EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 134, 31. květen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 134

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
31. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 134/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1

2008/C 134/02

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen (1)

4


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

2008/C 134/03

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 23. května 2008 k návrhům dvou nařízení Komise, kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2008/22)

10


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 134/04

Směnné kurzy vůči euru

12

2008/C 134/05

Sdělení Komise o současných úrokových sazbách pro navrácení státní podpory a referenčních/diskontních sazbách pro 27 členských států platných od 1. ledna 2007(Publikováno podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1) a sdělení Komise o způsobu stanovení referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 273, 9.9.1997, s. 3))

13

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 134/06

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18.8.2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14.11.2007, s. 14; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 31)

14

2008/C 134/07

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1)

16

2008/C 134/08

Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 22; Úř. věst. C 182, 4.8.2007, s. 18; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 38)

19

2008/C 134/09

Rozhodnutí Francie o změně závazků veřejné služby uložených na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes a letištěm v Mulhouse (1)

20


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 134/10

Státní podpora – Španělsko — Státní podpora C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) – filmové studio Ciudad de la Luz, Alicante — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (1)

21

2008/C 134/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

40

2008/C 134/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5176 – CVC/Schuitema) (1)

42

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2008/C 134/14

Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES — Žádost členského státu

43


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top