Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 22, 26. leden 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 22

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
26. ledna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2008/C 022/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 8, 12.1.2008

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2008/C 022/02

Spojené věci C-463/04 a C-464/04: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Itálie) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) a Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04) v. Comune di Milano (Článek 56 ES — Volný pohyb kapitálu — Omezení — Zprivatizované podniky — Vnitrostátní ustanovení, podle kterého mohou stanovy akciové společnosti poskytovat státu nebo veřejné organizaci majícím podíl na jejím kapitálu právo přímo jmenovat jednoho nebo více členů představenstva)

2

2008/C 022/03

Věc C-280/05: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Neslučitelnost se společným trhem — Povinnost navrácení — Neprovedení)

2

2008/C 022/04

Věc C-298/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Münster – Německo) – Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Články 43 ES a 56 ES — Daně z příjmů a z majetku — Podmínky zdanění zisků provozovny umístěné v jiném členském státě — Smlouva o zamezení dvojího zdanění — Metody osvobození nebo započtení daně)

3

2008/C 022/05

Věc C-393/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika (Ekologické zemědělství — Soukromé kontrolní subjekty — Požadavek provozovny nebo stálé infrastruktury v členském státě, kde jsou poskytovány služby — Odůvodnění — Účast na výkonu veřejné moci — Článek 55 ES — Ochrana spotřebitele)

3

2008/C 022/06

Věc C-404/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo (Nařízení (EHS) č. 2092/91 — Ekologické zemědělství — Soukromé kontrolní subjekty — Požadavek provozovny nebo stálé infrastruktury v členském státě, kde jsou poskytovány služby — Odůvodnění — Účast na výkonu veřejné moci — Článek 55 ES — Ochrana spotřebitele)

4

2008/C 022/07

Věc C-456/05: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo (Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Psychoterapeuti poskytující péči hrazenou z povinného zdravotního pojištění — Systém kvót — Odchylná přechodná pravidla — Proporcionalita — Přípustnost)

4

2008/C 022/08

Věc C-7/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Beatriz Salvador García v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Odměna — Příspěvek za práci v zahraničí — Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce přílohy VII služebního řádu — Pojem „práce konaná pro některý jiný stát“)

5

2008/C 022/09

Věc C-8/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Anna Herrero Romeu v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Odměna — Příspěvek za práci v zahraničí — Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce přílohy VII služebního řádu — Pojem „práce konaná pro některý jiný stát“)

5

2008/C 022/10

Věc C-9/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Tomás Salazar Brier v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Odměna — Příspěvek za práci v zahraničí — Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce přílohy VII služebního řádu — Pojem „práce konaná pro některý jiný stát“)

6

2008/C 022/11

Věc C-10/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Rafael de Bustamante Tello v. Rada Evropské unie (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Odměna — Příspěvek za práci v zahraničí — Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce přílohy VII služebního řádu — Pojem „práce konaná pro některý jiný stát“)

6

2008/C 022/12

Věc C-59/06 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Luigi Marcuccio v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Úředník — Zaměstnání ve třetí zemi — Přeložení pracovního místa a jeho držitele — Zásada dodržení práv obhajoby — Rozsah — Důkazní břemeno)

7

2008/C 022/13

Věc C-119/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti členským státem — Porušení směrnice 92/50/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby — Zadání veřejné zakázky bez jejího vyhlášení — Zadání zakázky na služby zdravotní dopravy v Toskánsku)

7

2008/C 022/14

Věc C-176/06 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH v. Komise Evropských společenství, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, původně Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Kasační opravný prostředek — Údajně udělená podpora německými orgány jaderným elektrárnám — Finanční rezervy na uzavření elektráren a likvidaci jaderného odpadu — Nepřípustnost žaloby u Soudu — Důvod veřejného pořádku)

8

2008/C 022/15

Věc C-262/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Deutsche Telekom AG v. Spolková republika Německo („Odvětví telekomunikací — Univerzální služba a práva uživatelů — Pojem ‚povinnosti‘‚které musí být dočasně zachovány‘ — Článek 27 první pododstavec směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) — Sazby za poskytování služeb hlasové telefonie — Povinnost získat správní povolení“)

8

2008/C 022/16

Věc C-300/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Ursula Voß v. Land Berlin (Článek 141 ES — Zásada stejné odměny pracovníků a pracovnic — Úředníci — Práce přesčas — Nepřímá diskriminace pracovnic zaměstnaných na částečný úvazek)

9

2008/C 022/17

Věc C-328/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil – Španělsko) – Alfredo Nieto Nuño v. Leonci Monlleó Franquet (Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 4 odst. 2 písm. d) — Ochranné známky „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy — Známost ochranné známky — Zeměpisný rozsah)

9

2008/C 022/18

Věc C-401/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo (Nesplnění povinnosti státem — Daně — Šestá směrnice o DPH — Poskytování služeb — Správce závěti — Místo poskytování služeb — Článek 9 odst. 1 a odst. 2 písm. e))

10

2008/C 022/19

Věc C-417/06 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Italská republika v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Přípustnost — Strukturální fondy — Financování iniciativ Společenství — Změna orientačních rozdělení — Výkon věci rozsouzené)

10

2008/C 022/20

Věc C-435/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – C (Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Věcná a časová působnost — Pojem „občanskoprávní věci“ — Rozhodnutí o převzetí péče o děti a o jejich umístění mimo rodinu — Veřejnoprávní opatření k ochraně dítěte)

11

2008/C 022/21

Věc C-451/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Rakousko) – Gabriele Walderdorff v. Finanzamt Waldviertel (Šestá směrnice o DPH — Článek 13 část B písm. b) — Osvobození od daně — Pacht nebo nájem nemovitého majetku — Pacht rybářského práva)

11

2008/C 022/22

Věc C-486/06: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. prosince 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – BVBA Van Landeghem v. Belgische Staat (Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení zboží — Čísla 8703 a 8704 — Motorové vozidlo typu „pick-up“)

12

2008/C 022/23

Věc C-508/06: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Republika Malta (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 96/59/ES — Článek 11 — Nakládání s odpady — Odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů — Neoznámení požadovaných plánů a směrnic)

12

2008/C 022/24

Věc C-516/06 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Ferriere Nord SpA (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Rozhodnutí Komise — Pokuta — Výkon — Nařízení (EHS) č. 2988/74 — Promlčení — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Nepřípustnost)

13

2008/C 022/25

Věc C-6/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/74/ES — Ochrana zaměstnanců — Platební neschopnost zaměstnavatele)

13

2008/C 022/26

Věc C-34/07: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/109/ES — Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

14

2008/C 022/27

Věc C-57/07: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/86/ES — Právo na sloučení rodiny — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

14

2008/C 022/28

Věc C-67/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/24/ES — Tradiční rostlinné léčivé přípravky — Kodex Společenství — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

15

2008/C 022/29

Věc C-68/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta domstolen – Švédsko) – Kerstin Sundelind Lopez v. Miguel Enrique Lopez Lizazo (Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Články 3, 6 a 7 — Soudní příslušnost — Uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti — Příslušnost v rozvodových věcech — Odpůrce, který je státním příslušníkem třetího státu a má bydliště na území třetího státu — Vnitrostátní pravidlo exorbitantní příslušnosti)

15

2008/C 022/30

Věc C-106/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2000/59/ES — Přístavní zařízení pro lodní odpad a zbytky lodního nákladu — Nevypracování a neprovedení přístavních plánů pro příjem a zpracování odpadu)

16

2008/C 022/31

Věc C-112/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/80/ES — Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Odškodňování obětí trestných činů — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

16

2008/C 022/32

Věc C-258/07: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Švédské království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/18/ES — Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby — Neprovedení ve stanovené lhůtě)

17

2008/C 022/33

Věc C-263/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství (Nesplnění povinnosti státem — Nesprávné provedení — Směrnice 96/61/ES — Článek 9 odst. 4 — Článek 13 odst. 1 — Příloha I — Integrovaná prevence a omezování znečištění — Pojmy „využití nejlepší dostupné techniky“ a „pravidelný přezkum podmínek povolení k provozu“)

17

2008/C 022/34

Věc C-457/06 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 4. října 2007 – Finská republika v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Nepřípustnost — Akt nevyvolávající právně závazné účinky — Vlastní zdroje Evropských společenství — Řízení o nesplnění povinnosti — Článek 11 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 — Úroky z prodlení — Jednání o dohodě o podmínečné platbě — Zamítavý dopis)

18

2008/C 022/35

Věc C-495/06 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 25. října 2007 – Bart Nijs v. Účetní dvůr Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Povýšení — Hodnotící období 2003 — Zpráva o vývoji služebního postupu — Rozhodnutí, kterým se s konečnou platností vystavuje zpráva — Rozhodnutí o povýšení jiného úředníka do platové třídy překladatel-revizor — Návrh na náhradu škody — Kasační opravný prostředek částečně zjevně nepřípustný a částečně zjevně neopodstatněný)

18

2008/C 022/36

Věc C-242/07 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 8. listopadu 2007 – Belgické království v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Lhůta pro podání žaloby — Článek 43 odst. 6 jednacího řádu Soudu — Prvopis žaloby podaný po uplynutí lhůty — Nepřípustnost — Pojem „omluvitelné pochybení“ — Pojem „nahodilá událost“)

19

2008/C 022/37

Věc C-502/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2006 Carlosem Correiou de Matosem proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 27. září 2006 ve věci T-440/05, Carlos Correia de Matos v. Evropský parlament

19

2008/C 022/38

Věc C-440/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2007 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 11. července 2007 ve věci T-351/03 (Schneider Electric SA v. Komise)

19

2008/C 022/39

Věc C-443/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. září 2007 Clarou Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Evou Gerhards, Ionou M. S. Hamilton, Raymondem Hillem, Jeanem Hubym, Patrickem Kleinem, Domenicem Lombardim, Thomasem Millarem, Miltiadisem Moraitisem, Ansou Norman Palmer, Nicolou Robinson, François-Xavierem Rouxelem, Martou Silva Mendes, Peterem van den Hulem, Fritzem Von Nordheim Nielsenem, Michaëlem Zouridakisem proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 11. července 2007 ve věci T-58/05, Centeno Mediavilla a další v. Komise Evropských společenství

20

2008/C 022/40

Věc C-471/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 24. října 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA v. Belgický stát – Vedlejší účastnice řízení: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Věc C-472/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'Etat (Belgie) dne 24. října 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA v. Belgický stát

22

2008/C 022/42

Věc C-473/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 25. října 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS, Association OABA v. Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables – Vedlejší účastnice: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Věc C-475/07: Žaloba podaná dne 25. října 2007 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

23

2008/C 022/44

Věc C-476/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 29. října 2007 – M.C.O. Congres v. suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Věc C-478/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 25. října 2007 – Budějovický Budvar, národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Věc C-485/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 5. listopadu 2007 – Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen v. H. Akdas a další

24

2008/C 022/47

Věc C-486/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 5. listopadu 2007 – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) v. Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Věc C-489/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Lahr (Německo) dne 5. listopadu 2007 – Pia Messner v. Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Věc C-491/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht für Strafsachen Wien (Rakousko) dne 31. října 2007 – Trestní řízení proti Vladimíru Turanskému

26

2008/C 022/50

Věc C-492/07: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

26

2008/C 022/51

Věc C-495/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Patent- und Markensenat (Rakousko) dne 14. listopadu 2007 – Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Věc C-497/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2007 Philip Morris Products SA proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-140/06, Philip Morris Products v. OHIM

27

2008/C 022/53

Věc C-498/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2007 Aceites del Sur-Coosur, S. A., původně Aceites del Sur, S. A. proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-363/04, Koipe Corporación, S. L. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

27

2008/C 022/54

Věc C-499/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgie) dne 16. listopadu 2007 – N.V. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer v. Belgische Staat

29

2008/C 022/55

Věc C-502/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 16. listopadu 2007 – K-1 Sp. z o.o. w Toruniu v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Věc C-504/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo dne 19. listopadu 2007 – Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) a další v. Conselho de Ministros a další

31

2008/C 022/57

Věc C-508/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2007 Cain Cellars, Inc. proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-304/05, Cain Cellars, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

32

2008/C 022/58

Věc C-510/07: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

32

2008/C 022/59

Věc C-511/07: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

33

2008/C 022/60

Věc C-515/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 22. listopadu 2007 – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, další účastník řízení: Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Věc C-517/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 22. listopadu 2007 – Afton Chemical Limited v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Věc C-520/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. listopadu 2007 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH v. Komise Evropských společenství

34

2008/C 022/63

Věc C-523/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 23. listopadu 2007 – A

35

2008/C 022/64

Věc C-527/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 28. listopadu 2007 – Generics (UK) Ltd, Regina v. Licensing Authority jednající prostřednictvím Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Věc C-528/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2007 Association de la presse internationale ASBL (API) proti rozsudku Soudu prvního stupně (velkého senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) v. Komise Evropských společenství

36

2008/C 022/66

Věc C-532/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2007 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (velkého senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL v. Komise Evropských společenství

37

2008/C 022/67

Věc C-541/07: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

38

2008/C 022/68

Věc C-548/07: Žaloba podaná dne 10. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

38

2008/C 022/69

Věc C-20/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. října 2007 – Komise Evropských společenství v. Irsko

39

2008/C 022/70

Věc C-145/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

39

2008/C 022/71

Věc C-223/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

39

 

Soud prvního stupně

2008/C 022/72

Věc T-307/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – Pagliacci v. Komise („Úředníci — Otevřené výběrové řízení — Nezapsání na seznam vhodných kandidátů — Porušení oznámení o otevřeném výběrovém řízení — Požadované diplomy a profesionální praxe“)

40

2008/C 022/73

Věc T-66/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. prosince 2007 – Sack v. Komise („Veřejná služba — Úředník — Žaloba na neplatnost — Příplatek za výkon funkce — Funkce ‚vedoucího oddělení‘ — Rovné zacházení — Povinnost uvést odůvodnění — Jazykový režim“)

40

2008/C 022/74

Věc T-86/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – K & L Ruppert Stiftung v. OHIM – Lopes de Almeida Cunha a další (CORPO livre) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky CORPO LIVRE — Národní a mezinárodní slovní ochranné známky LIVRE — Opožděný důkaz o užívání starších ochranných známek“)

40

2008/C 022/75

Spojené věci T-101/05 a T-111/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – BASF a UCB v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody v odvětví vitaminových výrobků — Cholinchlorid (vitamin B 4) — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru — Pokuty — Odrazující účinek — Opakování protiprávního jednání — Spolupráce během správního řízení — Jednotné a trvající protiprávní jednání“)

41

2008/C 022/76

Věc T-112/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – Akzo Nobel a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody v odvětví vitaminových výrobků — Cholinchlorid (vitamin B 4) — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru — Přičitatelnost protiprávního jednání“)

41

2008/C 022/77

Věc T-113/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. prosince 2007 – Angelidis v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Obsazení pracovního místa v platové třídě A2 — Odmítnutí kandidatury — Porušení podstatných náležitostí — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody“)

42

2008/C 022/78

Věc T-308/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – Itálie v. Komise („Strukturální fondy — Spolufinancování — Nařízení (ES) č. 1260/1999 a č. 448/2004 — Podmínky způsobilosti záloh vyplácených vnitrostátními orgány v rámci režimů státních podpor nebo v souvislosti s poskytováním podpor — Důkaz o použití prostředků individuálními příjemci — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt“)

42

2008/C 022/79

Věc T-10/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. prosince 2007 – Portela & Companhia v. OHIM – Torrens Cuadrado a Gilbert Sanz (Bial) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Bial — Starší národní slovní ochranná známka BIAL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Důkaz existence starší ochranné známky — Koexistence starších ochranných známek — Návrhové žádání, které mění předmět sporu — Důkazy předložené poprvé až v řízení před Soudem — Náklady vynaložené v řízení před námitkovým oddělením“)

43

2008/C 022/80

Spojené věci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – Irsko a další v. Komise („Státní podpory — Směrnice 92/81EHS — Spotřební daň z minerálních olejů — Minerální oleje používané jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) — Osvobození od daně přiznané francouzskými, irskými a italskými orgány — Nové podpory — Stávající podpory — Povinnost odůvodnění — Zohlednění z úřední povinnosti“)

43

2008/C 022/81

Věc T-117/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – DeTeMedien Deutsche v. OHIM (suchen.de) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství suchen.de — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Název domény — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 40/94“)

44

2008/C 022/82

Věc T-134/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. prosince 2007 – Xentral v. OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PAGESJAUNES.COM — Starší národní obrazová ochranná známka LES PAGES JAUNES — Doménové jméno ‚pagesjaunes.com‘ — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

44

2008/C 022/83

Věc T-242/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. prosince 2007 – Cabrera Sánchez v. OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství el charcutero artesano — Starší národní obrazová ochranná známka El Charcutero — Relativní důvody zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8. odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (ES)“)

45

2008/C 022/84

Věc T-326/07 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 4. prosince 2007 – Cheminova a další v. Komise („Předběžné opatření — Směrnice 91/414/EHS — Návrh na odklad provádění — Přípustnost — Nedostatek naléhavosti“)

45

2008/C 022/85

Věc T-414/07: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2007 – Euro-Information v. OHIM (Vyobrazení ruky držící lístek se třemi trojúhelníky)

45

2008/C 022/86

Věc T-421/07: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2007 – Deutsche Post v. Komise

46

2008/C 022/87

Věc T-425/07: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (100)

46

2008/C 022/88

Věc T-426/07: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Agencja Wydewnicza Technopol v. OHIM (300)

47

2008/C 022/89

Věc T-427/07: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2007 – Mirto Corporación Empresarial v. OHIM – Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Věc T-428/07: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2007 – Centre d'Étude et de Valorisation des Algues v. Komise

48

2008/C 022/91

Věc T-430/07: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2007 – Bodegas Montebello v. OHIM – Montebello (MONTEBELLO RHUM Agricole)

48

2008/C 022/92

Věc T-432/07: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2007 – Francie v. Komise

49

2008/C 022/93

Věc T-433/07: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2007 – Ryanair v. Komise

49

2008/C 022/94

Věc T-436/07 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2007 Nikosem Giannopoulosem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu vydanému dne 20. září 2007 ve věci F-111/06, Giannopoulos v. Rada

50

2008/C 022/95

Věc T-440/07: Žaloba podaná dne 5. prosince 2007 – Huta Buczek v. Komise

50

2008/C 022/96

Věc T-271/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 6. prosince 2007 – Microsoft v. Komise

51

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2008/C 022/97

Věc F-65/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhý senát) ze dne 13. prosince 2007 – Wandschneider v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období pro rok 2003 — Žaloba na neplatnost — Odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení)

52

2008/C 022/98

Věc F-95/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 – N v. Komise (Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Přijímací řízení — Místo vedoucího správy — Třetí země — Negativní stanovisko lékařské služby)

52

2008/C 022/99

Věc F-130/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 – Soares v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Náprava služebního postupu — Neexistence hodnotícího posudku — Porovnávací přezkum zásluh — Žádost na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu — Přípustnost žaloby — Nová a podstatná skutečnost)

53

2008/C 022/00

Věc F-28/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. prosince 2007 – Wandschneider v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období pro rok 2004 — Žaloba na neplatnost — Odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení)

53

2008/C 022/01

Věc F-42/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 – Sundholm v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Zpráva o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2004 — Cíle a hodnotící kritéria — Náhrada škody)

53

2008/C 022/02

Věc F-73/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 – Van Neyghem v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Otevřené výběrové řízení — Hodnocení písemné zkoušky — Lhůta pro podání stížnosti — Přípustnost — Povinnost odůvodnění)

54

2008/C 022/03

Věc F-108/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 – Basili v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Zpráva o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2004 — Žaloba na neplatnost — Zástupci zaměstnanců — Stanovisko skupiny ad hoc)

54

2008/C 022/04

Věc F-27/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 – Sundholm v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Zpráva o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2001/2002 — Nepřítomnost ze zdravotních důvodů — Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně — Článek 233 ES“)

54

2008/C 022/05

Věc F-40/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žádost o informaci o osobních věcech odeslaných z místa zaměstnání do místa bydliště — Nevydání rozhodnutí ve věci — Zjevně neopodstatněný návrh na náhradu škody“)

55

2008/C 022/06

Věc F-23/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 19. října 2007 – M v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) (Veřejná služba — Úředníci — Invalidita — Výbor pro otázky invalidity — Odmítnutí svolání — Zjevná nepřípustnost)

55

2008/C 022/07

Věc F-99/07: Žaloba podaná dne 28. září 2007 – Bernard v. Europol

55

2008/C 022/08

Věc F-108/07: Žaloba podaná dne 15. října 2007 – Nijs v. Účetní dvůr

56

2008/C 022/09

Věc F-124/07: Žaloba podaná dne 23. října 2007 – Behmer v. Parlament

56

2008/C 022/10

Věc F-126/07: Žaloba podaná dne 30. října 2007 – Van Beers v. Komise

57

2008/C 022/11

Věc F-127/07: Žaloba podaná dne 30. října 2007 – Coto Moreno v. Komise

57

2008/C 022/12

Věc F-3/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 5. prosince 2007 – Moschonaki v. Fondation euroéenne pour l'amélioration du travail (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Věc F-71/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. listopadu 2007 – Karatzoglou v. Evropská agentura pro obnovu (EAR)

58


CS

 

Top