Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 77, 31. březen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 77

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
31. března 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

447. plenární zasedání ve dnech 17. a 18. září 2008

2009/C 077/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel KOM(2007) 856 v konečném znění – 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček KOM(2008) 9 v konečném znění – 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jednotný trh pro Evropu ve 21. století KOM(2007) 724 v konečném znění

15

2009/C 077/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů na podporu růstu a zaměstnanosti KOM(2007) 708 v konečném znění/2

23

2009/C 077/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu) KOM(2008) 80 v konečném znění – 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů KOM(2008) 194 v konečném znění – 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku KOM(2008) 195 v konečném znění – 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) KOM(2008) 318 v konečném znění – 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) KOM(2008) 351 v konečném znění – 2008/0115 (COD)

41

2009/C 077/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) KOM(2008) 344 v konečném znění – 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne […] o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky KOM(2008) 369 v konečném znění – 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů KOM(2008) 19 v konečném znění – 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv KOM(2008) 13 v konečném znění

49

2009/C 077/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o prvním hodnocení národních akčních plánů energetické účinnosti požadovaném směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách Společně k energetické účinnosti KOM(2008) 11 v konečném znění

54

2009/C 077/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Internet věcí

60

2009/C 077/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tvůrčím obsahu online na jednotném trhu KOM(2007) 836 v konečném znění

63

2009/C 077/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání KOM(2008) 134 v konečném znění – 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu KOM(2008) 151 v konečném znění – 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mezinárodní jednání o změně klimatu

73

2009/C 077/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům KOM(2008) 40 v konečném znění – 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění na trh a používání krmiv KOM(2008) 124 v konečném znění – 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad současného vývoje energetických trhů na průmyslové hodnotové řetězce v Evropě

88

2009/C 077/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize – Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013 KOM(2007) 630 v konečném znění

96

2009/C 077/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozšíření opatření proti diskriminaci na oblasti mimo zaměstnanost a argumenty pro jednotnou souhrnnou směrnici proti diskriminaci

102

2009/C 077/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mnohojazyčnost

109

2009/C 077/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Respektování potřeb starších občanů

115

2009/C 077/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k vyváženému vývoji městského prostředí – úkoly a příležitosti

123

2009/C 077/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hospodářství EU: Bilance 2007 – Posunutí hranice produktivity Evropy (stanovisko z vlastní iniciativy)

131

2009/C 077/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Použití opatření proti zneužívání daňového systému v oblasti přímého zdanění – uvnitř EU a ve vztahu ke třetím zemím KOM(2007) 785 v konečném znění

139

2009/C 077/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Řízení a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a základna pro projekty v oblasti regionální politiky (žádost Evropského parlamentu o vypracování stanoviska)

143

2009/C 077/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Osvobození od daní – trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) KOM(2008) 376 v konečném znění – 2008/0120 (CNS)

148

2009/C 077/32

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie EU-Afrika

148

2009/C 077/33

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Ukrajina – nová dynamická role pro občanskou společnost

157


CS

 

Top