Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 260, 11. říjen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 260

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
11. října 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2008/C 260/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 247, 27.9.2008

1

 

Soud prvního stupně

2008/C 260/02

Přidělení p. O'Higginse k senátům

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2008/C 260/03

Věc C-215/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Irsko (Nesplnění povinnosti státem — Neprovedení posouzení vlivů záměrů spadajících do působnosti směrnice 85/337/EHS na životní prostředí — Dodatečné povolení)

3

2008/C 260/04

Věc C-25/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – Polská republika) – Alicja Sosnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (DPH — Směrnice 67/227/EHS a 77/388/EHS — Vnitrostátní právní předpisy stanovící pravidla vrácení nadměrného odpočtu DPH — Zásady daňové neutrality a proporcionality — Zvláštní odchylující se opatření)

3

2008/C 260/05

Věc C-296/08 PPU: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. srpna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Montpellier (Francie)) – Řízení o vydání Ignacia Pedra Santesteban Goicoechey (Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Články 31 a 32 — Evropský zatýkací rozkaz a předávání mezi členskými státy — Možnost, aby stát vykonávající žádost o vydání použil dohodu přijatou před 1. lednem 2004, která však vstoupila v platnost v tomto státě až po tomto datu)

4

2008/C 260/06

Věc C-281/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. června 2008 Landtag Schleswig-Holstein proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 3. dubna 2008 ve věci T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein v. Komise Evropských společenství

5

2008/C 260/07

Věc C-311/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de Première Instance de Mons (Belgie) dne 14. července 2008 – Société de Gestion Industrielle (SGI) v. Belgický stát

5

2008/C 260/08

Věc C-315/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. července 2008 – Angelo Grisoli v. Regione Lombardia a Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Věc C-316/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 15. července 2008 – Latex srl v. Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Věc C-336/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 18. července 2008 – Christel Reinke v. AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Věc C-338/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Regionale (Itálie) dne 22. července 2008 – P. Ferrero e C. SPA v. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Věc C-339/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Regionale (Itálie) dne 22. července 2008 – General Beverage Europe B.V. v. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Věc C-340/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná House of Lords (Spojené království) dne 23. července 2008 – The Queen, na žádost M (FC) v. Her Majesty's Treasury

8

2008/C 260/14

Věc C-341/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sozialgericht Dortmund (Německo) dne 24. července 2008 – Dr. Domnica Petersen v. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Věc C-345/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Schwerin (Německo) dne 28. července 2008 – Krzysztof Pesla v. Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Věc C-346/08: Žaloba podaná dne 25. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

9

2008/C 260/17

Věc C-348/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal superior de justicia de Murcia (Španělsko) dne 30. července 2008 – Aurelio Choque Cabrera v. Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Věc C-355/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2008 WWF-UK Ltd. proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 2. června 2008 ve věci T-91/07, WWF-UK Ltd. v. Rada Evropské unie

10

2008/C 260/19

Věc C-358/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná House of Lords (Spojené království) dne 5. srpna 2008 – Aventis Pasteur SA v. OB (zastoupený svou matkou) (s poskytnutím právní pomoci)

11

2008/C 260/20

Věc C-364/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance d'Arlon (Belgie) dne 7. srpna 2008 – Marc Vandermeir v. Belgický stát – SPF Finances

11

2008/C 260/21

Věc C-367/08: Žaloba podaná dne 11. srpna 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

11

2008/C 260/22

Věc C-374/08: Žaloba podaná dne 13. srpna 2008 – Komise Evropských společenství v. Maďarská republika

12

 

Soud prvního stupně

2008/C 260/23

Věc T-246/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 27. srpna 2008 – Melli Bank plc v. Rada („Řízení o předběžných opatřeních — Nařízení (ES) č. 423/2007 — Omezující opatření proti Íránské islámské republice — Rozhodnutí Rady — Opatření ke zmražení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Návrh na odklad provádění — Nedostatek naléhavosti — Neexistence vážné a nenapravitelné újmy“)

13

2008/C 260/24

Věc T-271/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. července 2008 Stanislavou Boudovou a dalšími proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 21. dubna 2008 ve věci F-78/07, Boudová a další v. Komise

13

2008/C 260/25

Věc T-280/08: Žaloba podaná dne 18. července 2008 – Perry v. Komise

14

2008/C 260/26

Věc T-303/08: Žaloba podaná dne 30. července 2008 – Tresplain Investments v. OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Věc T-307/08: Žaloba podaná dne 7. srpna 2008 – Aldi Einkauf v. OHIM – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Věc T-308/08: Žaloba podaná dne 5. srpna 2008 – Parfums Christian Dior v. OHIM – Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Věc T-309/08: Žaloba podaná dne 4. srpna 2008 – G-Star Raw Denim v. OHIM – ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Věc T-331/08: Žaloba podaná dne 11. srpna 2008 – REWE-Zentral v. OHIM – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Věc T-336/08: Žaloba podaná dne 18. srpna 2008 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM (ztvárnění čokoládového velikonočního zajíce)

17

2008/C 260/32

Věc T-337/08: Žaloba podaná dne 18. srpna 2008 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM (ztvárnění čokoládového soba)

17

2008/C 260/33

Věc T-346/08: Žaloba podaná dne 25. srpna 2008 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM (ztvárnění zvonečku s červenou stuhou)

18

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2008/C 260/34

Věc F-15/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (pléna) ze dne 24. června 2008 – Andres v. ECB („Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Odměny — Konzultace Výboru zaměstnanců ECB — Metoda výpočtu roční opravy odměn — Provedení rozsudku soudu Společenství — Retroaktivita“)

19

2008/C 260/35

Věc F-61/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetí senát) ze dne 10. července 2008 – Cathy Sapara v. Eurojust („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Přijímání — Zkušební doba — Prodloužení zkušební doby — Propuštění po uplynutí zkušební doby — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Zjevně nesprávné posouzení — Psychické obtěžování“)

19

2008/C 260/36

Věc F-84/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. června 2008 – Islamaj v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Bývalí dočasní pracovníci odměňovaní z položky výzkum — Povýšení — Odebrání bodů ze ‚zásoby bodů‘ — Přechod úředníka z položky ‚výzkum‘ do položky ‚provoz‘ souhrnného rozpočtu“)

20

2008/C 260/37

Věc F-28/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. července 2008 – Pouzol v. Účetní dvůr Evropských společenství („Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převod nároků na důchod nabytých před vstupem do služby u Společenství — Potvrzující rozhodnutí — Nepřípustnost“)

20

2008/C 260/38

Věc F-52/08 R: Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. července 2008 – Plasa v. Komise („Veřejná služba — Řízení o předběžném opatření — Návrh na odklad provedení rozhodnutí o přeložení — Naléhavost — Neexistence“)

21


 

2008/C 260/39

Poznámka pro čtenáře(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3


CS

 

Top