Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:301:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 301, 22. listopad 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 301

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
22. listopadu 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2008/C 301/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 285, 8.11.2008

1

2008/C 301/02

Volba předsedů senátů v nichž zasedají tři soudci

2

2008/C 301/03

Přidělení soudců k senátům, v nichž zasedají tři soudci

2

2008/C 301/04

Seznamy pro účely sestavení soudních kolegií

3

2008/C 301/05

Určení první generální advokátky

4

2008/C 301/06

Určení senátu pověřeného projednáváním věcí uvedených v článku 104b jednacího řádu Soudního dvora

4

2008/C 301/07

Složení přísahy nového člena Soudu prvního stupně

4


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2008/C 301/08

Věc C-157/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. října 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Veřejné zakázky na dodávky — Směrnice 93/36/EHS — Zadávání veřejných zakázek bez předchozího zveřejnění vyhlášení — Lehké vrtulníky pro potřebu policejních sil a národních požárních sborů)

5

2008/C 301/09

Věc C-360/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Svoboda usazování — Daňové právní předpisy — Korporační daň — Oceňování nekótovaných podílů v kapitálových společnostech)

5

2008/C 301/10

Věc C-427/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. září 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – Birgit Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Článek 13 ES — Směrnice 2000/78/ES — Systém podnikového důchodového zabezpečení vylučující nárok na důchod ve prospěch pozůstalého manžela, který je o více než patnáct let mladší než zesnulý bývalý zaměstnanec — Diskriminace na základě věku — Souvislost s právem Společenství)

6

2008/C 301/11

Spojené věci C-468/06 až C-478/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. září 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Efeteio Athinon – Řecko) – Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE a další (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE a další (C-478/06) v. Glaxosmithkline AEVE Farmakeftikon Proїonton, dříve Glaxowellcome AEVE (Článek 82 ES — Zneužití dominantního postavení — Léčivé přípravky — Odmítnutí zásobovat velkoobchodníky uskutečňující paralelní vývozy — Obvyklý charakter objednávek)

6

2008/C 301/12

Věc C-514/06 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. září 2008 – Armacell Enterprise GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), nmc SA (Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ARMAFOAM — Starší ochranná známka Společenství NOMAFOAM — Relativní důvod pro zamítnutí — Podobnost označení — Existence relativního důvodu pro zamítnutí na části území Evropských společenství)

7

2008/C 301/13

Věc C-16/07 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. října 2008 – Marguerite Chetcuti v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Vnitřní výběrové řízení v rámci orgánu — Zamítnutí kandidatury — Podmínky pro připuštění)

7

2008/C 301/14

Věc C-144/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. října 2008 – K-Swiss Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 2868/95 — Lhůta pro podání žaloby k Soudu prvního stupně — Rozhodnutí OHIM — Doručení expresní zásilkou — Výpočet lhůty pro podání žaloby)

8

2008/C 301/15

Věc C-239/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Litevská republika) – Řízení o kontrole ústavnosti zahájené Juliusem Sabatauskasem a dalšími (Vnitřní trh s elektřinou — Směrnice 2003/54/ES — Článek 20 — Přenosové a distribuční soustavy — Přístup třetích osob — Povinnosti členských států — Volný přístup třetích osob k soustavám pro přenos a distribuci elektřiny)

8

2008/C 301/16

Věc C-288/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. září 2008 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené království] – Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs v. Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council (Šestá směrnice o DPH — Článek 4 odst. 5 — Činnosti vykonávané veřejnoprávním subjektem — Provozování placených parkovišť — Narušení hospodářské soutěže — Význam výrazů „vedlo-li by“ a „výraznému“)

9

2008/C 301/17

Věc C-304/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Directmedia Publishing GmbH v. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg („Směrnice 96/9/ES — Právní ochrana databází — Zvláštní právo — Pojem ‚vytěžování‘ obsahu databáze“)

9

2008/C 301/18

Věc C-368/07: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 25. září 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2000/59/ES — Přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu — Nevypracování a neprovedení plánů příjmu a zpracování odpadu pro všechny přístavy“)

10

2008/C 301/19

Věc C-372/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court – Irsko) – Nicole Hassett v. South Eastern Health Board a Cheryl Roberty v. North Western Health Board (Soudní příslušnost — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 22 odst. 2 — Spory týkající se platnosti usnesení orgánů společností — Výlučná příslušnost soudů státu, ve kterém se nachází sídlo — Odborový svaz lékařů)

10

2008/C 301/20

Věc C-404/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Bíróság – Maďarská republika) – Trestní řízení zahájené Győrgy Katzem v. Istvánu Rolandu Sósovi (Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2001/220/SVV — Postavení obětí v trestním řízení — Soukromý žalobce nahrazující státního zástupce — Svědecká výpověď oběti)

11

2008/C 301/21

Věc C-411/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 2. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden Den Haag – Nizozemsko) – X B.V. v. Staatssecretaris van Financiën (Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení zboží — Položky 8541, 8542 a 8543 — Optočleny)

11

2008/C 301/22

Věc C-453/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25. září 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Giessen – Německo) – Hakan Er v. Wetteraukreis (Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 — Článek 7 první pododstavec druhá odrážka — Právo pobytu zletilého dítěte tureckého pracovníka — Nevykonávání zaměstnanecké činnosti — Podmínky ztráty nabytých práv)

12

2008/C 301/23

Věc C-36/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 2. října 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 93/16/EHS — Specifické vzdělání požadované pro výkon činností všeobecného lékaře — Nesprávné provedení“)

12

2008/C 301/24

Věc C-70/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 9. října 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/72/ES — Statut evropské družstevní společnosti — Zapojení zaměstnanců do rozhodovacího procesu společnosti — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

13

2008/C 301/25

Věc C-87/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 25. září 2008 – Komise Evropských společenství v. Česká republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/73/ES — Opatření, kterými se provádí směrnice 2004/39/ES — Organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

13

2008/C 301/26

Věc C-378/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itálie) dne 21. srpna 2008 – ERG Raffinerie Mediterraneee SpA a další v. Ministero dello Sviluppo Economico a další

14

2008/C 301/27

Věc C-379/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Itálie) dne 21. srpna 2008 – ERG Raffinerie Mediterranee SpA a další v. Ministero dello Sviluppo Economico a další

14

2008/C 301/28

Věc C-380/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itálie) dne 21. srpna 2008 – ENI SpA v. Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare a další

15

2008/C 301/29

Věc C-381/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 22. srpna 2008 – Car Trim GmbH v. KeySafety Systems SRL

15

2008/C 301/30

Věc C-383/08: Žaloba podaná dne 25. srpna 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

16

2008/C 301/31

Věc C-384/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itálie) dne 27. srpna 2008 – Attanasio Group Srl v. Comune di Carbognano

17

2008/C 301/32

Věc C-398/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. září 2008 Audi AG proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 9. července 2008 ve věci T-70/06, Audi AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

18

2008/C 301/33

Věc C-399/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. září 2008 (fax: 12. září 2008) Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 1. července 2008 ve věci T-266/02, Deutsche Post AG, podporovaná Spolkovou republikou Německo v. Komise Evropských společenství, podporovaná Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) a UPS Europe NV/SA

18

2008/C 301/34

Věc C-403/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 17. září 2008 – Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA v. QC Leisure, David Richrdson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

19

2008/C 301/35

Věc C-405/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 18. září 2008 – Ingeniørforeningen i Danmark, jménem Bertrama Holsta v. Dansk Industri, jménem Babcock & Wilcox Vølund ApS

22

2008/C 301/36

Věc C-406/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England and Wales) (Queen's Bench Division), Leeds District Registry dne 18. září 2008 – Uniplex (UK) Limited v. NHS Business Services Authority

23

2008/C 301/37

Věc C-414/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. září 2008 Sviluppo Italia Basilicata SpA proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 8. července 2008 ve věci T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA v. Komise Evropských společenství

23

2008/C 301/38

Věc C-416/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. září 2008 Apple Computer, Inc., proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 1. července 2008 ve věci T-328/05, Apple Computer, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

25

2008/C 301/39

Věc C-417/08: Žaloba podaná dne 22. září 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

25

2008/C 301/40

Věc C-418/08: Žaloba podaná dne 22. září 2008 – Komise Evropských společenství v. Irsko

26

2008/C 301/41

Věc C-422/08: Žaloba podaná dne 24. září 2008 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

26

2008/C 301/42

Věc C-429/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 29. září 2008 – Karen Murphy v. Media Protection Services Limited

26

2008/C 301/43

Věc C-435/08: Žaloba podaná dne 30. září 2008 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

28

2008/C 301/44

Věc C-490/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. srpna 2008 – Komise Evropských společenství v. Kyperská republika

29

2008/C 301/45

Věc C-117/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

29

 

Soud prvního stupně

2008/C 301/46

Věc T-68/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – SGL Carbon v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh výrobků na bázi uhlíku a grafitu k elektrickým a mechanickým aplikacím — Pokyny o metodě stanovování pokut — Závažnost a délka trvání protiprávního jednání — Zásada proporcionality — Zásada rovného zacházení — Maximální výše 10 % obratu — Úroky z prodlení“)

30

2008/C 301/47

Věc T-69/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – Schunk a Schunk Kohlenstoff-Technik v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh výrobků na bázi uhlíku a grafitu k elektrickým a mechanickým aplikacím — Námitka protiprávnosti — Článek 15 odst. 2 nařízení č. 17 — Přičitatelnost protiprávního jednání — Pokyny pro výpočet pokut — Závažnost a účinek protiprávního jednání — Odrazující účinek — Spolupráce v průběhu správního řízení — Zásada proporcionality — Zásada rovného zacházení — Vzájemná žaloba směřující ke zvýšení pokuty“)

30

2008/C 301/48

Věc T-73/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – Carbone-Lorraine v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s výrobky na bázi uhlíku a grafitu pro elektrická nebo mechanická použití — Pokyny o metodě stanovování pokut — Závažnost a doba trvání protiprávního jednání — Polehčující okolnosti — Spolupráce během správního řízení — Zásada proporcionality — Zásada rovného zacházení“)

31

2008/C 301/49

Věc T-122/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – Helkon Media v. Komise („Rozhodčí doložka — Program na podporu vývoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus) — Žádost o výplatu finanční podpory — Existence rozhodčí doložky — Náhrada — Nepřípustnost“)

31

2008/C 301/50

Spojené věci T-387/06 až T-390/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. října 2008 – Inter-Ikea Systems v. OHIM (zobrazení palety) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství zobrazující paletu — Absolutní důvody pro zamítnutí — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

31

2008/C 301/51

Věc T-411/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – Sogelma v. EAR („Veřejné zakázky na stavební práce — Nabídkové řízení Evropské agentury pro obnovu — Rozhodnutí o zrušení nabídkového řízení a o zveřejnění nové výzvy k podávání nabídek — Žaloba na neplatnost — Příslušnost Soudu — Nezbytnost předchozí správní stížnosti — Lhůta pro podání žaloby — Zmocnění — Povinnost odůvodnění — Návrh na náhradu škody s příslušenstvím“)

32

2008/C 301/52

Věc T-43/07 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. října 2008 – Neophytou v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Zamítnutí žádosti o pracovní místo žalobce — Složení výběrové komise u ústních zkoušek — Zásada rovného zacházení — Nové žalobní důvody — Nesprávné právní posouzení — Kasační opravný prostředek zčásti neopodstatněný a zčásti opodstatněný — Vrácení věci Soudu pro veřejnou službu“)

32

2008/C 301/53

Věc T-51/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – Agrar-Invest-Tatschl v. Komise („Výběr dovozního cla po propuštění zboží — Cukr pocházející z Chorvatska — Článek 220 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2913/92 — Oznámení dovozcům zveřejněné v Úředním věstníku — Dobrá víra“)

33

2008/C 301/54

Věc T-224/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. října 2008 – Imperial Chemical Industries v. OHIM (LIGHT & SPACE) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky LIGHT & SPACE — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

33

2008/C 301/55

Věc T-428/03: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. září 2008 – Keinhorst v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Mezitímní rozsudek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2008/C 301/56

Věc T-125/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. září 2008 – Rousseaux v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Mezitímní rozsudek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2008/C 301/57

Věc T-126/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. září 2008 – Goris v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Mezitímní rozsudek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2008/C 301/58

Věc T-131/04: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 12. září 2008 – Jacobs v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Mezitímní rozsudek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

35

2008/C 301/59

Věc T-293/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. září 2008 – Tachelet v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Mezitímní rozsudek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

35

2008/C 301/60

Věc T-193/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Gόrażdże Cement v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 — Rozhodnutí Komise nevznášet za určitých podmínek námitky — Pravomoc členských států při individuálním přidělování povolenek na emise — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

36

2008/C 301/61

Věc T-195/07: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Lafarge Cement v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 — Rozhodnutí Komise nevznést námitky za určitých podmínek — Pravomoc členských států při individuálním rozdělování povolenek na emise — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

36

2008/C 301/62

Věc T-196/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Dyckerhoff Polska v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 — Rozhodnutí Komise nevznášet za určitých podmínek námitky — Pravomoc členských států při individuálním přidělování povolenek na emise — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

37

2008/C 301/63

Věc T-197/07: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Grupa Ożarów v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 — Rozhodnutí Komise nevznést námitky za určitých podmínek — Pravomoc členských států při individuálním rozdělování povolenek na emise — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

37

2008/C 301/64

Věc T-198/07: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Cementownia „Warta“ v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů pro Polsko na období let 2008 až 2012 — Rozhodnutí Komise nevznést námitky za určitých podmínek — Pravomoc členských států při individuálním rozdělování povolenek na emise — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

38

2008/C 301/65

Věc T-199/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Cementownia „Odra“ v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán Polska pro přidělování povolenek na emise na období let 2008-2012 — Rozhodnutí Komise nevznášet za určitých podmínek námitky — Příslušnost členských států pro individuální obchodování povolenkami na emise — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“)

38

2008/C 301/66

Věc T-203/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 23. září 2008 – Cemex Polska v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán Polska pro přidělování povolenek na emise na období let 2008-2012 — Rozhodnutí Komise nevznášet za určitých podmínek námitky — Příslušnost členských států pro individuální obchodování povolenkami na emise — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“)

39

2008/C 301/67

Věc T-294/07: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 25. září 2008 – Stepek v. OHIM – Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška ochranné známky Společenství GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN — Starší národní obrazová ochranná známka The Masters a starší národní obrazová ochranná známka The masters GOLF COMPANY — Zpětvzetí odvolání podaného k odvolacímu senátu — Náklady vynaložené v řízení před odvolacím senátem“)

39

2008/C 301/68

Věc T-312/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 26. září 2008 – Ellinikos Niognomon v. Komise („Předběžné opatření — Směrnice 94/57/ES — Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí — Odebrání uznání uděleného takovému subjektu — Návrh na odklad provádění — Nepřípustnost“)

40

2008/C 301/69

Věc T-338/08: Žaloba podaná dne 11. srpna 2008 – Stichting Natuur en Milieu a Pesticide Action Network Europe v. Komise

40

2008/C 301/70

Věc T-353/08: Žaloba podaná dne 26. srpna 2008 – vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste v. Komise

41

2008/C 301/71

Věc T-361/08: Žaloba podaná dne 27. srpna 2008 – Peek & Cloppenburg a van Graaf v. OHIM – Thajsko (Thai Silk)

42

2008/C 301/72

Věc T-362/08: Žaloba podaná dne 28. srpna 2008 – IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds v. Komise

42

2008/C 301/73

Věc T-366/08: Žaloba podaná dne 2. září 2008 – Federcoopesca a další v. Komise

43

2008/C 301/74

Věc T-368/08: Žaloba podaná dne 26. srpna 2008 – Atlantean v. Komise

43

2008/C 301/75

Věc T-369/08: Žaloba podaná dne 4. září 2008 – EWRIA a další v. Komise

44

2008/C 301/76

Věc T-370/08: Žaloba podaná dne 5. září 2008 – Csepeli Áramtermelő v. Komise

45

2008/C 301/77

Věc T-371/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. září 2008 Bartem Nijsem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. června 2008 ve věci F-5/07, Nijs v. Účetní dvůr

45

2008/C 301/78

Věc T-375/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. září 2008 Bartem Nijsem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. června 2008 ve věci F-108/07, Nijs v. Účetní dvůr

46

2008/C 301/79

Věc T-376/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. září 2008 Bartem Nijsem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu vydanému dne 26. června 2008 ve věci F-1/08, Nijs v. Účetní dvůr

46

2008/C 301/80

Věc T-382/08: Žaloba podaná dne 10. září 2008 – Advance Magazine Publishers v. OHIM Capela & Irmãos (VOGUE)

47

2008/C 301/81

Věc T-383/08: Žaloba podaná dne 11. září 2008 – New Europe v. Komise

47

2008/C 301/82

Věc T-384/08: Žaloba podaná dne 11. září 2008 – Elliniki Nafpigokataskevastiki a další v. Komise

48

2008/C 301/83

Věc T-387/08: Žaloba podaná dne 1. září 2008 – Evropaïki Dynamiki v. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství

49

2008/C 301/84

Věc T-389/08: Žaloba podaná dne 16. září 2008 – Lemans v. OHIM – Turner (ICON)

50

2008/C 301/85

Věc T-392/08: Žaloba podaná dne 19. září 2008 – AEPI v. Komise

50

2008/C 301/86

Věc T-399/08: Žaloba podaná dne 18. září 2008 – Clearwire Corporation v. OHIM (CLEARWIFI)

51

2008/C 301/87

Věc T-400/08: Žaloba podaná dne 22. září 2008 – Enercon v. OHIM – BP (ENERCON)

51

2008/C 301/88

Věc T-404/08: Žaloba podaná dne 20. září 2008 – Fluorsid a Minmet v. Komise

52

2008/C 301/89

Věc T-408/08: Žaloba podaná dne 25. září 2008 – S. F. Turistico Immobiliare v. Rada a Komise

53

2008/C 301/90

Věc T-409/08: Žaloba podaná dne 24. září 2008 – El Fatmi v. Rada

54

2008/C 301/91

Věc T-411/08: Žaloba podaná dne 30. září 2008 – Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület v. Komise

54

2008/C 301/92

Věc T-412/08: Žaloba podaná dne 25. září 2008 – Trubion Pharmaceuticals v. OHIM – Merck (TRUBION)

55

2008/C 301/93

Věc T-413/08: Žaloba podaná dne 29. září 2008 – SOZA v. Komise

56

2008/C 301/94

Věc T-426/08: Žaloba podaná dne 22. září 2008 – Itálie v. Komise

56

2008/C 301/95

Věc T-433/08: Žaloba podaná dne 30. září 2008 – SIAE v. Komise

57

2008/C 301/96

Věc T-436/08: Žaloba podaná dne 3. října 2008 – Studio Vacanze v. Komise

58

2008/C 301/97

Věc T-453/08: Žaloba podaná dne 3. října 2008 – Timsas v. Komise

59

2008/C 301/98

Věc T-454/08: Žaloba podaná dne 6. října 2008 – Grand Hotel Abi d'Oru v. Komise

59

2008/C 301/99

Věc T-457/08: Žaloba podaná dne 10. října 2008 – Intel v. Komise

60

2008/C 301/00

Věc T-207/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

60

2008/C 301/01

Věc T-223/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

61

2008/C 301/02

Věc T-345/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

61

2008/C 301/03

Věc T-443/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

61

2008/C 301/04

Věc T-26/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

61

2008/C 301/05

Věc T-82/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

61

2008/C 301/06

Věc T-83/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

61

2008/C 301/07

Věc T-140/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

62

2008/C 301/08

Věc T-212/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

62

2008/C 301/09

Věc T-402/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

62

2008/C 301/10

Věc T-38/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

62

2008/C 301/11

Věc T-61/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

62

2008/C 301/12

Věc T-77/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

62

2008/C 301/13

Věc T-157/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

63

2008/C 301/14

Věc T-168/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

63

2008/C 301/15

Věc T-222/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

63

2008/C 301/16

Věc T-280/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

63

2008/C 301/17

Věc T-290/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

63

2008/C 301/18

Věc T-293/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 18. září 2008 – NBC Fourth Realty v. OHIM – Regalado Pareja a Pedrol (PK MAX)

63

2008/C 301/19

Věc T-395/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

64

2008/C 301/20

Věc T-61/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

64

2008/C 301/21

Věc T-93/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

64

2008/C 301/22

Věc T-204/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

64

2008/C 301/23

Věc T-298/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

64

2008/C 301/24

Věc T-302/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 1. října 2008 – Motorpress v. OHIM – Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

65

2008/C 301/25

Věc T-379/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Polsko v. Komise

65

2008/C 301/26

Věc T-381/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2008 – Itálie v. Komise

65

2008/C 301/27

Věc T-470/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2008 – Dow Agrosciences a další v. Komise

65

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2008/C 301/28

Věc F-78/08: Žaloba podaná dne 22. září 2008 – Locchi v. Komise

66

2008/C 301/29

Věc F-79/08: Žaloba podaná dne 3. října 2008 – Ackermann a další v. EIB

66

2008/C 301/30

Věc F-54/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. září 2008 – Ehrhardt v. Parlament

67

2008/C 301/31

Věc F-128/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 – Adolf a další v. Komise

67

2008/C 301/32

Věc F-8/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 – Tolios a další v. Účetní dvůr

67

2008/C 301/33

Věc F-14/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 – Chevallier-Carmana a další v. Soudní dvůr

67

2008/C 301/34

Věc F-15/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 – Abba a další v. Parlament

67

2008/C 301/35

Věc F-16/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 – Augenault a další v. Rada

68

2008/C 301/36

Věc F-81/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. září 2008 – Duyster v. Komise

68


CS

 

Top