EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 180, 17. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 180

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
17. července 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropská centrální banka

2008/C 180/01

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. července 2008 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Slovensku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient pro euro v případě Slovenska (CON/2008/28)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 180/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

2

2008/C 180/03

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

6


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 180/04

Směnné kurzy vůči euru

7

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 180/05

Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

8

2008/C 180/06

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (1)

9

2008/C 180/07

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (1)

13

2008/C 180/08

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

16

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2008/C 180/09

Oznámení Norska týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků — Oznámení o výzvě k předložení žádostí o licence na těžbu ropy v oblasti norského kontinentálního šelfu – Udělení licencí v předem vymezených oblastech v roce 2008

17

2008/C 180/10

Oznámení žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES — Žádost státu ESVO EHP

18

2008/C 180/11

Oznámení Norska týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků — Oznámení výzvy k podávání žádostí o licence na těžbu ropy v oblasti norského kontinentálního šelfu – 20. kolo udělování licencí

19


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2008/C 180/12

Změny jednacího řádu Soudu ESVO přijaté Soudem dne 20. září 2007 a schválené vládami států ESVO

20

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 180/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5240 – GE/GMT/Bigpoint) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

23

2008/C 180/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5154 – CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5193 – Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

25

2008/C 180/16

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5202 – Triton/Altor/Papyrus Group) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

26


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top