Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 162, 25. červen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 162

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
25. června 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

442. plenární zasedání ve dnech 13. a 14. února 2008

2008/C 162/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Definování úlohy a úpravy skupinových žalob v oblasti spotřebitelského práva Společenství

1

2008/C 162/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013: Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit KOM(2007) 99 v konečném znění

20

2008/C 162/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropská vesmírná politika KOM(2007) 212 v konečném znění

24

2008/C 162/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, včetně analýzy důvodů pro zavedení přímé odpovědnosti výrobců za vady KOM(2007) 210 v konečném znění

31

2008/C 162/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise — Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 KOM(2007) 358 v konečném znění

35

2008/C 162/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2007) 840 v konečném znění – 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) KOM(2007) 870 v konečném znění – 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) KOM(2007) 873 v konečném znění – 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) KOM(2008) 1 v konečném znění – 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu

42

2008/C 162/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora širokého přístupu veřejnosti k evropské digitální knihovně

46

2008/C 162/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Skladba zdrojů energie v dopravě

52

2008/C 162/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetická účinnost budov – příspěvek koncových uživatelů (průzkumné stanovisko)

62

2008/C 162/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Možné pozitivní a negativní dopady vyšších požadavků politiky životního prostředí a energetické politiky na konkurenceschopnost evropského průmyslu

72

2008/C 162/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti KOM(2007) 861 v konečném znění – 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Řídící nástroje založené na rybolovných právech

79

2008/C 162/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o režim podpory pro bavlnu KOM(2007) 701 v konečném znění – 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) KOM(2007) 736 v konečném znění – 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění) KOM(2007) 667 v konečném znění – 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) KOM(2007) 848 v konečném znění – 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání a prodeji přírodních minerálních vod KOM(2007) 858 v konečném znění – 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy evropského výzkumu v odvětví uhlí a oceli

88

2008/C 162/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství KOM(2007) 680 v konečném znění – 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států (na základě článku 128 Smlouvy o ES) KOM(2007) 803 v konečném znění/2 (část V) – 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Finanční integrace: evropské burzovní trhy

96


CS

 

Top