Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 293, 02. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 293E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
2. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2006 - 2007

 

Dílčí zasedání od 3. do 6. dubna 2006

 

Pondělí 3. dubna 2006

2006/C 293E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Harmonogram dílčích zasedání v roce 2007

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předložení dokumentů

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Situace uprchlických táborů na Maltě (rozprava)

Směry pro transevropské energetické sítě ***II (rozprava)

Politika hospodářské soutěže (2004) (rozprava)

Otevřenost zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci — Přístup k textům orgánů a institucí — (rozprava)

Zásobování schválených charitativních organizací za účelem provádění Evropského programu potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu — Cukrovka (písemná prohlášení)

Ministerská konference WTO v Hongkongu (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Úterý 4. dubna 2006

2006/C 293E/02

ZÁPIS

14

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Členství v politických skupinách

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Situace uprchlických táborů na Maltě (předložené návrhy usnesení)

Hlasování o žádosti o naléhavý postup

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * — Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (rozprava)

Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (rozprava)

Hlasování

Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přírodní katastrofy (požáry, sucha a povodně) — Aspekty regionálního rozvoje (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Směry pro transevropské energetické sítě ***II (hlasování)

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Politika hospodářské soutěže (2004) (hlasování)

Otevřenost zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci (hlasování)

Přístup k textům orgánů a institucí (hlasování)

Ministerská konference WTO v Hongkongu (hlasování)

Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřím trhu a sdělení o směrnici 96/71/ES (Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb) (rozprava)

Kontrola uplatňování práva Společenství (2003 a 2004) — Zdokonalení tvorby právních předpisů 2004: uplatňování zásady subsidiarity — Zavádění, důsledky a dopady platných právních předpisů v oblasti vnitřního trhu — Strategie zjednodušení právního prostředí (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Program Občané pro Evropu (2007-2013) ***I (rozprava)

Evropská hlavní města kultury (2007-2019) ***I (rozprava)

Fluorované skleníkové plyny ***III — Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

26

PŘÍLOHA I

28

PŘÍLOHA II

39

PŘIJATÉ TEXTY

113

P6_TA(2006)0117
Žádost o ochranu poslanecké imunity pana W. Tomczaka
Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Witolda Tomczaka (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES (10720/1/2005 — C6-0016/2006 — 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 4. dubna 2006 s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č .../2006/ES, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES

115

PŘÍLOHA I
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

124

PŘÍLOHA II
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

127

PŘÍLOHA III
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

131

P6_TA(2006)0119
Hlavní směry politiky zaměstnanosti v členských státech *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (KOM(2006)0032 — C6-0047/2006 — 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Politika hospodářské soutěže 2004
Usnesení Evropského parlamentu o zprávě Komise o politice v oblasti hospodářské soutěže 2004 (2005/2209(INI))

143

P6_TA(2006)0121
Otevřenost zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci
Usnesení Evropského parlamentu o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv k návrhu doporučení Radě Evropské unie ve věci stížnosti č. 2395/2003/GG týkající se otevřenosti zasedání Rady při výkonu její zákonodárné funkce (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Přístup k textům orgánů a institucí EU
Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi ohledně přístupu k textům orgánů a institucí EU (2004/2125(INI))

151

PŘÍLOHA
PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU VYŽÁDANÉHO NÁVRHU

153

P6_TA(2006)0123
Ministerská konference WTO v Hongkongu
Usnesení Evropského parlamentu o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Hlavní směry hospodářských politik na rok 2006
Usnesení Evropského parlamentu o hospodářské situaci v Evropě: přípravná zpráva o hlavních směrech hospodářské politiky 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
Evropský program potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu
Prohlášení Evropského parlamentu o zásobování schválených charitativních organizací za účelem provádění Evropského programu potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu

170

 

Středa 5. dubna 2006

2006/C 293E/03

ZÁPIS

172

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Přivítání

Stav vyjednávání o finančním výhledu (rozprava)

Výsledky Evropské rady — Lisabonská strategie (rozprava)

Hlasování

Harmonogram dílčích zasedání na rok 2007

Společné využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Fluorované skleníkové plyny ***III (hlasování)

Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (hlasování)

Program Občané pro Evropu (2007–2013) ***I (hlasování)

Evropská hlavní města kultury (2007–2019) ***I (hlasování)

Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (hlasování)

Slavnostní zasedání — Malta

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Situace na Blízkém východě po volbách v Izraeli (rozprava)

Volby v Bělorusku (rozprava)

Volby na Ukrajině (rozprava)

Opatření s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy (SAFETY) a opatření bezpečnosti v ochraně dopravy, včetně financování (SECURITY) (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Světový den zdraví (rozprava)

Výjimečná opatření na podporu trhu (drůbežářské odvětví) * (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

181

PŘÍLOHA I

183

PŘÍLOHA II

187

PŘIJATÉ TEXTY

206

P6_TA(2006)0126
Společné využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s cílem přijmout rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/170/SVV o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808 (CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Program „Občané pro Evropu“ (2007-2013) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007-2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství (KOM(2005)0116 — C6-0101/2005 — 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Postoj Evropského parlamentu příjatý v prvním čtení dne 5. dubna 2006 k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivních evropských hodnot, jak jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie, a aktivního evropského občanství

211

PŘÍLOHA

219

P6_TA(2006)0128
Evropská hlavní města kultury (2007-2019) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019 (KOM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2006 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019

223

PŘÍLOHA
POŘADÍ NÁROKU NA NOMINACI NA „EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY“

229

P6_TA(2006)0129
Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu o přechodných opatřeních, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v Evropské unii (2006/2036(INI))

230

 

Čtvrtek 6. dubna 2006

2006/C 293E/04

ZÁPIS

234

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Poslanecká imunita

Texty smluv dodané Radou

Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2005) (rozprava)

Účinnost pomoci a korupce v rozvojových zemích (rozprava)

Hlasování

Zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zjednodušený režim kontroly osob na vnějších hranicích ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Výjimečná opatření na podporu trhu (drůbežářské odvětví) * (hlasování)

Fluorované skleníkové plyny ***III (hlasování)

Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (hlasování)

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv jako důsledek stížnosti na Evropské školy (hlasování)

Situace uprchlických táborů na Maltě (hlasování)

Volby v Bělorusku (hlasování)

Volby na Ukrajině (hlasování)

Světový den zdraví (hlasování)

Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2005) (hlasování)

Účinnost pomoci a korupce v rozvojových zemích (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Pořad jednání příštího dílčího zasedání

Situace na jihovýchodě Turecka (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Dárfúr

Irák: asyrijská komunita, situace ve vězeních

Egypt: případ Ajmana Núra

Hlasování

Dárfúr (hlasování)

Irák: asyrijská komunita, situace ve vězeních (hlasování)

Egypt: případ Ajmana Núra (hlasování)

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předložení dokumentů

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

247

PŘÍLOHA I

249

PŘÍLOHA II

258

PŘIJATÉ TEXTY

282

P6_TA(2006)0130
Zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich území (KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. dubna 2006 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich

282

PŘÍLOHA
SEZNAM POVOLENÍ K POBYTU VYDÁVANÝCH ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ A LICHTENŠTEJNSKEM A UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

285

P6_TA(2006)0131
Zjednodušený režim kontroly osob na vnějších hranicích ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem za rovnocenná jejich vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území (KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6.dubna 2006 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem za rovnocenná jejich vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území

289

PŘÍLOHA
SEZNAM DOKLADŮ VYDÁVANÝCH NOVÝMI ČLENSKÝMI STÁTY

291

P6_TA(2006)0132
Vyjímečná opatření na podporu trhu (drůbežářské odvětví) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu (KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluorované skleníkové plyny ***III
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých fluorovaných skleníkových plynech, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv týkající se stížnosti na Evropské školy
Usnesení Evropského parlamentu o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv týkající se stížnosti na Evropské školy (č. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Situace uprchlíků na Maltě
Usnesení Evropského parlamentu o situaci uprchlíků na Maltě

301

P6_TA(2006)0137
Volby v Bělorusku
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách dne 19. března 2006

304

P6_TA(2006)0138
Volby na Ukrajině
Usnesení Evropského parlamentu o parlamentních volbách na Ukrajině

307

P6_TA(2006)0139
Světový den zdraví
Usnesení Evropského parlamentu o Světovém dnu zdraví

308

P6_TA(2006)0140
Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2005)
Usnesení Evropského parlamentu o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2005 (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
Účinnost pomoci a korupce v rozvojových zemích
Usnesení Evropského parlamentu o účinnosti pomoci a korupci v rozvojových zemích (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Dárfúr
Usnesení Evropského parlamentu o Dárfúru

320

P6_TA(2006)0143
Irák: komunita Asyřanů, situace ve vězeních
Usnesení Evropského parlamentu o Iráku - komunitě Asyřanů, situaci v iráckých věznicích

322

P6_TA(2006)0144
Egypt: případ Ajmana Núra
Usnesení Evropského parlamentu o Egyptě: případ Ajmana Núra

325


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top