dne 18. února 2009 – Compagnie de Saint-Gobain v. Komise

25

2009/C 102/40

Věc T-74/09: Žaloba podaná dne 18. února 2009 – Francie v. Komise

26

2009/C 102/41

Věc T-76/09: Žaloba podaná dne 16. února 2009 – Mundipharma v. OHIM – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

27

2009/C 102/42

Věc T-78/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2009 Evropským parlamentem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu vydanému dne 11. prosince 2008 ve věci F-148/06, Collée v. Parlament

28

2009/C 102/43

Věc T-80/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2009 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. prosince 2008 ve věci F-52/05, Q v. Komise

28

2009/C 102/44

Věc T-82/09: Žaloba podaná dne 20. února 2009 – Dennekamp v. Parlament

29

2009/C 102/45

Věc T-88/09: Žaloba podaná dne 27. února 2009 – Idromacchine a další v. Komise

30

2009/C 102/46

Věc T-90/09: Žaloba podaná dne 27. února 2009 – Mojo Concerts a Amsterdam Music Dome Exploitatie v. Komise

31

2009/C 102/47

Věc T-91/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. března 2009 Carinou Skareby proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. prosince 2008 ve věci F-34/07, Skareby v. Komise

32

2009/C 102/48

Věc T-95/09: Žaloba podaná dne 26. února 2009 – United Phosphorus v. Komise

32

2009/C 102/49

Věc T-98/09: Žaloba podaná dne 11. března 2009 – Tubesca v. OHIM – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S. A.)

33

2009/C 102/50

Věc T-99/09: Žaloba podaná dne 4. března 2009 – Itálie v. Komise

34

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 102/51

Věc F-104/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. března 2009 – Arpaillange a další v. Komise („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Přijetí do pracovního poměru — Zařazení — Bývalí zvláštní odborníci — Diplom — Odborná praxe — Námitka protiprávnosti“)

36

2009/C 102/52

Věc F-24/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. března 2009 – Lafleur Tighe v. Komise („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Přijetí do pracovního poměru — Zařazení do platové třídy — Bývalí zvláštní odborníci — Odborná praxe — Diplom — Osvědčení o rovnocennosti — Přípustnost — Nová a podstatná skutková okolnost“)

36

2009/C 102/53

Věc F-63/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 3. března 2009 – Patsarika v. Cedefop („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Nové přidělení — Práva na obranu — Propuštění v závěru zkušební doby — Řízení bez účasti žalovaného“)

37

2009/C 102/54

Věc F-98/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. ledna 2009 – Petrilli v. Komise („Veřejná služba — Pomocní smluvní zaměstnanci — Přípustnost — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Články 3b a 88 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství — Doba trvání pracovní smlouvy — Článek 3 odst. 1 rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve službách Komise — Legalita“)

37

2009/C 102/55

Věc F-100/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 10. března 2009 – Tsirimiagos v. Výbor regionů („Veřejná služba — Úředníci — Odměňování — Převod části výdělků mimo stát zaměstnání — Článek 17 odst. 2 písm. b) přílohy VII starého služebního řádu — Stavební spoření — Vydání bezdůvodného obohacení — Podmínky — Protiprávnost převodů — Zjevná protiprávnost“)

38

2009/C 102/56

Věc F-106/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 10. března 2009 – Giaprakis v. Výbor regionů („Veřejná služba — Úředníci — Odměňování — Převod části výdělků mimo stát zaměstnání — Článek 17 odst. 2 písm. b) přílohy VII starého služebního řádu — Stavební spoření — Vydání bezdůvodného obohacení — Podmínky — Protiprávnost převodů — Zjevná protiprávnost“)

38

2009/C 102/57

Věc F-4/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. března 2009 – Hambura v. Parlament („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Přijímání — Výběrové řízení — Nepřijetí — Oznámení o výběrovém řízení PE/95/S — Nevyužití přihlášky obsažené v Úředním věstníku Evropské unie — Přípustnost — Předchozí správní řízení“)

39

2009/C 102/58

Věc F-7/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. února 2009 – Schönberger v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Srovnávací přezkum zásluh — Přidělení bodů za zásluhy — Zásada rovného zacházení“)

39

2009/C 102/59

Věc F-88/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2008 – Domínguez González v. Komise („Veřejná služba — Technický asistent — Námitka nepříslušnosti — Námitka nepřípustnosti — Nepříslušnost Soudu“)

40


CS

 

Top