EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 111, 06. květen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 111

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
6. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Evropský parlament
Rada

2008/C 111/01

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (1)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 111/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 111/03

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 4,26 % 1. května 2008 — Směnné kurzy vůči euru

9

2008/C 111/04

Směnné kurzy vůči euru

10

2008/C 111/05

Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

11

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 111/06

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

13

2008/C 111/07

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

18

2008/C 111/08

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

22

2008/C 111/09

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

25

2008/C 111/10

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (1)

26

2008/C 111/11

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Bruselem (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Amsterodamem (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trase mezi Ostravou (OSR) a Londýnem (LTN) (1)

44


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2008/C 111/14

Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

45

 

Evropská agentura pro životní prostředí

2008/C 111/15

Výzva k vyjádření zájmu 2008 pro odborníky, kteří budou jmenováni členy vědeckého výboru Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)

46

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2008/C 111/16

Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti některých antidumpingových opatření

50

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2008/C 111/17

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

51


 

Opravy

2008/C 111/18

Zápis o opravě — Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007(Úř. věst. C 306, 17.12.2007)

56


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top