Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:270:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 270, 25. říjen 2008

 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 270

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
25. října 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2008/C 270/01

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkajícímu se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů (2008/49/ES)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 270/02

Sdělení Komise – Použití pravidel pro poskytování státní podpory na opatření přijatá ve vztahu k finančním institucím v souvislosti se současnou globální finanční krizí

8

2008/C 270/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5154 – CASC JV) (1)

15

2008/C 270/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5169 – Galp Energia España/Agip España) (1)

15

2008/C 270/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5201 – Total Produce/Haluco/JV) (1)

16

2008/C 270/06

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5321 – LAHC/Barclays Life) (1)

16


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 270/07

Směnné kurzy vůči euru

17

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 270/08

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (1)

18

2008/C 270/09

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (1)

20

2008/C 270/10

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (1)

22

2008/C 270/11

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podpory (1)

24


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2008/C 270/12

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření použitelných na dovoz ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických

26

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 270/13

Státní podpora – Rumunsko — Státní podpora C 39/08 (ex N 148/08) – Na vzdělávání pro podnik Ford Craiova — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (1)

29


 

2008/C 270/14

Poznámka pro čtenáře(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top