EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:093:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 93, 27. duben 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 93

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
27. dubna 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

432. plenárním zasedání ve dnech 17. a 18. ledna 2007

2007/C 093/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) KOM(2006) 202 v konečném znění – 2006/0076 (COD)

1

2007/C 093/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Dopadu a důsledkům strukturální politiky na soudržnost Evropské unie

6

2007/C 093/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření KOM(2006) 605 v konečném znění – 2006/0192 (CNS)

15

2007/C 093/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek KOM(2006) 195 v konečném znění/2 – 2006/0066 (COD)

16

2007/C 093/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES o procesních pravidlech a hodnotících kritériích pro obezřetné posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru KOM(2006) 507 v konečném znění – 2006/0166 (COD)

22

2007/C 093/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Revize jednotného trhu

25

2007/C 093/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guayana a Réunion na období 2007 až 2013 KOM(2006) 740 v konečném znění – 2006/0247 (CNS)

31

2007/C 093/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením

32

2007/C 093/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Podpora slušné práce pro všechny Příspěvek Unie k provádění agendy slušné práce ve světě KOM(2006) 249 v konečném znění

38

2007/C 093/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění KOM(2006) 390 v konečném znění – 2006/0127 (COD)

42

2007/C 093/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posouzení stavu dnešní evropské společnosti

45


CS

 

Top