Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:082:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 82, 04. duben 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 82

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
4. dubna 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 082/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 69, 21.3.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 082/02

Věc C-110/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 28 ES — Pojem ‚opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu‘ — Zákaz pro mopedy, motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky táhnout přípojné vozidlo na území členského státu — Bezpečnost silničního provozu — Přístup na trh — Překážka — Přiměřenost“)

2

2009/C 082/03

Věc C-301/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. února 2009 – Irsko v. Evropský parlament, Rada Evropské unie („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2006/24/ES — Uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací — Volba právního základu“)

2

2009/C 082/04

Věc C-45/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 10 ES, 71 ES a čl. 80 odst. 2 ES — Námořní bezpečnost — Kontrola lodí a přístavních zařízení — Mezinárodní dohody — Příslušné pravomoci Společenství a členských států“)

3

2009/C 082/05

Věc C-138/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – Belgický stát v. N.V. Cobelfret („Směrnice 90/435/EHS — Článek 4 odst. 1 — Přímý účinek — Vnitrostátní právní úprava, jejímž účelem je zamezit dvojímu zdanění rozdělených zisků — Odpočet částky přijatých dividend od daňového základu mateřské společnosti výlučně v tom rozsahu, v němž tato společnost dosáhla zdanitelných zisků“)

3

2009/C 082/06

Věc C-185/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce House of Lords – Spojené království) – Allianz SpA, dříve Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc. („Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Rozsah působnosti — Příslušnost soudu členského státu vydat příkaz, jímž se zakazuje účastníku řízení podat návrh na zahájení řízení k soudu jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat na základě toho, že toto řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení — Newyorská úmluva“)

4

2009/C 082/07

Věc C-339/07: Rozsudek Soudního dvora (prního senátu) ze dne 12. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – advokát Christopher Seagon jako správce v úpadkovém řízení na majetek Frick Teppichboden Supermärkte GmbH. v. Deko Marty Belgium NV („Soudní spolupráce v občanských věcech — Úpadková řízení — Příslušný soud“)

4

2009/C 082/08

Věc C-466/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Německo) – Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH („Sociální politika — Směrnice 2001/23/ES — Převod podniků — Zachování práv zaměstnanců — Pojem,převod' — Smluvní převod části závodu jinému podniku — Organizační samostatnost po převodu“)

5

2009/C 082/09

Věc C-475/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — Zdanění elektřiny — Směrnice 2003/96/ES — Článek 21 odst. 5 první pododstavec — Okamžik vymahatelnosti daně“)

5

2009/C 082/10

Věc C-515/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden Den Haag – Nizozemsko) – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie v. Staatssecretaris van Financiën („Šestá směrnice o DPH — Zboží a služby tvořící součást aktiv podniku pro účely zdanitelných a jiných než zdanitelných plnění — Nárok odpočíst ihned a v plném rozsahu daň uhrazenou při nákupu takového zboží a služeb“)

6

2009/C 082/11

Věc C-67/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Margarete Block v. Finanzamt Kaufbeuren („Volný pohyb kapitálu — Články 56 ES a 58 ES — Dědická daň — Vnitrostátní právní úprava neumožňující započítat na dědickou daň, která má být zaplacena v členském státě, ve kterém měl vlastník majetku v okamžiku své smrti bydliště, dědickou daň odvedenou dědicem v jiném členském státě v případě, že je pozůstalost tvořena kapitálovými pohledávkami — Dvojí zdanění — Omezení — Neexistence“)

6

2009/C 082/12

Věc C-93/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākās tiesas Senāts – Lotyšská republika) – Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1383/2003 — Článek 11 — Zjednodušený postup převzetí zboží ke zničení — Předpoklad konstatování existence porušení některého práva duševního vlastnictví — Správní sankce“)

7

2009/C 082/13

Věc C-224/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/100/ES — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

7

2009/C 082/14

Věc C-282/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

8

2009/C 082/15

Věc C-293/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Finská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/83/ES — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

8

2009/C 082/16

Věc C-488/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. listopadu 2008 panem Matthiasem Rathem proti usnesení Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 8. září 2008 ve věci T-373/06, Matthias Rath v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

9

2009/C 082/17

Věc C-489/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. listopadu 2008 panem Matthiasem Rathem proti usnesení Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 8. září 2008 ve věci T-374/06, Matthias Rath v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

9

2009/C 082/18

Věc C-545/08: Žaloba podaná dne 4. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

10

2009/C 082/19

Věc C-559/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. února 2009 Deepak Rajani (Dear! Net Online) proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 26. listopadu 2008 ve věci T-100/06, Deepak Rajani (Dear! Net Online) v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

10

2009/C 082/20

Věc C-3/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Beroep te Gent (Belgie) dne 8. ledna 2009 – Erotic Center BVBA v. Belgický stát

11

2009/C 082/21

Věc C-4/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. ledna 2009 Gerasimosem Potamianosem proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 15. října 2008 ve věci T-160/04, Potamianos v. Komise

11

2009/C 082/22

Věc C-19/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Wien (Rakousko) dne 15. ledna 2009 – Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v. Silva Trade, SA

12

2009/C 082/23

Věc C-20/09: Žaloba podaná dne 15. ledna 2009 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

12

2009/C 082/24

Věc C-22/09: Žaloba podaná dne 15. ledna 2009 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

13

2009/C 082/25

Věc C-25/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság (Maďarsko) dne 19. ledna 2009 – Sió-Eckes Kft. v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Věc C-27/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2009 Francouzskou republikou proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 4. prosince 2008 ve věci T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran v. Rada Evropské unie

14

2009/C 082/27

Věc C-30/09: Žaloba podaná dne 22. ledna 2009 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

15

2009/C 082/28

Věc C-31/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság (Maďarská republika) dne 26. ledna 2009 – Nawras Bolbol v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Věc C-35/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 28. ledna 2009 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. Paolo Speranza

16

2009/C 082/30

Věc C-36/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. ledna 2009 Transportes Evaristo Molina, S.A., proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 14. listopadu 2008 ve věci T-45/08, Transportes Evaristo Molina, S.A. v. Komise Evropských společenství

16

2009/C 082/31

Věc C-37/09: Žaloba podaná dne 28. ledna 2009 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

17

2009/C 082/32

Věc C-38/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. ledna 2009 panem Ralfem Schräderem proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 19. listopadu 2008 ve věci T-187/06, Ralf Schäder v. Odrůdový úřad Společenství

17

2009/C 082/33

Věc C-47/09: Žaloba podaná dne 2. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

18

2009/C 082/34

Věc C-48/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. února 2009 Lego Juris A/S proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 12. listopadu 2008 ve věci T-270/06: Lego Juris A/S v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem prvního stupně, je Mega Brands, Inc.

19

2009/C 082/35

Věc C-50/09: Žaloba podaná dne 4. února 2009 – Komise Evropských společenství v. Irsko

19

2009/C 082/36

Věc C-51/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3 února 2009 Barbarou Becker proti rozsudku Soudu prvního stupně (prního senátu) vydanému dne 2. prosince 2008 ve věci T-212/07, Harman International Industries, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

20

2009/C 082/37

Věc C-54/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. února 2009 Řeckou republikou proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 11. prosince 2008 ve věci T-339/06, Řecká republika v. Komise Evropských společenství

21

2009/C 082/38

Věc C-68/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. února 2009 Georgiosem Karatzoglem proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 2. prosince 2008 ve věci T-471/04, Georgios Karatzoglou v. Evropská agentura pro obnovu (EAR)

21

2009/C 082/39

Věc C-69/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. února 2009 Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl proti rozsudku Soudu prvního stupně (šestého senátu) vydanému dne 26. listopadu 2008 ve věci T-393/06: Makhteshim-Agan Holding BV a další v. Komise

22

 

Soud prvního stupně

2009/C 082/40

Věc T-265/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. února 2009 – Lee/DE v. OHIM – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PIAZZA del SOLE — Starší národní a mezinárodní ochranné známky PIAZZA a PIAZZA D'ORO — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Neexistence podobnosti označení“)

23

2009/C 082/41

Spojené věci T-359/07 P až T-361/07 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. února 2009 – Komise v. Bertolete a další („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci Úřadu Infrastruktura a logistika v Bruselu (OIB) — Bývalí zaměstnanci odměňovaní podle belgického práva — Změna použitelného režimu — Rozhodnutí Komise stanovící odměny za práci — Rovné zacházení“)

23

2009/C 082/42

Věc T-229/07: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 13. února 2009 – Vitro Corporativo v. OHIM – Vallon („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

24

2009/C 082/43

Věc T-126/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. února 2009 – Okalux v. OHIM – Ondex (ONDACELL) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Nezaplacení poplatku za podání námitek — Rozhodnutí prohlašující námitky za nepodané — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

24

2009/C 082/44

Věc T-352/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 23. ledna 2009 – Pannon Hőerőmű v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Rozhodnutí prohlašující státní podpory poskytnuté Maďarskem ve prospěch některých výrobců elektřiny prostřednictvím smluv o nákupu elektřiny za neslučitelné se společným trhem — Návrh na odklad provádění — Nedostatek naléhavosti — Vyvážení zájmů“)

25

2009/C 082/45

Věc T-511/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 23. ledna 2009 – Unity OSG FZE v. Rada a EUPOL Afghánistán („Předběžné opatření — Veřejné zakázky — Zamítnutí nabídky — Návrh na odklad provádění — Ztráta příležitosti — Nedostatek naléhavosti“)

25

2009/C 082/46

Věc T-442/08: Žaloba podaná dne 3. října 2008 – CISAC v. Komise

25

2009/C 082/47

Věc T-591/08: Žaloba podaná dne 29. prosince 2008 – Evropaïki Dynamiki v. Komise

26

2009/C 082/48

Věc T-8/09: Žaloba podaná dne 6. ledna 2009 – Dredging International a Ondernemingen Jan de Nul v. EMSA

27

2009/C 082/49

Věc T-17/09: Žaloba podaná dne 9. ledna 2009 – Evropaïki Dynamiki v. Komise

27

2009/C 082/50

Věc T-27/09: Žaloba podaná dne 19. ledna 2009 – Stella Kunststofftechnik v. OHIM – Stella Pack (Stella)

28

2009/C 082/51

Věc T-28/09: Žaloba podaná dne 21. ledna 2009 – Park v. OHIM – Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Věc T-30/09: Žaloba podaná dne 21. ledna 2009 – Engelhorn v. OHIM – The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Věc T-33/09: Žaloba podaná dne 26. ledna 2009 – Portugalská republika v. Komise

30

2009/C 082/54

Věc T-36/09: Žaloba podaná dne 23. ledna 2009 – dm-drogerie markt v. OHIM – Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Věc T-40/09: Žaloba podaná dne 26. ledna 2009 – Advance Magazine Publishers v. OHIM – Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Věc T-41/09: Žaloba podaná dne 27. ledna 2009 – Hipp & Co v. OHIM – Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Věc T-51/09: Žaloba podaná dne 9. února 2009 – Komise v. Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Věc T-52/09: Žaloba podaná dne 11. února 2009 – Nycomed Danmark v. EMEA

33

2009/C 082/59

Věc T-58/09: Žaloba podaná dne 11. února 2009 – Schemaventotto v. Komise

34

2009/C 082/60

Věc T-344/02: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 6. února 2009 – Air One v. Komise

35

2009/C 082/61

Věc T-4/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 29. ledna 2009 – EMSA v. Portugalsko

35

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2009/C 082/62

Věc F-38/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. února 2009 – Liotti v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2006 — Pravidla hodnocení použitelné hodnotiteli“)

36

2009/C 082/63

Věc F-51/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. února 2009 – Stols v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Rok povýšení 2007 — Srovnávací analýza zásluh — Zjevná chyba v posouzení“)

36

2009/C 082/64

Věc F-40/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. února 2009 – Carvalhal Garcia v. Rada („Veřejná služba — Bývalí úředníci — Odměna — Příspěvek na vzdělání — Zamítnutí přiznání — Opožděná žaloba — Zjevná nepřípustnost“)

36

2009/C 082/65

Věc F-09/09: Žaloba podaná dne 6. února 2009 — Vicente Carbajosa a další v. Komise

37

2009/C 082/66

Věc F-10/09: Žaloba podaná dne 3. února 2009 – Moschonaki v. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

37


CS

 

Top