Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 151, 17. červen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 151

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
17. června 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

441. plenární zasedání ve dnech 16. a 17. ledna 2008

2008/C 151/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu KOM(2007) 226 v konečném znění

1

2008/C 151/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství KOM(2007) 465 v konečném znění – 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) KOM(2007) 633 v konečném znění – 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) KOM(2007) 768 v konečném znění – 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady „Prevence je lepší než léčba“KOM(2007) 539 v konečném znění

13

2008/C 151/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy KOM(2007) 263 v konečném znění – 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Námořní dálnice v logistickém řetězci

20

2008/C 151/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství KOM(2007) 367 v konečném znění – 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie KOM(2007) 386 v konečném znění

27

2008/C 151/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) KOM(2007) 610 v konečném znění – 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (přepracované znění) KOM(2007) 737 v konečném znění – 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Bílé knize o sportu KOM (2007) 391 v konečném znění

36

2008/C 151/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšování kvality vzdělávání učitelů KOM(2007) 392 v konečném znění

41

2008/C 151/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti KOM(2007) 498 v konečném znění

45

2008/C 151/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti KOM(2007) 439 v konečném znění – 2007/0152 (CNS)

50


CS

 

Top