EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:165:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 165, 19. červenec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 165

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
19. července 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 165/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 165/02

Směnné kurzy vůči euru

4

2007/C 165/03

Sdělení podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 885/2006 o zavedení smírčího řízení v rámci schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

5

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 165/04

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

6

2007/C 165/05

Souhrnné informace sdělené členskými státy týkající se státních podpor poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

11

2007/C 165/06

Sdělení Komise — Oznámení o dokladech o dosažené kvalifikaci odborných lékařů a všeobecných lékařů (1)

13

2007/C 165/07

Sdělení Komise — Oznámení o názvech kvalifikací odborných zubních lékařů (1)

18

2007/C 165/08

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (1)

23


 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 165/09

Sdělení Irska podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků — Oznámení o licenčním kole na rok 2007 – pánev Porcupine

28


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top