EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:168:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 168, 20. červenec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 168

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
20. července 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

435. plenární zasedání ve dnech 25. a 26. dubna 2007

2007/C 168/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj hodnotových a dodavatelských řetězců v evropském a globálním kontextu

1

2007/C 168/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské metropolitní oblasti – socioekonomické důsledky pro budoucnost Evropy

10

2007/C 168/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Územní agenda

16

2007/C 168/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise – Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2005 SEC(2006)761 v konečném znění

22

2007/C 168/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES KOM(2006) 232 v konečném znění – 2006/0086 (COD)

29

2007/C 168/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách KOM(2006) 423 v konečném znění – 2006/0143 (COD) — KOM(2006) 425 v konečném znění – 2006/0144 (COD) — KOM(2006) 427 v konečném znění – 2006/0147 (COD) — KOM(2006) 428 v konečném znění – 2006/0145 (COD)

34

2007/C 168/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění udržitelnosti v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu KOM(2006) 360 v konečném znění

38

2007/C 168/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže KOM(2006) 684 v konečném znění – 2006/0236 (COD)

42

2007/C 168/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti KOM(2006) 636 v konečném znění – 2006/0206 (COD)

44

2007/C 168/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států KOM(2006) 815 v konečném znění – 2006/0271 (CNS)

47

2007/C 168/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře KOM(2006) 275 v konečném znění

50

2007/C 168/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společná politika pro přístavy v EU

57

2007/C 168/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Logistika nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě KOM(2006) 336 v konečném znění

63

2007/C 168/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Střednědobý přezkum programu na podporu pobřežní plavby [KOM(2003) 155 v konečném znění] KOM(2006) 380 v konečném znění

68

2007/C 168/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury KOM(2006) 569 v konečném znění – 2006/0182 (COD)

71

2007/C 168/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství KOM(2006) 594 v konečném znění – 2006/0196 (COD)

74

2007/C 168/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Doprava ve městech a metropolitních oblastech

77

2007/C 168/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora přeshraniční cyklistické dopravy

86


CS

 

Top