EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 42, 24. únor 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 42

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
24. února 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2007/C 042/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 20, 27.1.2007

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2007/C 042/02

Věc C-251/04: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. ledna 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika (Nesplnění povinnosti státem — Článek 1a čl. 2 bod 1 nařízení (EHS) č. 3577/92 — Doprava — Volný pohyb služeb — Námořní kabotáž — Služba vlečení na volném moři)

2

2007/C 042/03

Věc C-404/04 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. ledna 2007 – Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v. Komise Evropských společenství, Schott AG, původně Schott Glas (Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Článek 87 odst. 1 ES — Smluvní příslib platby — Zánik podstatné podmínky smlouvy — Nové důvody a argumenty — Nahrazení odůvodnění — Návrh na výslech svědků — Kritérium soukromého věřitele — Odůvodnění rozsudku Soudu — Určení výše podpory — Článek 87 odst. 3 písm. c) ES — Právo být vyslechnut — Porušení práv obhajoby dotyčného členského státu)

2

2007/C 042/04

Věc C-1/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Länsrätten i Stockholms län – Migrationsdomstolen – Švédsko) – Yunying Jia v. Migrationsverket (Svoboda usazování — Článek 43 ES — Směrnice 73/148/EHS — Státní příslušník členského státu usazený v jiném členském státě — Právo pobytu příbuzného manžela či manželky v přímé vzestupné linii, jsou-li tento příbuzný v přímé vzestupné linii i manžel či manželka státními příslušníky třetí země — Povinnost tohoto příbuzného v přímé vzestupné linii legálně pobývat v členském státě v okamžiku, kdy se připojuje ke své rodině v členském státě usazení — Důkazy, které je nutno předložit pro to, aby byla dotyčná osoba považována za závislého příbuzného v přímé vzestupné linii)

3

2007/C 042/05

Věc C-40/05: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Överklagandenämnden för Högskolan – Švédsko) – Kaj Lyyski v. Umea universitet (Volný pohyb pracovníků — Článek 39 ES — Překážky — Odborné vzdělávání — Učitelé — Odmítnutí připustit ke vzdělávání uchazeče zaměstnaného ve školském zařízení jiného členského státu)

3

2007/C 042/06

Věc C-175/05: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. ledna 2007 – Komise Evropských společenství v. Irsko (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/100/EHS — Autorské právo — Právo na pronájem a půjčování — Výlučné právo na veřejné půjčování — Výjimka — Podmínka pro poskytnutí odměny — Osvobození — Dosah)

4

2007/C 042/07

Věc C-183/05: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. ledna 2007 – Komise Evropských společenství v. Irsko (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/43/EHS — Článek 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1 písm. b) a článek 16 — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Ochrana druhů)

4

2007/C 042/08

Věc C-208/05: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Berlin – Německo) – Innovative Technology Center GmbH (ITC) v. Bundesagentur für Arbeit (Volný pohyb pracovníků — Volný pohyb služeb — Vnitrostátní právní úprava — Zaplacení odměny za zprostředkování zaměstnání, dlužné soukromé pracovní agentuře, členským státem — Pracovní činnost podléhající povinnému sociálnímu pojištění v uvedeném členském státě — Omezení — Odůvodnění — Proporcionalita)

5

2007/C 042/09

Věc C-265/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – občanskoprávní senát – Francie) – José Perez Naranjo v. Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 4 odst. 2a, článek 10a, a článek 95b — Doplňkový příspěvek ve stáří — Vnitrostátní právní předpisy podmiňující přiznání tohoto příspěvku bydlištěm — Zvláštní nepříspěvková dávka — Zápis do přílohy IIa nařízení č. 1408/71)

5

2007/C 042/10

Věc C-269/05: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. ledna 2007 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika (Nesplnění povinnosti státem — Článek 1 nařízení (EHS) č. 4055/86 — Námořní doprava — Přístavní poplatek vybíraný od lodí přepravujících cestující nebo zboží — Přístavní poplatek, jemuž podléhají vozidla přepravovaná trajekty — Diskriminace)

6

2007/C 042/11

Věc C-279/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het bedrijfsleven – Nizozemsko) – Vonk Dairy Products BV v. Productschap Zuivel (Zemědělství — Společná organizace trhů — Sýr — Články 16 až 18 nařízení (EHS) č. 3665/87 — Rozlišené vývozní náhrady — Téměř okamžitý zpětný vývoz z dovážející země — Důkaz o zneužití — Vydání bezdůvodného obohacení — Článek 3 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Pokračující nebo opakovaná nesrovnalost)

7

2007/C 042/12

Věc C-384/05: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Johan Piek v. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Mléko a mléčné výrobky — Doplňková dávka na mléko — Zvláštní referenční množství — Článek 3 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EHS) č. 857/84)

7

2007/C 042/13

Věc C-400/05: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – B.A.S. Trucks BV v. Staatssecretaris van Financiën (Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení zboží — Podpoložka 8704 10 — Vozidla zkonstruovaná pro využití na staveništích, určená pro přepravu a vykládku materiálu, jakož i pro využití na silniční síti)

8

2007/C 042/14

Věc C-487/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2006 British Aggregates Association proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. září 2006 ve věci T-210/02, British Aggregates Association v. Komise Evropských společenství

8

2007/C 042/15

Věc C-495/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. prosince 2006 Bartem Nijsem proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 3. října 2006 ve věci T-171/05, Bart Nijs v. Účetní dvůr

9

2007/C 042/16

Věc C-497/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. prosince 2006 CAS Succhi di Frutta SpA proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 13. září 2006 ve věci T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA v. Komise

10

2007/C 042/17

Věc C-500/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Genova (Itálie) dne 8. prosince 2006 – Corporación Dermoestética SA v. To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Věc C-501/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. prosince 2006 GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), dříve Glaxo Wellcome plc proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 27. září 2006 ve věci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Komise Evropských společenství

11

2007/C 042/19

Věc C-504/06: Žaloba podaná dne 13. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

11

2007/C 042/20

Věc C-505/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria regionale di Genova (Itálie) dne 12. června 2006 – Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova v. Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Věc C-512/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2006 PTV Planung Transport Verkehr AG proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (druhého senátu) vydanému dne 10. října 2006 ve věci T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

12

2007/C 042/22

Věc C-513/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2006 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 27. září 2006 ve věci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, původně Glaxo Wellcome plc v. Komise Evropských společenství

13

2007/C 042/23

Věc C-516/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. prosince 2006 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 27. září 2006 ve věci T-153/04, Ferriere Nord SpA v. Komise Evropských společenství

14

2007/C 042/24

Věc C-517/06: Žaloba podaná dne 20. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

14

2007/C 042/25

Věc C-518/06: Žaloba podaná dne 20. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

15

2007/C 042/26

Věc C-521/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2006 Athinaïki Techniki AE proti usnesení Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 26. září 2006 ve věci T-94/05, Athinaïki Techniki AE v. Komise

16

2007/C 042/27

Věc C-522/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

16

2007/C 042/28

Věc C-523/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Finská republika

17

2007/C 042/29

Věc C-525/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgie) dne 22. prosince 2006 – NV de Nationale Loterij v. BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Věc C-526/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden dne 27. prosince 2007 – Staatssecretaris van Financiën v. Road Air Logistics Customs B. V.

18

2007/C 042/31

Věc C-528/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

18

2007/C 042/32

Věc C-529/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

18

2007/C 042/33

Věc C-530/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

19

2007/C 042/34

Věc C-531/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

19

2007/C 042/35

Věc C-534/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 27. prosince 2006 – Industria Lavorazione Carni Ovine v. Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Věc C-1/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Siegen (Německo) dne 3. ledna 2007 – Trestní řízení proti Franku Weberovi

20

2007/C 042/37

Věc C-4/07: Žaloba podaná dne 11. ledna 2007 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

20

2007/C 042/38

Věc C-5/07: Žaloba podaná dne 12. ledna 2007 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

20

2007/C 042/39

Věc C-219/06: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

21

 

Soud prvního stupně

2007/C 042/40

Přidělení soudců k senátům

22

2007/C 042/41

Věc T-365/06: Žaloba podaná dne 1. prosince 2006 – Bateaux Mouches v. OHIM – Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Věc T-369/06: Žaloba podaná dne 7. prosince 2006 – Holland Malt v. Komise

23

2007/C 042/43

Věc T-371/06: Žaloba podaná dne 4. prosince 2006 – Německo v. Komise

24

2007/C 042/44

Věc T-372/06: Žaloba podaná dne 11. prosince 2006 – Bomba Energia Getränke v. OHIM – Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Věc T-373/06: Žaloba podaná dne 13. prosince 2006 – Rath v. OHIM – Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Věc T-374/06: Žaloba podaná dne 13. prosince 2006 – Rath v. OHIM – Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Věc T-375/06: Žaloba podaná dne 14. prosince 2006 – Viega v. Komise

26

2007/C 042/48

Věc T-376/06: Žaloba podaná dne 14. prosince 2006 – Legris Industries v. Komise

27

2007/C 042/49

Věc T-377/06: Žaloba podaná dne 14. prosince 2006 – Comap v. Komise

28

2007/C 042/50

Věc T-379/06: Žaloba podaná dne 14. prosince 2006 – Kaimer a další v. Komise

29

2007/C 042/51

Věc T-381/06: Žaloba podaná dne 15. prosince 2006 – FRA.BO v. Komise

29

2007/C 042/52

Věc T-382/06: Žaloba podaná dne 15. prosince 2006 – Tomkins v. Komise

30

2007/C 042/53

Věc T-391/06: Žaloba podaná dne 19. prosince 2006 – Karstadt Quelle v. OHIM – dm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

Věc T-392/06: Žaloba podaná dne 20. prosince 2006 – Union Investment Privatfonds v. OHIM – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Věc T-394/06: Žaloba podaná dne 11. prosince 2006 – Itálie v. Komise

32

2007/C 042/56

Věc T-395/06: Žaloba podaná dne 14. prosince 2006 – Itálie v. Komise

32

2007/C 042/57

Věc T-396/06: Žaloba podaná dne 21. prosince 2006 – Komise v. TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Věc T-397/06: Žaloba podaná dne 16. prosince 2006 – DOW AgroSciences v. EFSA

33

2007/C 042/59

Věc T-398/06: Žaloba podaná dne 15. prosince 2006 – UniCredito Italiano v. OHIM – Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)

33

2007/C 042/60

Věc T-399/06: Žaloba podaná dne 27. prosince 2006 – giropay v. OHIM (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Věc T-401/06: Žaloba podaná dne 28. prosince 2006 – Brosmann Footwear (HK) a další v. Rada

34

2007/C 042/62

Věc T-402/06: Žaloba podaná dne 27. prosince 2006 – Španělsko v. Komise

35

2007/C 042/63

Věc T-403/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – Belgie v. Komise

36

2007/C 042/64

Věc T-404/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. prosince 2006 Fondation européenne pour la formation proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. října 2006 ve věci F-1/05, Landgren v. Fondation européenne pour la formation

37

2007/C 042/65

Věc T-405/06: Žaloba podaná dne 27. prosince 2006 – Arcelor a další v. Komise

37

2007/C 042/66

Věc T-406/06: Žaloba podaná dne 28. prosince 2006 – Evropaïki Dynamiki v. Komise

38

2007/C 042/67

Věc T-407/06: Žaloba podaná dne 21. prosince 2006 – Zhejiang Aokang Shoes v. Rada

38

2007/C 042/68

Věc T-408/06: Žaloba podaná dne 21. prosince 2006 – Wenzhou Taima Shoes v. Rada

39

2007/C 042/69

Věc T-409/06: Žaloba podaná dne 21. prosince 2006 – Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory v. Rada

39

2007/C 042/70

Věc T-410/06: Žaloba podaná dne 21. prosince 2006 – Foshan City Nanhai Golden Step Industrial v. Rada

40

2007/C 042/71

Věc T-411/06: Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 – SO.GE.L.M.A. v. EAR

40

2007/C 042/72

Věc T-412/06: Žaloba podaná dne 29. prosince 2006 – Vitro Corporativo v. OHIM – VKR Holdning (Vitro)

41

2007/C 042/73

Věc T-413/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. prosince 2006 Claudií Gualtieri proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. října 2006 ve věci F-53/06, Gualtieri v. Komise

42

2007/C 042/74

Věc T-414/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2006 proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 19. října 2006 ve věci F-114/05, Philippe Combescot v. Komise Evropských společenství

42

2007/C 042/75

Věc T-415/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. prosince 2006 De Smedt proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 19. října 2006 ve věci F-59/05, De Smedt v. Komise

43

2007/C 042/76

Věc T-416/06: Žaloba podaná dne 29. prosince 2006 – Sumitomo Chemical Agro Europe v. Komise

43

2007/C 042/77

Věc T-4/07: Žaloba podaná dne 5. ledna 2007 – Sanofi-Aventis v. OHIM – AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Věc T-97/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 1. prosince 2006 – Neoperl v. OHIM (zobrazení sanitárního šlauchu)

45

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2007/C 042/79

Věc F-92/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 – Genette v. Komise („Úředníci — Důchody — Nárok na důchod nabytý před vstupem do služby u Společenství — Převod do systému Společenství — Zpětvzetí žádosti o převod za účelem využití nových příznivějších ustanovení“

46

2007/C 042/80

Věc F-115/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 – Vienne a další v. Parlament („Úředníci — Povinnost správy poskytnout pomoc — Zamítnutí — Převod práv na důchod nabytých v Belgii“)

46

2007/C 042/81

Věc F-119/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 – Gesner v. OHIM („Úředníci — Invalidita — Zmítnutí žádosti o ustavení výboru pro otázky invalidity“)

47

2007/C 042/82

Věc F-126/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 – Borbély v. Komise (Úředníci — Náhrada nákladů — Příspěvek na zařízení — Denní příspěvek — Cestovní výdaje při převzetí funkce — Místo přijetí — Neomezená soudní pravomoc)

47

2007/C 042/83

Věc F-3/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 – Frankin a další v. Komise („Úředníci — Povinnost správy poskytnout pomoc — Zamítnutí — Převod práv na důchod nabytých v Belgii“)

47

2007/C 042/84

Věc F-147/06: Žaloba podaná dne 27. prosince 2006 – Dragoman v. Komise

48

2007/C 042/85

Věc F-148/06: Žaloba podaná dne 28. prosince 2006 – Collée v. Parlament

48

2007/C 042/86

Věc F-1/07: Žaloba podaná dne 3. ledna 2007 – Chassagne v. Komise

49


CS

 

Top