EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 321, 29. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 321

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
29. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2006/C 321/1

Oznámení o vstupu v platnost smlouvy o přistoupení mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharkou republikou a Rumunskem, o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

1

 

Komise

2006/C 321/2

Směnné kurzy vůči euru

2

2006/C 321/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Seznam příslušných orgánů členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

4

2006/C 321/5

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

9

2006/C 321/6

Souhrn rozhodnutí Společenství o registraci léčivých přípravků od 1. listopadu 2006 do 30. listopadu 2006(zveřejněno podle článku 13 nebo 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)

13

2006/C 321/7

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

19

2006/C 321/8

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

23

2006/C 321/9

Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Informační procedura – Technické předpisy ( 1 )

30

2006/C 321/12

Sdělení Komise podle postupu stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 — Změna závazků veřejné služby uložených ve vztahu k určité pravidelné letecké dopravě pro Španělsko ( 1 )

36

2006/C 321/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č.j. COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2006/C 321/14

Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza (KOM (2006) 269 v konečném znění) — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Přípravné akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

2006/C 321/15

Podnět Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích

45


 

2006/C 321/16

Oznámení čtenářům

s3


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top